ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242

Cilt: 19 Sayı: 3 - 2011

 • Anestezide İlaç Etkileşimleri
  Drug Interactions in Anesthesia
  Oya ÖZTAMER, Ayşegül TARHAN, İlknur ORAL

 • Kalp Cerrahisinde Koagulasyon Monitörizasyonu
  Coagulation Monitorization in Heart Surgery
  Ayşegül ÖZGÖK, Çiğdem YILDIRIM GÜÇLÜ

 • Mekanik Ventilasyon Uygulanan Tavşanlarda Profopol İnfüzyonunun Metabolik ve Biyokimyasal Etkilerinin Değerlendirilmesi
  Evaluate of Metabolic and Biochemical Effects of Infusion of Propofol in Rabbits Who Undergoing Mechanical Ventilation
  Burcu AKBAY, Banu AYHAN,Savaş YILBAŞ, Bayram KARATAŞ, Seda B. AKINCI, Fatma SARICAOĞLU, Ülkü AYPAR

 • Kraniovertebral Bölge Ameliyatlarında Fiberoptik Bronkoskop ile Endotrakael Entübasyon: Retrospektif İnceleme
  Fiberoptic Endotracheal Intubation For The Craniovertebral Junction Operations: ARetrospective Surveillance
  Onur ÖZLÜ, Serkan ŞİMŞEK, Gülten ÜTEBEY, Mustafa AKSOY, Çetin AKYOL, Murad BAVBEK

 • Kabuki Sendromlu Hastada Anestezi Deneyimimiz
  An Anesthesia Experience of a Pediatric Patient With Kabuki Syndrome
  Türkay YÜCEL, Emine Aysu ŞALVIZ, Deniz SARIARSLAN, Mehmet TER, Rauf Tuğrul AKSOY

 • Vacterl Asosiasyonu Olgusunda Anestezi Yönetimi
  Anesthesia Management of Vacterl Asosiation
  Rüveyda İrem DEMİROĞLU, Hüseyin SERT, Nuran KAVUN ÇİMEN, Burhanettin USTA

 • Hidrosefali ve Sakral Agenezi Olgusunda Üçlü Femoral Blok
  Three in One Block in a Patient With Hydrocephalus and Sacral Agenesis
  Alparslan APAN, Yıldız BABADAĞ, Özgür ÇETİK

Hızlı Arama