ISSN 1300-0578

Amaç ve Kapsam

Amaç ve Kapsam

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanları Derneği Dergisi / Journal of Anesthesiology and Reanimation Specialists’(JARSS) Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanları Derneği (ARUD)'nin resmi bilimsel yayın organıdır.

Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.

Dergi üç ayda bir yılda 4 sayı (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim) olarak yayımlanan açık erişim ve hakemli bir dergidir.

Anestezi Dergisi/Journal of Anesthesia (JARSS); TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin, EMBASE ve Scopus, tarafından indekslenmektedir.

Makale değerlendirme ve yayın işlemleri için yazarlardan ücret talep edilmemektedir. Tüm makaleler online makale değerlendirme sistemi kullanılarak dergiye gönderilmelidir. Derginin yazım kurallarına, gerekli formlara ve dergiyle ilgili diğer bilgilere web sayfasından erişilebilir. Ayrıca, makalelerin hızla yayınlanabilmesi için inceleme sürecini hızlandırmada editörler tarafından her türlü çaba gösterilecektir.

Dergide yayınlanan makalelerde ifade edilen bilgi, fikir ve görüşler yazar(lar)ın bilgi ve görüşlerini yansıtır. Editör, editör yardımcıları, yayın kurulu ve yayıncı, yazarlara ait bilgi ve görüşler için hiçbir sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmemektedir.

Yayınlanan tüm içeriğe dergi web sayfasından ücretsiz olarak erişilebilir. Basılı kopyalar Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanları Derneği üyelerine ücretsiz olarak dağıtılır.

Dergide yayınlanan içeriğin tüm telif hakları Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanları Derneği ’ne aittir.

Dergimizde; anestezi, yoğun bakım ve ağrı tedavisi alanlarında, hakemli, etik kurallara uygun hazırlanmış, klinik ve deneysel araştırma makaleleri, olgu sunumları, güncel derlemeler, editöre mektuplar ve bilimsel konferans bildirileri literatüre katkı sağlamak amacıyla yayımlanmaktadır.

Başta Türk ve Balkan Ülkeleri olmak üzere birçok ülke anestezi doktorları için abonelik koşulu olmayan bir platform olmak hedeflenmektedir. Türkiye'den ve dünyanın dört bir tarafından saygın uzmanlar yılların verdiği deneyim ve uzman görüşlerini paylaşmak üzere Yayın Kurulu'nda bir araya gelmişlerdir.

Hızlı Arama
LookUs & Online Makale