ISSN 1300-0578

İntihal Politikası

İntihal Politikası

Yayın politikaları gereği, JARSS tüm başvuruların intihal için tetkik edilmesini zorunlu kılar. Dolayısıyla, tüm başvurular editoryal ofisin tercihine göre Turnitin veya iThenticate yazılımları ile taranır ve kıyaslanır. Buna bağlı masraflar yazarın yükümlülüğündedir. Tüm bulgular detaylıca incelenir ve referanslar ile kontrol edilir. Sonrakı adımda ise iThenticate yazılımı kendi kendine intihal veya tekrarlar için denetler, dolayısıyla yazarlar eski makalelerine referansta bulunurken dikkatli olmalıdır. Kurul daha sonra bu intihal tetkik raporunun ışığı altında son kararı verir. Yazarların makalelerinde bulunan hataları düzeltip tekrar başvurması istenebilir ya da reddedilebilir.

Yayın Kurulu, dergimize gönderilen çalışmalar hakkındaki intihal, atıf manipülasyonu ve veri sahteciliği iddia ve şüpheleri karşısında COPE kurallarına uygun olarak hareket edecektir.

Hızlı Arama
LookUs & Online Makale