ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242

Cilt: 18 Sayı: 4 - 2010

 • İçindekiler

 • The Helsinki Declaration on Patient Safety in Anaesthesiology
  Jannicke MELLIN-OLSEN, Sven STAENDER, David K. WHITAKER, Andew F. SMITH

 • Bupivakain Kardiyotoksisitesi Ne Derece Önemlidir?
  What is the Importance of Bupivacaine Cardiotoxicity?
  Feyhan ÖKTEN, Menekşe HASDOĞAN, Ayşegül TARHAN

 • Total Diz Artroplastisi Yapılan Hastalarda Postoperatif Ağrı Tedavisi Amacı ile Femoral SinirBloğunda Sürekli İnfüzyon Yöntemi İle Ropivakaine Adjuvan Tramadol Etkisi
  The Effect of Tramadol Adjunct to Ropivacaine in Continuous Femoral Nerve Block in Patients Undergoing TotalKnee Arthroplasty for Postoperative Pain Treatment
  Perihan EKMEKÇİ, Ali Abbas YILMAZ, Enver ÖZGENCİL, Menekşe HASDOĞAN, Özay AKAN, Feyhan ÖKTEN

 • Alfentanil ve Remifentanilin Postoperatif Kognitif Fonksiyonlar Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması
  Comparison of the Effects of Alfentanil and Remifentanil on Postoperative Cognitive Functions
  Koray ALTUN, Pelin ÇORMAN DİNÇER, E. Zeynep ETİ, F. Yılmaz GÖĞÜŞ

 • Açık Kalp Cerrahisinde Postoperatif Ekstübasyon Sonrası BIPAP ve CPAPile Yapılan Non-İnvazif Ventilasyonun Etkileri
  Effects of Post-Operative Post-Extubation Non-Invasive BIPAPand CPAP Ventilation on Open Heart Surgery
  Deniz SARIASLAN, Tülay ÖRKİ, Füsun GÜZELMERİÇ, Hamide DOĞAN, Tuncer KOÇAK

 • Sezaryende Anne ve Fetusta Tiyopental ve Propofolün Oksidatif Stres Parametreleri Üzerine Etkileri
  The Effect of Propofol and Thiopental on Maternal and Fetal Oxidative Stress Parameters in Cesarean Section
  Hacer SERDAROĞLU, Şaban YALÇIN, Hüsamettin ERDAMAR, Zekeriyya ALANOĞLU, Ali Abbas YILMAZ, Menekşe HASDOĞAN, Şirali OBA, Asuman UYSALEL

 • Diş Çekimi Uygulamalarında Sedasyon Deneyimlerimiz
  Our Experience in Tooth Extraction Under Sedation
  Esra ÇAĞIRAN, Can EYİGÖR, Candan EFEOĞLU, Taner BALCIOĞLU, Meltem UYAR

 • Respiratory Failure in Leigh Syndrome
  Leigh Sendromunda Solunum Yetmezliği
  Ali Abbas YILMAZ, Şaban YALÇIN, Gülseren SÜER KAYA, Mehmet ORAL, Melek TULUNAY

 • Marfan Sendromlu Hastada Sedoanaljezi Yöntemiyle Torakal Aort Anevrizma Tedavisinde Endovasküler Stent Greft Ulgulaması
  Endovascular Stent Greft Insertion for the Treatment of Thoracal Aorta Aneurysm With Sedoanalgesia Technique in a Patient With Marfan Syndrome
  H. Evren EKER, Şule AKIN, Oya YALÇIN ÇOK, Levent OĞUZKURT, Anış ARIBOĞAN

 • Epidural Kateter Kopması
  Breakage of Epidural Catheter
  Vildan TAŞPINAR, Hilal ZENGİN, H. Cihan TİRYAKİ, Emel YILDIZ, Bayazit DİKMEN

 • Spinal Anestezi Altında Gelişen Transüretral Prostat Rezeksiyonu (TUR-P) Sendromu
  Transurethral Resection of the Prostate (TUR-P) Syndrome Due to Spinal Anesthesia
  Derya ÖZKAN, Jülide ERGİL, Mustafa ÖZMEN, Fulya MENDEŞ, Haluk GÜMÜŞ

Hızlı Arama