ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242

Cilt: 16 Sayı: 2 - 2008

 • İçindekiler

 • Çocuklarda Postoperatif Analjezi Yöntemleri
  The Postpoperative Analgesia Procedures in Children
  Bilge KARSLI, Fatma ERTUĞRUL

 • Ameliyat Öncesi Oral Karbonhidrat Yüklemesinin Kanıta Dayalı Değeri
  Evidence-Based Value of Preoperative Oral Carbohydrate Loading
  Gökhan YAĞCI, Mehmet Fatih CAN

 • Erişkin Tonsillektomilerde Multimodal Analjezi Uygulamalarının Karşılaştırılması: Prospektif Klinik Çalışma
  Comparison of Multimodal Analgesia Regimens for Adult Tonsillectomy: Prospective Clinical Study
  H. Evren EKER, Neslihan ALKIŞ, Filiz ALKAYA

 • Torakal Epidural Ropivakain ile Ropivakain ve Ketamin Kombinasyonunun Karşılaştırılması
  The Comparison of Thoracic Epidural Ropivacaine With Ropivacaine-Ketamine Combination
  Bahanur ÇEKİÇ, Hülya ULUSOY, Ahmet BEŞİR, Şükran GEZE, İbrahim ÖZEN

 • Yoğun Bakımda İzlenen Hastalarda Mortalitenin Gün İçi Zamanla İlişkisi
  The Relationship Between Mortality and its Time Occurrence in ICU Patients
  Tayfun ADANIR, Atilla ŞENCAN, Nevin ATASOY, Murat AKSUN, Nagihan KARAHAN

 • Fess Olgularında Bilateral Sfenopalatin Ganglion Blokajının Postoperatif Ağrı, Bulantı-Kusma, Boğaz Ağrısı ve Laringospazm Üzerine Etkileri
  Kazım KARAASLAN, Fahrettin YILMAZ, Nebahat GÜLCÜ, Hasan KOÇOĞLU

 • Postoperatif Analjezide Ropivakain, Ropivakain-Fentanil ve Ropivakain-Tramadolün Devamlı Epidural İnfüzyonunun Etkinliklerinin Karşılaştırılması
  Comparison of Continuous Epidural Infusion of Ropivacaine, Ropivacaine Plus Fentanyl and Ropivacaine Plus Tramadol for Postoperative Analgesia
  Saliha CAN KIRBAŞ, Elvin KESİMCİ, Tülin GÜMÜŞ, Orhan KANBAK

 • Akondroplazili Hastada Anestezi Yönetimi
  The Anesthetic Management of a Patient With Achondroplasia
  Filiz ALKAYA, Şirali OBA, Emine Aysu ŞANVIZ, Süha BETON, Razaman BIYIKLIOĞLU,Sibel ONAÇ, Oya ÖZTAMER

 • Multiple Sklerozis (MS) Atağı Sırasında Genel Anestezi
  General Anesthesia for a Patient With Multiple Sclerosis (MS) at Exacerbation Stage
  Kerem ERKALP, M. Gökhan TEKER, Zehra YANGIN, Veysel ERDEN, Haluk ÖZDEMİR, Leyla SAİDOĞLU

 • Moebius Sendromlu Hastada Anestezik Yaklaşım
  Anaesthetic Management of Moebius Syndrome
  Ayşegül CEYHAN, Ayşe Günay KAYA, Mehmet Akif YAZAR, Hülya BAŞAR

Hızlı Arama