ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242

Cilt: 18 Sayı: 1 - 2010

 • Editörden

 • İçindekiler

 • YENİ DOĞANDA FARMAKOLOJİK AĞRI KONTROLÜ
  PHARMACOLOGICAL PAIN CONTROL
  A. Barış AKCAN, Mert AKBAŞ

 • NONKARDİYAK CERRAHİDE PREOPERATİF KARDİYOVASKÜLER RİSK BELİRLEME VE KARDİYAK HAZIRLIK
  PREOPERATIVE CARDIAC RISK ASSESSMENT AND CARDIAC MANAGEMENT PREPARATION IN NONCARDIAC SURGERY
  Başak Ceyda MEÇO, Neslihan ALKIŞ

 • SEZARYEN OPERASYONLARINDA İNTRATEKAL LEVOBUPİVAKAİN VE BUPİVAKAİNİN MATERNAL VE FETAL ETKİLERİNİN KARŞiILAŞTIRILMASI
  MATERNAL AND FETAL EFFECTS OF INTRATECAL BUPIVACAINE AND LEVOBUPIVACAINE DURING CESAREAN SECTION
  Elif DOĞAN BAKI, Demet DOĞAN EROL, Reha DEMİREL Yücel ERDOĞAN

 • EŞDEĞER DOZDAKİ İZOBARİK LEVOBUPİVAKAİNİN FARKLI VOLÜMLERİNİN SPİNAL ANESTEZİ KARAKTERİSTİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ
  THE EFFECT OF DIFFERENT VOLUMES OF SIMILAR DOSE ISOBARIC LEVOBUPIVACAINE ON SPINAL ANAESTHESIA CHARACTERISTICS
  Leyla HOTAMAN, Gürkan TÜRKER, Alp GURBET, Tijen YILMAZLAR, Gülhan BAYRAK, Tuğçe ÖZBEY

 • SPİNAL ANESTEZİ UYGULANAN SEZARYEN OPERASYONLARINDA KRİSTALOİD VE KOLLOİD SOLÜSYONLARI İLE VOLÜM ÖNYÜKLEMESİNİN ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
  COMPARISON OF THE EFFECTIVENESS OF VOLUM PRELOADING WITH CRYSTALLOID AND COLLOID SOLUTIONS IN CAESAREAN SECTION OPERATIONS UNDER SPINAL ANAESTHESIA
  Aylin YALÇINKAYA, G. Ulufer SİVRİKAYA, Melahat K. EROL, Ayşe HANCI

 • NEFREKTOMİ OLGULARINDA LEVOBUPİVAKAİN İLE SAĞLANAN PEROPERATİF EPİDURAL ANALJEZİNİN OKSİDATİF STRES ÜZERİNE ETKİSİ
  THE EFFECT OF PEROPERATIVE EPIDURAL ANALGESIA WITH LEVOBUPIVACAINE ON THE RESPONSE OF OXIDATIVE STRESS DURING NEFRECTOMY OPERATIONS
  N. ÖZTÜRK, P. DURAK ULUER, G. S. SAYDAM, D. İ. TOPÇU, H. GÜLAPOĞLU, Y. A. ÇEBİ, Ö. ERDEMLİ

 • YENİ DOĞANDA SOLUNUM SIKINTISININ NADİR BİR NEDENİ: KONJENİTAL VALLEKÜLAR KİST
  A RARE CAUSE OF NEONATAL RESPIRATORY DISTRESS; CONGENITAL VALLECULAR CYST
  Fulya ÖZER, Mesut ŞENER Tuba CANBOLAT, İsmail YILMAZ

 • DURAL DELİNME SONRASI OLUŞAN İŞİTME KAYBINDA EPİDURAL KAN YAMASI
  EPIDURAL BLOOD PATCH IN HEARING LOSS AFTER LUMBAR PUNCTURE: CASE REPORT
  Şaban YALÇIN, Enver ÖZGENCİL, Murat AKBABA, İbrahim AŞIK, Mustafa SAĞIT

 • SEZARYEN OPERASYONU İÇİN UYGULANAN KOMBİNE SPİNOEPİDURAL ANESTEZİ SONRASI TİNNİTUS VE İŞİTME KAYBI
  TINNITUS AND HEARING LOSS AFTER COMBINED SPINOEPIDURAL ANESTHESIA FOR CAESAREAN SECTION
  Safinaz KARABAYIRLI, Muhammet GÖZDEMİR, Hanifi KURTARAN, Burhanettin USTA, Ruveyda İrem DEMİRCİOĞLU, Hüseyin SERT

 • KORONER ARTER GREFT CERRAHİSİ SONRASI HİPOFİZ APOPLEKSİSİNE BAĞLI GELİŞiEN BİLATERAL 3. KRANİAL SİNİR PARALİZİSİ
  BILATERAL THIRD CRANIAL NERVE PALSY DUE TO PITUITARY APOPLEXY FOLLOWING CORONARY ARTERY BYPASS SURGERY
  Döndü İYİCAN, Levent ÖZTÜRK, Aslı YILMAZ, Tülin GÜMÜŞ, Orhan KANBAK

Hızlı Arama