ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242

Cilt: 18 Sayı: 3 - 2010

 • İçindekiler

 • Akıllı İlaç Kullanımı
  Mehmet MELLİ

 • Postspinal Başağrısı
  Postspinal Headache Nurdan BEDİRLİ, Taylan AKKAYA

 • Levobupivakain ile Kombine Spinal Epidural Anestezide Epidural Volüm Genişletmenin Duyusal ve MotorBlok ile Hemodinami Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi
  Evaluation of the Effects of Volume Extension in Combined Spinal Epidural Anesthesia With Levobupivacaine on Sensory and Motor Block and Hemodynamics Tuna ALBAYRAK, Elvin KESİMCİ, Orhan KANBAK

 • Epidural Anestezide %0.5 Bupivakain ve % 0.5 Levobupivakain Kullanımının QTDispersiyonu ve Hemodinamik Etkilerinin Karşılaştırılması
  Comparison of the Effects of %0.5 Bupivacaine and %0.5 Levobupivacaine Used for Epidural Anesthesia on QTDispersion and Haemodynamy Yaşar ÖZDEMİR, Gülbin YALÇIN SEZEN, Yavuz DEMİRARAN, Mehmet YAZICI, Abdulkadir İSKENDER, İstemi YÜCEL

 • Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde 2005-2009 Yılları Arasında EndovaskülerEmbolizasyonla Tedavi Edilen AVM Hastalarının Retrospektif Olarak İncelenmesi
  Retrospective Evaluation of AVM Patients Treated With Endovascular Embolization in Hacettepe Faculty of Medicine Hospitals Between 2005-2009 A. Gülsün PAMUK, İ. Aydın ERDEN, Ö. Savaş YILBAŞ, Seda Banu AKINCI, Kıvılcım YAVUZ, Saruhan ÇEKİRGE, Ülkü AYPAR

 • Hastanemiz Reanimasyon Ünitesinde Tedavi Edilen Akut Intoksikasyon Olgularının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
  Retrospective Evaluation of the Intoxication CasesTreated in Our Hospital’s Reanimation Unit Namık ÖZCAN, Ayşe ÖZCAN, Çiğdem ÜNALKANTEKİN, Çetin KAYMAK, Hülya BAŞAR

 • Yoğun Bakımdaki Sedatize Hastaların Ağrılı Uygulamalara Tepkileri
  Responses to Painful Procedures of Sedatized Patients at Intensive Care Fatma Eti ASLAN, Şenay KARADAĞ ARLI, Meryem YAVUZ, İlknur AYTAÇOĞLU, Kemal TEMİZ, Emine ÇINAR, Sevim PURİSA

 • Bilateral Kombine (Yüzeysel ve Derin) Servikal Pleksus Bloğu ile Total Tiroidektomi Ameliyatı
  Bilateral Combined (SuperŞcial and Deep) Cervical Plexus Block for Thyroidectomy Cengiz KAYA, Nurdan SEKBAN SAYKAL, Süreyya AYDIN, Saliha AVCI

 • Anesthesia fora Patient With Glycogen Storage Disease Type IA
  Glikojen Depo Tip Ia Hastalığı Olan Bir Hastada Anestezi Uygulaması Perihan EKMEKÇİ, Züleyha KAZAK, Arzu PAMPAL, Kansu KAZBEK, Arif Hikmet SÜER

 • Metanol Zehirlenmesi Sonrasında Gelişen Akut Böbrek Yetmezliği
  Acute Renal Failure Following Methanol Poisoning Namık ÖZCAN, Müge TÜRKOĞLU, Bülent BALTACI, Çetin KAYMAK, Hülya BAŞAR

 • Baryum Sülfat Aspirasyonu Sonrası Gelişen ARDS
  ARDS After Barium Sulphate Aspiration Dilek YAZICIOĞLU, Emine ARIK, H. Alp ALPTEKİN, Ercan SÖNMEZ, İ. Haluk GÜMÜŞ

Hızlı Arama