ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242

Cilt: 20 Sayı: 1 - 2012

 • Hedef Kontrollü İnfüzyon Cihazı ile Total İntravenöz Anestezi: Propofol ve Remifentanilin Uyumlu Beraberliği
  Total Intravenous Anesthesia With Target Controlled Infusion: The Pleasant Journey of Propofol and Remifentanil
  Demet COŞKUN, Didem AKÇALI, Hülya ÇELEBİ

 • Göğüs Cerrahisi Ameliyatları Sonrası Solunum Yetmezliği ve Yapay Solunum Desteği
  Respiratory Failure and Support for Artificial Respiration After Thoracic Surgery
  Evren ŞENTÜRK, Zerrin SUNGUR ÜLKE

 • Preoperatif Biyokimyasal Testlerin Elektif Cerrahi Hastalar›nda Etkin Kullanımı
  Effectively Usage of the Preoperative Biochemical Tests in Elective Surgery Patients
  Serkan TAPAN, Hüseyin KAYADİBİ

 • Elektif Cerrahi Hazırlığında Preoperatif ve Postoperatif Anksiyetenin Hasta Memnuniyeti ile İlişisi
  The Relationship Between Preoperative and Postoperative Anxiety, and Patient Satisfaction in Preparation for Elective Surgery
  Yasemin TURHAN, Raflit AVCI, Dilek ÖZCENGİZ

 • Morbid Obesity in Cardiac Anesthesia: Retrospective Evaluation of Thirty Morbid Obese Patients
  Kardiyak Anestezide Morbid Obezite: 30 Morbid Obez Hastan›n Retrospektif Analizi
  Aslı DEMİR, Çiğdem YILDIRIM GÜÇLÜ, Bahar AYDINLI, Büşra TEZCAN, Ahmet SARAÇ, Aslı DÖNMEZ, Özcan ERDEMLİ

 • The Effect of Circadian Rhythm on Vecuronium Induced Neuromuscular Block
  Veküronyuma Bağlı Nöromusküler Blokaj Üzerine Sirkadiyen Ritmin Etkisi
  A. Günay ÜLKÜ, Aysun POSTACI, Özlem FINDIKSAÇAN, Dilşen ÖRNEK, İsmail AYTAÇ, Nermin GÖĞÜS

 • Williams Sendromlu Hastada Anestezik Yaklaşım: Olgu Sunumu
  Anesthetic Management in a Patient With Williams Syndome: ACase Report
  Şaban YALÇIN, Harun AYDOĞAN, Mahmut Alp KARAHAN, Halil NACAR

 • Nadir Bir Port Kateter Komplikasyonu: Ayrılma ve Fistülizasyon
  An Extraordinary Catheter Complication: Separation and Fistulization
  Nusret PUSAT, Gökhan ÖZKAN

 • Geriatrik, Beslenme Bozukluğu Bulunan ve Riskli Cerrahi İçin Hazırlanan Hastada Nütrisyonun Önemi: Olgu Sunumu
  The Importance of Nutrition in Geriatric Patients With High Risk Against Surgery: ACase Report
  Cengizhan EMRE, Cihan DÖĞER, İlhami DEMİRKAPU, Dilşen ÖRNEK, Kadriye KAHVECİ, Semih AYDEMİR, Gözde BUMİN AYDIN

 • Anestezi Pratiğinde Sistemik Fizik Muayenenin Önemi: Olgu Sunumu
  The Importance of Systemic Physical Examination in Anesthesia: Case Report
  Namık ÖZCAN, Ahmet BİNDAL, Ayşe ÖZCAN, Hülya BAŞAR

Hızlı Arama