ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
JARSS - JARSS: 30 (2)
Cilt: 30  Sayı: 2 - 2022
1.
Kapak
Cover

Sayfa I (234 kere görüntülendi)

2.
Danışma Kurulu
Advisory Board

Sayfalar II - V (333 kere görüntülendi)

3.
İçindekiler
Contents

Sayfalar VI - VII (184 kere görüntülendi)

DERLEME
4.
Prematüre Retinopatisi ve Anestezi Yönetimi
Retinopathy of Prematurity and Anesthesia Management
Selin Erel, Azer İlbengü Kaptan, Demet Coskun, Ahmet Mahli
doi: 10.54875/jarss.2022.99266  Sayfalar 75 - 83 (372 kere görüntülendi)

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
5.
COVID-19 Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan ve Çalışmayan Sağlık Personelinde Tükenmişlik Düzeyi
COVID-19 Burnout Level of Health Staff Working and not Working in Intensive Care Units
Bilge Banu Taşdemir Mecit, Sevim Şeyda Opak, Özgür Deniz Yıldırım, Remziye Gül Sıvacı
doi: 10.54875/jarss.2022.27928  Sayfalar 84 - 88 (236 kere görüntülendi)

6.
Profilaktik Norepinefrin İnfüzyonunun Sezaryenlerde Spinal Anesteziye Bağlı Hipotansiyonu Önlemedeki Etkisinin Retrospektif Değerlendirilmesi
Retrospective Evaluation of the Effect of Prophylactic Norepinephrine Infusion on Preventing Spinal Anesthesia Induced Hypotension During Cesarean Section
Sinan Ataibiş, Gökhan Özkan, Serkan Şenkal, Umut Kara, Mehmet Emin İnce, Ahmet Coşar
doi: 10.54875/jarss.2022.63497  Sayfalar 89 - 96 (274 kere görüntülendi)

7.
Perioperatif Vakaların Raporlanması İçin Bir Kılavuz: Anaesthesia Case Report (ACRE) Kriterlerinin Türkçeye Uyarlanması
A Guide for Reporting Perioperative Cases: Adaptation of Anaesthesia Case Report (ACRE) Criteria into Turkish
Murat İzgi, Tuba Bayir, Murat Tümer
doi: 10.54875/jarss.2022.52386  Sayfalar 97 - 103 (277 kere görüntülendi)

8.
COVID-19 Geçirmiş Hastalarda Elektif Cerrahi Öncesi Anestezi Asistan ve Uzmanlarının Tutumlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of the Attitudes of Anesthesia Residents and Specialists in Patients Who Have Had COVID-19 Before Elective Surgery
Oya Kale
doi: 10.54875/jarss.2022.69335  Sayfalar 104 - 111 (323 kere görüntülendi)

9.
Geçirilmiş COVID-19 Enfeksiyonunun Kolorektal Cerrahi Sonrası Hasta Sonuçlarına Etkisi: Retrospektif Kohort Araştırma
The Effect of Previous COVID-19 Infection on Patient Outcomes After Colorectal Surgery: A Retrospective Cohort Study
Süheyla Karadağ Erkoç, Ahmet Cem Ceran
doi: 10.54875/jarss.2022.63625  Sayfalar 112 - 119 (375 kere görüntülendi)

10.
Supraskapular Sinirin Supraklavikuler Yaklaşımla Bloğunun Omuz Ağrısı Tedavisinde Etkinliği: Prospektif Randomize Klinik Çalışma
The Effectiveness of Supraclavicular Suprascapular Nerve Block in the Treatment of Shoulder Pain: Prospective Randomized Trial
Alper Tunga Doğan, Yasemin Pekin Doğan, Sami Kaan Coşarcan, Emine Özyuvacı Tozan, Ömür Erçelen
doi: 10.54875/jarss.2022.07088  Sayfalar 120 - 126 (315 kere görüntülendi)

11.
Laringoskopisiz ve Standart Laringoskopik Entübasyon Yöntemlerinin Hemodinamik Yanıtlar ve Göz İçi Basıncına Etkileri
Effects of Non-Laryngoscopic and Standard Laryngoscopic Intubation Methods on Hemodynamic Responses and Intraocular Pressure
Gökçen Emmez, Lale Karabıyık, Şengül Özdek
doi: 10.54875/jarss.2022.49091  Sayfalar 127 - 133 (245 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
12.
Acil Laparotomi Gereken Xeroderma Pigmentosumlu Pediatrik Hastada Zor Entübasyon ve Genel Anestezi Yönetimi
Difficult Intubation and General Anesthesia Management in a Pediatric Patient with Xeroderma Pigmentosum Requiring Emergency Laparotomy
Canan Salman Önemli, Kübra Evren Şahin
doi: 10.54875/jarss.2022.30092  Sayfalar 134 - 138 (240 kere görüntülendi)

13.
Histereskopik Miyomektomi Sırasında Hava Embolisi: Olgu Sunumu ve Kanıta Dayalı Yönetim
Venous Air Embolism During Hysteroscopic Myomectomy: A Case Report and Evidence Based-Management
Sami Kaan Coşarcan, Alper Tunga Doğan, Ömür Erçelen
doi: 10.54875/jarss.2022.16878  Sayfalar 139 - 142 (184 kere görüntülendi)

14.
COVID Sonrası Bir Hastada Uyanık Sternum Revizyonu için Ultrason Eşliğinde Transvers Torasik Kası Plan Bloğu
Ultrasound-Guided Transverse Thoracic Muscle Plane Block for Awake Sternum Revision in a Post-COVID Patient
Yunus Emre Karapınar, Ela Nur Medetoğlu, Miraç Selcen Özkal, Muhammed Enes Aydın, Ali Ahıskalıoğlu
doi: 10.54875/jarss.2022.60465  Sayfalar 143 - 145 (179 kere görüntülendi)

15.
Farklı Etiyolojilere Sahip Kronik Pelvik Ağrı Tedavisinde Ultrason Kılavuzluğunda Pudendal Sinirin Pulsed Radyofrekansı: Bir Olgu Serisi
Ultrasound-Guided Pulsed Radiofrequency of the Pudendal Nerve for the Treatment of Chronic Pelvic Pain with Different Etiologies: A Case Series
Ömer Taylan Akkaya, Damla Yürük
doi: 10.54875/jarss.2022.25582  Sayfalar 146 - 150 (187 kere görüntülendi)

TEKNİK NOT
16.
Yoğun Bakımda İntravenöz Uygulanan İlaçlarda Geçimsizlik, Y-Parçası Geçimsizliği ve Geçimsizlik Yönetimi
Incompatibility, Y-Site Incompatibility and Incompatibility Management for Intravenously Administered Drugs in Intensive Care Unit
Aysel Pehlivanlı, Çiğdem Özgün, Çağatay Fikret Erad, Arif Tanju Özçelikay, Mustafa Necmettin Ünal
doi: 10.54875/jarss.2022.49002  Sayfalar 151 - 162 (1090 kere görüntülendi)

LookUs & Online Makale