ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242

Cilt: 19 Sayı: 2 - 2011

 • Postoperatif Rezidüel Blok ve Komplikasyonları
  Postoperative Residual Block and Complications
  Neslihan ALKIŞ, Başak Ceyda MEÇO

 • Supraglottik Hava Yolu Araçlarının Hastane Öncesi ve Kardiyopulmoner Resusitasyonda Kullanımı
  Use of Supraglottic Airway Devices in the Prehospital Setting and During CPR
  Bahar KUVAKİ

 • Sıçanlarda Karkvakrol’un Oleik Asitle Oluşturulan Akut Akciğer Hasarına Etkisi
  The Effect of Carvacrol in Oleic Acid Induced Acute Lung Injury in Rats
  İ. Özkan ÖNAL, İ. Aydın ERDEN, Seda Banu AKINCI, Gönül ERDEN, İsmail KARABULUT, N. Dilara ZEYBEK, Ersin FADILLIOĞLU, Sevda MÜFTÜOĞLU, Fatma SARICAOĞLU, Z. Dicle BALKANCI, K. Hüsnü Can BAŞER, Ülkü AYPAR

 • İntraoperatif Uyandırma Testi Uygulanan Skolyoz Cerrahisinde Remifentanil ve Alfentanil İnfüzyonunun Karşılaştırılması
  Comparison of Remifentanil and Alfentanil Infusions During ScoliosisSurgery With Intraoperative Wake-Up Test
  Rıza KURUEFE, Aysun YILMAZLAR, Berrin ÖZCAN

 • Genel Anesteziye Bağlı Perioperatif Dönemde Gözlenen Komplikasyonlar›n ve Nedenlerinin Retrospektif Değerlendirilmesi
  Retrospective Analysis of Peroperative Complications and Their Causes Due to General Anesthesia
  Neşet G. CERİT, Mehmet GAMLI, Dilşen ÖRNEK, Levent ÖZDOĞAN, Gülay ERDOĞAN, Dilek KALAYCI, Bayazit DİKMEN

 • Yoğun Bakım Ünitemizde Takip Edilen Zehirlenme Olgularının Retrospektif Analizi
  ARetrospective Analysis of the Poisoning Cases Who Were Followed in Our Intensive Care Unit
  Uğur GÖKTAŞ, Yasemin IŞIK, M. Bilal ÇETİN, Lokman SOYORAL, İsmail KATI

 • Ortopedik Cerrahide Preoperatif Solunumsal Değerlendirme ve Anestezi Türü ile Morbidite - Mortalite İlişkesinin Retrospektif Olarak İncelenmesi
  The Retrospective Investigation of Relation of Preoperative Respiratory Evaluation and Anesthesia Types and Morbidty-Mortality in the Orthopedic Surgery
  Tahir GÜVEN, Aysun YILMAZLAR, Ahmet URSAVAŞ, Güven ÖZKAYA

 • Yüksek ve Düşük Akımlı Desfluran Anestezisinde Kognitif Fonsiyonların Değerlendirilmesi
  The Evaluation of Cognitive Functions in Desflurane Anesthesia With Low and High Flow
  Çetin KAYMAK, Orhan Murat KOÇAK, Yıldız BABADAĞ, Emine KOÇAK, Alpaslan APAN

 • Atriyoventriküler Tam Bloğa Bağlı Arrest
  Complete Atrioventricular Block Presenting With Arrest
  Yasemin IŞIK, Hasan Ali GÜMRÜKÇÜOĞLU, Uğur GÖKTAŞ, Serkan AKDAĞ, İsmail KATI

 • Symptomatic Hyponatremia Associated With Psychogenic Polidipsia
  Psikojenik Polidipsiye Ba¤l› Semptomatik Hiponatremi
  Gözde BUMİN AYDIN, Kadriye KAHVECİ, Dilşen ÖRNEK, M.A. BİLGİÇ, Avni DİNÇ, Gülten ÖZGÜN

 • KONGRELER

Hızlı Arama