ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242

Cilt: 19 Sayı: 1 - 2011

 • Avrupa Resüsitasyon Konseyi 2010 Resüsitasyon Kılavuzu'ndaki Temel Değişiklikler
  Main Changes in European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010
  Agah ÇERTUĞ

 • Pediatrik Laringospazm: Risk Faktörleri, Önlenmesi ve Tedavisi
  Pediatric Laryngospasm: Risk Factors, Prevention and Treatment
  Onur ÖZLÜ

 • Spinal Anestezi Uygulamalarımızın Karakteristikleri ile Sonuçlarının Retrospektif Değerlendirilmesi
  Retrospective Evaluation of Characteristics and Results of Our Spinal Anesthesia Practices
  Aslı GÜLER KADIOĞLU, Mustafa ÖZGÜR, Güven ÖZKAYA, Hakan AYDIN, Gamze DİNÇYÜREK, Aysun YILMAZLAR

 • Metamizole (Dipyrone) As An Additive to Lidocaine for Intravenous Regional Anesthesia
  Intravenöz Rejyonal Anestezide Lidokaine Eklenen Metamizol (Dipiron)
  Abdulkadir ATIM, Oguz KILICKAYA, Tarik PURTULOGLU, Huseyin SEN, Memduh YETIM, Serkan BILGIC, Ercan KURT, Alparslan TURAN

 • Trakeal Entübasyona Hemodinamik Yanıt: Lidokain, Esmolol ve Fentanilin Karşılaştırılması
  The Hemodynamic Response to Tracheal Intubation: Comparison of Lidocaine, Esmolol and Fentanyl
  Cem Kıvılcım KAÇAR, İhsan AYIK, Sema TURAN, Gökçen DUYAR, Dilek KAZANCI, Elif DİLBER, Özcan ERDEMLİ

 • Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisinde Hedef Kontrollü İnfüzyonda Farklı Remifentanil Düzeylerinin Peroperatif Etkileri
  Peroperative Effects of Different Remifentanil Levels in Target Controlled Infusion in Functional Endoscopic Sinus Surgery
  Mustafa ULU, Tülin GÜMÜŞ, Ezgi ERKILIÇ, Orhan KANBAK

 • Elektif Sezaryen Operasyonları İçin Yapılan Spinal Anestezide Kullanılan Levobupivakain ve Bupivakain'in Etkilerinin Karşılaştırılması
  Comparing he Effects of Levobupivacaine and Bupivacaine Used in Spinal Anesthesia for Elective Cesarean Section
  Yaşar Adnan ŞAHİNLER, İsmail Serhat KOCAMANOĞLU, Fatih ÖZKAN, Leman TOMAK, Bengi ŞENER, Ebru KELSAKA, Fuat GÜLDOĞUŞ, Binnur SARIHASAN

 • Deli Bal Zehirlenmesi
  Mad Honey Poisoning; A case Report
  Hacer SERDAROĞLU, Nedim ÇEKMEN, Sonay AÇIKSÖZ, Özcan ERDEMLİ

 • Suisid Girişimi Sonrası Yüksek Anyon Açığı Olan Metabolik Asidoz; Metformin Entoksikasyonu
  High Anion Gap Metabolic Acidosis After Suicide; Metformin Intoxication
  Atilla ŞENCAN, Tayfun ADANIR, Aynur ATAY, Aslı A. ATASOY, Murat AKSUN, Güneş TERZİ, Nagihan KARAHAN

 • Fatal Anaphylactic Response to Intramuscular Diclofenac for Postoperative Analgesia
  Postoperatif Analjezi Amacıyla Uygulanan Intramuskuler Diklofenak'a Bağlı Fatal Anaflatik Reaksiyon
  Menekşe OKŞAR, Orhan KANBAK

 • Motor Nöron Hastalığı ve Eş Zamanlı Polinöropatisi Olan Hastada Anestezik Yaklaşım
  Anesthetic Management of a Patient with Motor Neuron Disease Accompanied with Concurrent Polyneuropathy
  Pınar ERGENOĞLU, Şule AKIN, Nesrin BOZDOĞAN, Evren EKER, Oya YALÇIN ÇOK, Hacer ÜLGER, Anış ARIBOĞAN

 • Priformis Sendromu Tedavisinde Tetik Nokta Enjeksiyonu
  Trigger Point Injection in the Management of Priformis Syndrome
  Burhanettin USTA, Muhammet GÖZDEMİR, Bünyamin MUSLU, Hüseyin SERT, Rüveyda İrem DEMİRCİOĞLU, Ahmet KAYA

 • Epidermolizis Büllozalı Hastada Anestezi Yönetimi; İki Olgu Sunumu
  Anesthetic Management in Patients with Epidermolysis Bullosa: Two Case Reports
  Eda PEPE ŞENGÜL, Onur ÖZLÜ, Aysu Hayriye TEZCAN, Meltem AKTAY, İlknur KESKİOĞLU

 • KONGRELER

Hızlı Arama