ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242

Cilt: 20 Sayı: 3 - 2012

 • Obez Obstetrik Vakalarda Nöroaksiyal Anestezi ve Analjezi Uygulamaları
  Neuraxial Anesthesia and Analgesia Practies in Obese Obstetric Cases
  Mukadder ORHAN SUNGUR, Mert ŞENTÜRK

 • Farklı Anestezi Yöntemlerinin Fetal IL-6 Düzeyleri ve Natural Killer (NK) Hücre Aktivitesi Üzerine Etkileri
  The Effects of Different Types of Anesthesia on Fetal IL-6 Levels and Natural Killer Cell Activity
  Banu AYHAN, Fehmi COŞKUN, Elif BAŞGÜL, Ülkü AYPAR

 • Elektif Sezaryene Yönelik Spinal Anestezide BOS Hacminin Korunmasının Hemodinamik Etkileri
  Hemodinamic Effects of Constant CSF Volume During Spinal Anesthesia for Cesarean Section
  Zafer DOĞAN, Hüseyin YILDIZ, İsmail COŞKUNER, Emin SİLAY, Gökhan İSPİR, Hafize ÖKSÜZ

 • Çocuklarda Tonsillektomi ve Adenoidektomi Operasyonlarından Sonra Gelişen Bulantı-Kusma Oranlarına Midazolam ve Ondansetronun Etkilerinin Karşılaştırılması
  Comparison of the Effects of Midozolam and Ondansetron by Accounting the Rate of Nause and Vomiting After Tonsillectomy and Adenoidectomy Surgery in Children
  Banu AYHAN, Nalan ÇELEBİ, Varol ÇELİKER, Elif BAŞGÜL, Ülkü AYPAR

 • Günübirlik Diz Artroskopisinde Hiperbarik Bupivakain ile Unilateral Spinal Anestezi: 5 mg vs 4 mg
  Unilateral Spinal Anesthesia With Hyperbaric Bupivacaine in Knee Arthroscopy: 5 mg vs 4 mg
  Kemalettin KOLTKA, Mert ŞENTÜRK, Süleyman KÜÇÜKAY, Kamil PEMBECİ

 • Renal Functional Effects of Using N-Acetyl-Cysteine (NAC) in Cardiac Surgery
  Kardiyak Cerrahide N-Asetil-Sistein (NAC) Kullanımının Renal Fonksiyon Üzerine Etkileri
  Banu AYHAN, A. Gülsün PAMUK, BaŞak KANTAR, Meral KANBAK, Bilge ÇELEBİOĞLU, Ülkü AYPAR

 • Genel Anestezi Altında Kraniyal Manyetik Rezonans Görüntüleme İşlemi Uygulanan Pediatrik Hastalardaki Isı Değişiklikleri
  Evaluation of Temperature Changes in Pediatric Patients Undergoing Magnetic Resonance Imaging Under General Anesthesia
  H. Volkan ACAR, Hale YARKAN UYSAL, Solmaz GÜNALERUYAR, Bayazit DİKMEN

 • VACTERLSendromu ve Anestezi
  VACTERLSyndrome and Anesthesia
  Tülay ŞAHİN YILDIZ, Defne ÖZCAN, Mine SOLAK,Kamil TOKER

 • Crouzon Sendromunda Hava Yolu Yönetimi
  Airway Management in Crouzon Syndrome
  Hüseyin OĞUZALP, Bahattin NAZLI, Aysun YILMAZLAR

 • Düşük Doz Prilokain İnfiltrasyonuna Bağlı Olarak Oluşan Tonik Klonik Konvülziyon Vakası: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
  The Case of Tonic Clonic Seizure Depending on Low-Dose Prilocaine Infiltration: Case Report and Literature Review
  Ziya KAYA, Bora BOSTAN, Mustafa SÜREN, Semih ARICI, Serkan KAHRAMAN

 • Servikal Diskektomi Sonrası Gözlenen Negatif Basınçlı Akciğer Ödemi
  Negative Pressure Pulmonary Edema Observed After Cervical Discectomy
  Derya ÖZKAN, Emine ARIK, Habip DOLGUN, Bora GÜRER, Haluk GÜMÜŞ

 • Osteogenezis İmperfektalı Bir Hastaya Uygulanan Total İntravenöz Anestezide Deksmedetomidin Kullanımı
  Dexmedetomidine Use inTotal Intravenous Anesthesia in a Case With Osteogenesis Imperfecta
  Nesrin BOZDOĞAN, H. Evren EKER, Oya YALÇIN ÇOK, Şule AKIN, Murat ÇINAR, Gürkan ÖZKOÇ, Anış ARIBOĞAN

Hızlı Arama