ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242

Cilt: 16 Sayı: 3 - 2008

 • İçindekiler

 • KALP CERRAHİSİNDE SEREBRAL MONİTÖRİZASYON
  CEREBRAL MONITORING IN CARDIAC SURGERY
  Elif A. AKPEK

 • ANESTEZİDE XENON: GEÇMİŞ VE GÜNÜMÜZ
  XENON IN ANESTHESIA: PAST AND PRESENT
  Mehmet Emin ORHAN

 • PREMEDİKASYONDA DEKSMEDETOMİDİN VEYA MİDAZOLAMKULLANIMININ SPİNAL ANESTEZİDE ANKSİYETE VE HEMODİNAMİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ
  THE EFFECTS OF DEXMEDETOMIDINE AND MIDAZOLAM FOR PREMEDICATION ON ANXITEY AND HEMODYNAMIC PARAMETERS DURING SPINAL ANAESTHESIA
  Seden EMİNFERZANE, Hanife ALTUNKAYA, Hilal AYOĞLU, Yetkin ÖZER, Osman YAPAKÇI, Işıl ÖZKOÇAK

 • ENTÜBASYON SIRASINDA OLUŞAN HEMODİNAMİK YANITLAR ÜZERİNE DEKSMEDETOİDİN’İN ETKİSİNİN REMİFENTANİL İLE KARŞILAŞTIRILMASI
  COMPARISON OF THE EFFECT OF DEXMEDETOMIDINE AND REMIFENTANYL ON THE HEMODYNAMIC RESPONSE TO INTUBATION
  Yusuf DOĞAN (YD), Alp ALPTEKİN (AA), Derya ÖZKAN (DÖ), Emine ARIK (EA), Haluk GÜMÜŞ (HG)

 • İNGUİNAL HERNİLERDE FARKLI DOZLARDA KETAMİN KULLANIMI
  DIFFERENT DOSAGE REGIMES OF KETAMINE IN INGUINALE HERNIA
  Hüseyin SERT (HS), Tülin GÜMÜŞ (TG), Muhammet GÖZDEMİR (MG),Senem TÜFEKÇİOĞLU (ST), Orhan KANBAK (OK)

 • SEZARYEN OPERASYONLARINDA İNTRATEKAL UYGULANAN HİPERBARİK BUPİVAKAİN, ROPİVAKAİN VE LEVOBUPİVAKAİNİN ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
  THE COMPARISON EFFECT OF INTRATHECAL HYPERBARIC BUPIVACAINE, ROPIVACAINE AND LEVOBUPIVACAINE FOR CESAREAN SECTION
  Rukiye AYDIN, İclal ÖZDEMİR KOL, Kenan KAYGUSUZ, Sinan GÜRSOY, Caner MİMAROĞLU

 • ÜÇ FARKLI GENEL ANESTEZİ YAKLAŞIMININ QT VE QTc ARALIĞI ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
  COMPARISON OF THE EFFECTS OF THREE DIFFERENT GENERAL ANESTHESIA METHODS ON QT AND QTc INTERVALS
  Elif KUTLU, Ahmet TOPAL, Jale Bengi ÇELİK

 • TRANSÜRETRAL PROSTAT REZEKSİYONUNDA İNTRATEKAL DÜŞÜK DOZ LEVOBUPİVAKAİN VE BUPİVAKAİNİN ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
  COMPARISON THE EFFECTS OF LOW DOSE INTRATHECAL LEVOBUPIVACAINE AND BUPIVACAINE IN TRANSURETHRAL RESECTION OF PROSTATE
  Hale BORAZAN, Tuba B. ERDEM, Işıl DAVARCI, Şeref OTELCİOĞLU

 • GLANZMAN TROMBASTENİLİ GEBEDE SEZARYEN OPERASYONUNDA REKOMBİNANT AKTİVE FAKTÖR VII KULLANIMI
  THE USE OF RECOMBINANT ACTIVATED FACTOR VII IN A PARTURIENT WITH GLANZMANN THROMBASTHENIA DURING CESAREAN SECTION
  Berrin GÜNAYDIN (BG), Ahmet ERDEM (AE), Atilla ALTINSOY (AA), Rauf HAZNEDAR (RH)

 • SPİNAL ANESTEZİ SONRASI SERVİKO-TORAKAL AĞRI
  CERVICOTHORACIC PAIN AFTER SPINAL ANESTHESIA
  Suna AKIN TAKMAZ (SAT), Ayşe Günay KAYA (AGK), Solmaz GÜNAL(SG), Nurşen GÜRSOY (NG), Hülya BAŞAR (HB)

Hızlı Arama