ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242

Cilt: 17 Sayı: 2 - 2009

 • İçindekiler

 • ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON UZMANLARI DERNEPİ OLGU SUNUMU YARIŞMASI
  Prof. Dr. Oya Özatamer

 • YENİ DOĞANDA FARMAKOLOJİ DIŞI AĞRI KONTROLÜ
  NON-PHARMACOLOGICAL PAIN CONTROL
  A. Barış AKCAN (ABA), Mert AKBAŞ (MA)

 • LAPAROSKOPİK KOLESİSTEKTOMİ YAPILAN HASTALARDA HİPERVENTİLASYONUN POSTOPERATİF BULANTI-KUSMA ÜZERİNE ETKİSİ
  THE EFFECTS OF HYPERVENTILATION FOR PREXENTING NAUSE AND VOMITING WITH PATIENTS UNDERGOING LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY
  BaŞak Ceyda ORBEY, Zekeriyya ALANOĞLU, Ali Abbas YILMAZ, Tayfun ÇAKIR, Yeşim ATEŞ, Handan CUHRUK

 • DİZ ARTROPLASTİSİNDE POSTOPERATİF AĞRI KONTROLÜ İÇİN UYGULANAN FEMORAL SİNİR BLOĞUNDA %0,5’LİK LEVOBUPİVAKAİNE TRAMADOL İLAVESİNİN ETKİNİĞİ
  KNEE ARTHROPLASTY AND FEMORAL BLOCK
  Rengin YILMAZ (RY), Özlem Selvi CAN (ÖSC), Ali Abbas YILMAZ (AAY), Enver ÖZGENCİL (EÖ), Funda SARGIN (FB) Özgür CENGİZ (ÖC), Ersin ADIGÜZEL (EA), Feyhan ÖKTEN (FÖ)

 • KAUDAL ANALJEZİDE İKİ FARKLI KONSANTRASYONDA BUPİVAKAİN'İN STRES YANIT VE POSTOPERATİF ANALJEZİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
  COMPARISON OF THE EFFECT OF THE DIFFERENT CONSANTRATIONS OF BUPIVACAINE ON STRESS RESPONSE AND POSTOPERATIVE ANALGESIA IN CAUDAL ANALGESIA
  Hafize ÖKSÜZ (HÖ), Nimet ŞENOĞLU (Nfi), K. Uğur ÖZKAN (KUÖ)

 • SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOZUSU OLAN BİR GEBEDE ANESTEZİK YAKLAŞIM
  THE ANESTHETIC MANAGEMENT FOR CESAREAN SECTION IN A PREGNANCY WITH SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS (SLE)
  Tülay ŞAHİN YILDIZ, Dilek ÖZDAMAR, Hamdiye TUTAN ÇULHA, Kamil TOKER, Mine SOLAK

 • AKUT BRONŞİTLİ TIKANMA İKTERİ OLGUSUNDA KOLESİSTEKTOMİ İÇİN SPİNAL ANESTEZİ
  SPINAL ANESTHESIA FOR A PATIENT WITH OBSTRUCTIVE JAUNDICE AND ACUTE BRONCHITIS
  Vildan TAŞPINAR (VT), Özlem SAÇAN (ÖS), Semih BAŞKAN (SB), Zekiye AKAYDIN (ZA), Gülcan ERK (GE)

 • KARDİYAK ARREST SONRASI PNÖMOMEDİASTİNUM
  PNEUMOMEDIASTINUM AFTER CARDIAC ARREST
  Banu BARAN, Hale BORAZAN, Alper YOSUNKAYA

 • İNTERTORAKANTERİK FEMUR FRAKTÜRLÜ YÜKSEK RİSKLİ BİR HASTADA LUMBAR PLEKSUS VE SİYATİK SİNİR BLOĞU UYGULAMASI
  LUMBAR PLEXUS AND SCIATIC NERVE BLOCKADE IN A HIGH RISK PATIENT WITH INTERTROCHANTERIC FEMUR FRACTURE: CASE REPORT
  Nezih SERTÖZ, Fikret Oğuz ERİŞ, Hilmi Ömer AYANOĞLU

Hızlı Arama