ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Cilt : 29 Sayı : 1 Yıl : 2021
Index
Membership
Applications
JARSS - JARSS: 29 (1)
Cilt: 29  Sayı: 1 - 2021
1.
Kapak
Cover

Sayfa I (192 kere görüntülendi)

2.
Danışma Kurulu
Advisory Board

Sayfalar II - IV (311 kere görüntülendi)

DERLEME
3.
COVID-19 Tanısı veya Şüphesi olan Erişkin Hastalarda Kardiyopulmoner Resüsitasyon Uygulamaları
Cardiopulmonary Resuscitation Practices in Adult Patients with Diagnosed or Suspected COVID-19 Disease
Şule Akın, Handan Birbiçer, Nurcan Doruk, Gönül Tezcan Keleş, Sule Ozbilgin
doi: 10.5222/jarss.2021.59354  Sayfalar 1 - 8 (1030 kere görüntülendi)

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
4.
Yaşlı Hastalarda Supraglottik Hava Yolu Gereçlerinin Klinik Performanslarının Karşılaştırılması: Prospektif Randomize Çalışma
Comparison of Clinical Performance of Supraglottic Airway Devices in Elderly Patients: A Prospective Randomized Trial
Reyhan Polat, Sibel Çatalca, Julide Ergil, İlkay Baran, Aylin Tamam, Yağmur Polat
doi: 10.5222/jarss.2021.27147  Sayfalar 9 - 17 (339 kere görüntülendi)

5.
Karaciğer Transplantasyonu Cerrahisinde Postoperatif Mortalite ve Morbiditeye Etki Eden Faktörlerin Retrospektif İncelenmesi
Retrospective Analysis of Factors Affecting Postoperative Mortality and Morbidity in Liver Transplantation Surgery
Ahmet Atlas, Faik Tatlı, Evren Büyükfırat, Mahmut Alp Karahan
doi: 10.5222/jarss.2021.88597  Sayfalar 18 - 24 (487 kere görüntülendi)

6.
Coronavirüs (COVID-19) Pandemi Sürecinde, Anestezistlerin Yaşadıkları Korku Düzeyleri ve Profilaksi Uygulamalarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Anesthetists' Fear Levels and Prophylaxis Practices in the Coronavirus (COVID-19) Pandemic
Seyda Efsun Ozgunay, Figen Akca, Derya Karasu, Sermin Eminoglu, Mehmet Gamlı
doi: 10.5222/jarss.2021.40412  Sayfalar 25 - 31 (744 kere görüntülendi)

7.
Ultrasound-guided Infraclavicular Axillary Vein Cannulation: - Is It a Good Alternative to Internal Jugular Vein in Pediatric Cardiac Surgery?
Ibrahim Ibrahim Abd Elbaser, Nabil Abdelraouf Abdelmageed, Mohamed El-morsy
doi: 10.5222/jarss.2021.00922  Sayfalar 32 - 39 (320 kere görüntülendi)

8.
Anestezi Polikliniğine Başvuran Hastaların Anestezi ve Anestezi Uzmanı Hakkındaki Bilgi ve Kaygı Düzeylerinin Değerlendirilmesi: İlçe Devlet Hastanesi Örneği
Evaluation of Anaesthesia and Anaesthesiologist Related Knowledge and Anxiety Levels of Patients Admitted to the Anaesthesia Outpatient Clinic: An Example of Town State Hospital
Selda Kayaaltı
doi: 10.5222/jarss.2021.65002  Sayfalar 40 - 51 (523 kere görüntülendi)

9.
Anterior Servikal Diskektomi ve Füzyon Cerrahisi Yapılan Hastalarda Ultrasonografi Eşliğinde Yüzeyel Servikal Pleksus Bloğunun Postoperatif Opioid Tüketimine Etkisi: Prospektif, Randomize Kontrollü Çalışma
The Effect of Ultrasound Guided Superficial Cervical Plexus Block on Postoperative Opioid Consumption in Patients Undergoing Anterior Cervical Discectomy and Fusion Surgery: A Prospective, Randomized Controlled Study
İrem Ates, Erkan Cem Celik, Ufuk Demir, Muhammed Enes Aydin, Ali Ahiskalioglu
doi: 10.5222/jarss.2021.15238  Sayfalar 52 - 57 (427 kere görüntülendi)

10.
Pediatrik Şaşılık Cerrahisinde Okülokardiyak Refleks İnsidansını Etkileyen Faktörler: Retrospektif Çalışma
Factors Affecting Oculocardiac Reflex Incidence In Pediatric Strabismus Surgery: Retrospective Study
Bengü Gülhan Aydın, Gamze Küçükosman, Özcan Pişkin, Bahar Aktaş, Rahşan Dilek Okyay, Silay Canturk Ugurbas, Hilal Ayoglu
doi: 10.5222/jarss.2021.29484  Sayfalar 58 - 64 (452 kere görüntülendi)

11.
Yarık Damak-Dudak Cerrahisi Sonrası Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen Hastaların Perioperatif Komplikasyonları Ve Eşlik Eden Hastalıkları
Perioperative Complications And Concomitant Diseases Of Patients Followed In Intensive Care Unit After Cleft Lip-Palate Surgery
Murat Tümer, Ayşe Ayyıldız, Başak Akça, Aysun Ankay Yılbaş, Filiz Üzümcügil, Özgür Canbay
doi: 10.5222/jarss.2021.85856  Sayfalar 65 - 70 (296 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
12.
Low Dose Combined Spinal-Epidural Anesthesia: An Anesthesia Technique for Cesarean Section in a Patient Suffering from Congenitally Corrected Transposition of Great Arteries and Severe Pulmonary Stenosis
Dhruv Jain, Kaushal Kumar, Abhishek Singh, Jyotsna Punj
doi: 10.5222/jarss.2021.22448  Sayfalar 71 - 75 (270 kere görüntülendi)

13.
Ultrasound-Guided Stellate Ganglion Block to Treat Accidental Injection of Propofol in an Anomalous Radial Artery
Sana Yasmin Hussain, Arijit Sardar, Dhruv Jain, Lokesh Kashyap
doi: 10.5222/jarss.2021.29290  Sayfalar 76 - 79 (263 kere görüntülendi)

EDITÖRE MEKTUP
14.
Use of Point of Care Ultrasound for Real-Time Confirmation of Cranial Spread of Local Anesthetic for On-Table Extubation in a Child with Mediastinal Mass Compressing the Great Vessels
Marada Snehitha, Nishant Patel, Abhishek Singh, Rakesh Kumar
doi: 10.5222/jarss.2021.09815  Sayfalar 80 - 82 (286 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale