ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242

Cilt: 17 Sayı: 3 - 2009

 • İçindekiler

 • Günübirlik Anestezi Prensipleri
  Principles of Outpatient Anesthesia
  Didem Tuba AKÇALI, Demet COŞKUN, Hülya ÇELEBİ

 • Perioperatif Non-İnvaziv Monitorizasyon
  Noninvasive Perioperative Monitoring
  Şennur UZUN, Elif BAŞGÜL

 • Alt Ekstremite Cerrahisinde Ropivakainle Uygulanan Kombine Siyatik-Femoral Blok İle Unilateral Spinal Bloğun Komplikasyonlar Açısından Karşılaştırılması
  Comparison of the Complications UnilateralSpinal Anesthesia With Combined Sciatic-Femoral Nerve Block Techniques With Ropivacaine in Lower Extremity Surgery
  Suzan ADALI, Kerem ERKALP, Mevlüt ÇÖMLEKÇİ, Betül TEZER KILIÇÇIOĞLU, Veysel ERDEN, Tayfun ALTEMİR

 • Anestezi Uygulamasında Hasta Memnuniyet Düzeyini Nasıl Yükseltebiliriz?
  How Can We Enhance Patients’Satisfaction in Anaesthesia Care?
  Ahmet ATLAS, Aysun YILMAZLAR, Bilçin TAK

 • Kalp Transplantasyonu Uygulanan Hastaların Anestezi Yönetiminde Erken Deneyimlerimiz
  Our Early Experience With Anesthetic Management of Heart Transplantation Patients
  Elif A. AKPEK, Aslı DÖNMEZ, Aynur CAMKIRAN, Bülent SARITAŞ, Atilla SEZGİN

 • Kseroderma Pigmentosum ve Anestezi (İki Olgu Sunumu)
  Xeroderma Pigmentosum and Anesthesia (Two Case Report)
  Kerem ERKALP, Zehra YANGIN, Mevlüt ÇÖMLEKÇİ, Gökçen BAŞARANOĞLU, Seçil KIRITOĞLU, Leyla SAİDOĞLU

 • Transdermal Fentanil Uygulaması Sonucu Oluşan Solunum Depresyonu (Olgu Sunumu)
  Respiratory Depression Due to Transdermal Fentanyl (ACase Report)
  Jülide ERGİL, Derya ÖZKAN, Özlem KILCI, Haluk GÜMÜŞ

 • Göz Cerrahisi Sonrası Beklenmeyen Postoperatif Deliryum (Olgu Sunumu)
  Unexpecded Postoperative Delirium Following Eye Surgery (ACase Report)
  Şennur UZUN, Didem DAL, Aysun ANKAY YILBAŞ

 • Karotis Arter Stentleme Sırasında Tekrarlayan Derin Bradikardi ve Asistol Yeni Bir Tedavi Protokolü ve Hemonidanik
  Komplikasyonların Yönetimi (Olgu Sunumu)
  Bradiycardia and Asistole During Caroti Artery Stenting (ACase Report)
  İ. Aydın ERDEN, Hüseyin C. TURGUT, A. Gülsün PAMUK, Ülkü AYPAR

 • Boyun Ağrıları
  Neck Pain
  Başak Ceyda ORBEY MEÇO, İbrahim AŞIK

 • Düzeltme

Hızlı Arama