ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242

Cilt: 20 Sayı: 4 - 2012

 • İndex

 • What is the Difference Between Different Sevoflurane Products?
  ONE-LUNG VENTILATION
  Zekeriyya ALANOĞLU, Çiğdem YILDIRIM GÜÇLÜ, Ahmet Onat BERMEDE, Neslihan ALKIŞ

 • Posttorakotomi Ağrı Yönetimi
  Postthoracotomy Pain Management
  Tarık PURTULOĞLU, Ali SIZLAN, Abdülkadir ATIM

 • Ameliyathane ve Servis Çal›flanlar›nda Hepatit B, Hepatit C ve HIV Seroprevlalansının Karşılaştırılması
  The Comparison of Hepatitis B, Hepatitis C,y and HIVSeroprevalence in Operating Room and Clinical Staff
  Ümit Yaşar TEKELİOĞLU, Esra KOÇOĞLU, Akcan AKKAYA, Abdullah DEMİRHAN, İsmail HAKYEMEZ, Tekin TAŞ, Hakan BAYIR, Hasan KOÇOĞLU

 • Çocuklarda Üst Ekstremite Tendon Transfer Cerrahisinde Uygulanan İnterskalen Bloğun Postoperatif Analjezik Etkinliği
  The Postoperative Analgesic Effect of Interscalene Block For Children Undergoing Tendon Transfer Operation in Upper Extremity
  Yücel YÜCE, Banu AYHAN, Fatma SARICAOĞLU, Seda B. AKINCI, Gürsel LEBLEBİCİOĞLU, Ülkü AYPAR

 • İnguinal Herni Operasyonlarında Spinal Anestezi ile Paravertebral Blok Uygulamalarının Karşılaştırılması
  Comparison of Spinal Anaesthesia and Paravertebral Block for Inguinal Hernia Operations
  Can BAHAR, Gülten ÜTEBEY, Onur ÖZLÜ

 • Plesenta Akreta Vakalarında Perioperatif Anestezi Yaklaşımı (Retrospektif Analiz)
  Perioperative Anaesthetic Approach for Placenta Accreta Cases (ARetrospective Analysis)
  Tülay ÖZKAN SEYHAN, Mukadder ORHAN SUNGUR, Fatma DEMİRCAN, İbrahim KALELİOĞLU, Ahmet Cem İYİBOZKURT, Mert ŞENTÜRK

 • Sistemik Lupus Eritematozus Hastalığına Bağlı Dördüncü Dereceden Nefropatisi Olan Bir Gebede Sezaryen Anestezi Yönetimi
  Anesthesia for Cesarean Delivery in a Parturient With Systemic Lupus Erythematosus Associated With Grade IVNephropathy
  Ayça TAŞ, Berrin GÜNAYDIN, Nuray BOZKURT, Hakan DAYANIR, Demet COŞKUN

 • İkiz Gebede Posterior Reversible Ensefalopati Sendromu ve Anestezi Yönetimi
  Twin Pregnancy With Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome and Anesthesia Management
  Mesut ERBAİ, Burhan DOST, Ömür ÖZTÜRK, Abdulkadir İSKENDER, Yavuz DEMİRARAN

 • Plesenta Previa ve Ablasyo Plesenta Olan İki Gebede Sezaryen İçin Spinal Anestezi
  Spinal Anesthesia for Cesarean Section in Two Parturients With Placenta Previa and Abruptio Placenta
  Özden DAŞ, Berrin GÜNAYDIN, Nuray BOZKURT, Demet COŞKUN, Hakan DAYANIR

 • Dandy Walker Sendromlu Hastada Genel Anestezi Uygulaması
  The Anesthetic Management in the Patient With Dandy Walker Syndrome
  Rüveyda İrem DEMİRCİOĞLU, Azra ÖZANBARCI, Safinaz KARABAYIRLI, Burhanettin USTA, Fatih ANDIRAN

Hızlı Arama