ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Journal of Anesthesia Spontan İntrakraniyal Hipotansiyon Tanılı Olguda Tekrarlanan Kan Yaması Tedavisi [JARSS]
JARSS. 2019; 27(2): 146-150 | DOI: 10.5222/jarss.2019.08208

Spontan İntrakraniyal Hipotansiyon Tanılı Olguda Tekrarlanan Kan Yaması Tedavisi

Bülent Barış Güven1, Uğur Burak Şimşek2, Nazim Atilla Sezer1, Temel Güner1, Fulya Yurtsever1, Ayşın Ersoy1
1Sultan Abdulhamidhan Eğitim Araştırma Hastanesi, Anestezi Servisi, İstanbul
2Sultan Abdulhamidhan Eğitim Araştırma Hastanesi, Nöroloji Servisi, İstanbul

Spontan intrakraniyal hipotansiyon (SİH) herhangi bir travmatik girişim olmaksızın ortaya çıkan beyin omurilik sıvısı (BOS) basıncındaki (< 6 cmH2O) düşüş ve postural baş ağrısı ile karakterize klinik bir tablodur. SİH’ın ortaya çıkış nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte büyük oranda spinal meninkslerdeki konnektif dokunun yapısal bozukluğu sorumlu tutulmaktadır. Orta-ileri yaşlı kadınlarda daha sıklıkla görülmektedir. Boyun ağrısı, bulantı, kusma, diplopi, kranial nöropatiler, vertigo, tinnitus, fotofobi, nistagmus ve işitme bozuklukları gibi nörolojik semptomlar baş ağrısına eşlik edebilmektedir. Kraniyal MR görüntüleme (MRG) ‘de pakimeningeal kontrast tutulumu ve beyin dokusunun aşağı doğru yer değiştirmesi tanıda önemlidir. Tedavi, sırasıyla konservatif yöntemler (yatak istirahatı, sıvı replasmanı, kafein), epidural kan yaması ve cerrahi yöntemlerden oluşmaktadır. Bu makalede konservatif yöntemler ile tedavi edilemeyen SİH olgusundaki epidural kan yaması uygulamasını literatürler eşliğinde tartıştık.

Anahtar Kelimeler: Epidural Kan Yaması, Ortostatik Baş Ağrısı, Spontan İntrakraniyal Hipotansiyon.

Repeated Blood Patch Treatment In A Patıent With Spontaneous Intracranial Hypotension

Bülent Barış Güven1, Uğur Burak Şimşek2, Nazim Atilla Sezer1, Temel Güner1, Fulya Yurtsever1, Ayşın Ersoy1
1Department Of Anesthesiology,sultan Abdulhamidhan Training Hospital, Istanbul / Turkey
2Department Of Neurology,sultan Abdulhamidhan Training Hospital, Istanbul / Turkey

Spontaneous intracranial hypotension (SIH) is characterized by low cerebrospinal fluid pressure (< 6 cmH2O) and postural headache without any traumatic interference. Although the cause of the SIH is still not known, the structural defect of the connective tissue in spinal meninges is mostly responsible factor. It is more common in middle-aged women. Neurological symptoms such as neck pain, nausea, vomiting, diplopia, cranial neuropathies, vertigo, tinnitus, fotophobia, nystagmus and hearing disorders may accompany the headache. Cranial MRI (MRG) findings such as pachymeningeal contrast involvement and brain tissue displacement downwards are important in the diagnosis. Treatment consists of conservative methods (bed rest, fluid resuscitation, caffeine), epidural blood patch and surgical methods, respectively. In this case report, we have discussed the application of epidural blood patch in a patient which could not be treated with conservative methods in the light of the literatures.

Keywords: Epidural Blood Patch, Orthostatic Headache, Spontaneous İntracranial Hypotension

Bülent Barış Güven, Uğur Burak Şimşek, Nazim Atilla Sezer, Temel Güner, Fulya Yurtsever, Ayşın Ersoy. Repeated Blood Patch Treatment In A Patıent With Spontaneous Intracranial Hypotension. JARSS. 2019; 27(2): 146-150

Sorumlu Yazar: Bülent Barış Güven, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale