ISSN 1300-0578

Açık Erişim Politikası

Açık Erişim Politikası

JARSS açık erişim politikasını benimser ve yayınlanan tüm yazılar herkesin okuyabileceği ve indirebileceği bir ortamda ücretsiz olarak sunar. Makaleler, yazarına ve orijinal kaynağa atıfta bulunulduğu sürece, kullanabilir. Yazarlardan veya yayıncılardan izin alınması gerekmez. Bu dergideki makalelere arama motorları, web siteleri, bloglar ve diğer dijital platformlar arasında ulaşılabilir.

JARSS bilimsel çalışmaların ilerletilebilmesi için kolay ulaşılabilir olması gerektiğinin bilincinde olan bir yayın organı olarak açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir. Bilginin gücü düşünüldüğünde açık erişim araştırmacılar ve okuyucular için büyük önem taşımaktadır. Dergimiz bu bağlamda 12 Eylül 2012 tarihinde kabul edilen Budapeşte Açık Erişim Girişimi'ni de desteklemektedir. Yayın kurulumuz tarafından da benimsenen bu açık erişim politikalarına

http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/turkish-translation adresinden erişilebilir.

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanları Derneği Dergisi, kütüphanelerin makale içeriklerini kütüphane katalog kayıtlarına dahil etmelerini önerir. Anestezi ve Reanimasyon Uzmanları Derneği Dergisi’nin yayıncısı olan Logos Yayıncılık Tic. A.Ş. herhangi bir kütüphane veya okuyucunun elektronik kaynaklara erişimi için yayın ücreti talep etmeyeceğini garanti eder.

Dergimizde yayınlanan elektronik makalelere erişim için herhangi bir araştırmacıdan herhangi bir abonelik veya ücret talep edilmemektedir.

Creative Commons

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanları Derneği Dergisi'nde yayınlanan tüm yazılar "Creative Commons Attribution License (Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International CC BY-NC-ND)" ile lisanslanmıştır. Bu lisans, tüm taraflara veri madenciliğinde, arama motorlarında, web sitelerinde, bloglarda ve diğer dijital platformlarda, bu makalede yayınlanan tüm makaleleri, veri kümelerini, şekilleri ve ek dosyaları kopyalama, paylaşma ve yeniden dağıtma hakkına sahiptir. Açık erişim, disiplinler arası iletişimi kolaylaştıran ve farklı disiplinler arasında işbirliğini teşvik eden bir yaklaşımdır. Bu nedenle Anestezi ve Reanimasyon Uzmanları Derneği Dergisi, makalelerine daha fazla erişim ve daha şeffaf bir inceleme süreci sunarak kendi alanına katkıda bulunmaktadır.

Hızlı Arama
LookUs & Online Makale