ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Cilt : 29 Sayı : 4 Yıl : 2021
Index
Membership
Applications
Etkili Kalıplarla İngilizce Makale Nasıl Yazılır? [JARSS]
JARSS. 2019; 27(3): 155-166 | DOI: 10.5222/jarss.2019.08108

Etkili Kalıplarla İngilizce Makale Nasıl Yazılır?

Güven Mengü1, Aslı Dönmez2
1Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD

Bu derlemenin amacı, çoğunlukla tıp alanında çalışan ve ana dili İngilizce olmayan dil kullanıcıları için İngilizce makale ve akademik yazı üretme bakımından oldukça faydalı olabilecek temel kalıpları tanıtmaktır. Bu kalıplar, anlamı artırmaya yönelik olarak medikal alandaki genel örneklerin eşlik ettiği işlevsel rollerine göre tablolarda sunulmaktadır. Kullanılan örneklerin medikal profesyoneller tarafından yazılı eserlere etkin bir şekilde uygulanabilecek genel konuları kapsaması önem taşımaktadır. Bu çalışmada verilen kalıpların bilimsel ortamlarda kabul edilmiş bir akış ve hızla yazma becerisini artıracağı görüşündeyiz

Anahtar Kelimeler: makale yazma, medikal yazı, yazı biçimi, yazılı söylem

How to Write an Article in English with Effective Phrases?

Güven Mengü1, Aslı Dönmez2
1Ankara Hacı Bayram Veli University, Department of Western Languages and Literatures
2University of Health Sciences, Diskapi Health Practice and Research Center, Department of Anesthesiology and Reanimation

The aim of this review article is to reveal the crucial patterns which can be very useful to write articles and academic pieces of writing in English for the non – native language users who mostly work in the medical fields. The patterns are presented in tables according to their functional roles accompanied by general examples in the field of medicine to enhance meaning. It should be noted that the examples have general topics which can be applied effectively to the written works by medical professionals. As far as we are concerned the patterns acquainted here will increase the ability to write with an accepted flow and rhythm in scientific settings.

Keywords: writing an article, medical writing, style in writing, written discourse

Güven Mengü, Aslı Dönmez. How to Write an Article in English with Effective Phrases?. JARSS. 2019; 27(3): 155-166

Sorumlu Yazar: Güven Mengü, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale