ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242

Cilt: 21 Sayı: 1 - 2013

 • Editöre Mektup

 • İçindekiler

 • TEK AKCİĞER VENTİLASYONU
  ONE-LUNG VENTILATION
  Hilal SAZAK, Fatma ULUS, Şaziye ŞAHİN

 • HİPNOZ VE ANESTEZİ
  HYPNOSIS AND ANESTHESIA
  Ayşegül ÖZGÖK

 • İNTRAVENÖZ ENJEKSİYON HIZININ FENTANİLE BAĞLI ÖKSÜRÜK OLUŞMA İNSİDANSINA ETKİSİ
  THE EFFECT OF THE INTRAVENOUS INJECTION RATE ON THE INCIDENCE OF FENTANYL INDUCED COUGH
  Ümran YAKICI, Kemalettin KOLTKA, Fatma DEMİRCAN, Semra KÜÇÜKGÖNCÜ, Mukadder ORHAN SUNGUR, Meltem KARADENİZ, Tülay ÖZKAN SEYHAN

 • SİNÜS VE BURUN CERRAHİSİ UYGULANAN ERİŞKİN HASTALARDA, SEVOFLURAN VE DESFLURANIN HEMODİNAMİ, DERLENME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE POSTOPERATİF YAN ETKİLERİN KARŞILAŞTIRILMASI
  COMPARISON OF THE EFFECTS OF SEVOFLURANE AND DESFLURANE ON HEMODYNAMIC, RECOVERY AND POSTOPERATIVE SIDE EFFECTS IN ADULT PATIENTS WHO HAD SINUS AND NASAL SURGERY
  Uğur KÜPELİ, Arzum ERAKGÜN, Mustafa Nuri DENİZ, Agah ÇERTUĞ

 • KORONER ARTER BAYPASS CERRAHİSİ POSTOPERATİF DÖNEMDE, HASTA KONTROLLÜ ANALJEZİ CİHAZI İLE MORFİN VE DEKSMEDETOMİDİNİN ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
  COMPARISON OF MORPHINE AND DEXMEDETOMIDINE DELIVERED BY PATIENT-CONTROLLED ANALGESIA DEVICE DURING THE POSTOPERATIVE PERIOD OF CORONARY ARTERY BYPASS SURGERY
  Zeliha KORKMAZ DİŞLİ, Nalan ÇELEBİ, Özgür CANBAY, Bilge ÇELEBİOĞLU

 • PROPOFOL ENJEKSİYON AĞRISI: LOKAL ISITMA VE LOKAL SOĞUTMANIN ETKİSİNİN RANDOMİZE, KONTROLLÜ ÇALIŞMAYLA KARŞILAŞTIRILMASI
  PROPOFOL INJECTION PAIN: A RANDOMISED, CONTROLLED TRIAL COMPARING THE EFFECT OF LOCAL WARMING AND LOCAL COOLING OF INJECTION SITE
  Serdar KÖSEOĞLU, Ayşegül CEYHAN, Hale YARKAN UYSAL, Fatih YÜCEL, Bayazit DİKMEN

 • PREEMPTİF OLARAK KULLANILAN LORNOKSİKAM VE TRAMADOLÜN POSTOPERATİF ANALJEZİYE KATKILARININ KARŞILAŞTIRILMASI
  COMPARISON OF PREEMPTIVE ADMINISTRATION OF LORNOXICAM AND TRAMADOL ON POSTOPERATIVE ANALGESIA
  Aygün GÜLER, Bilge ÇELEBİOĞLU, Altan ŞAHİN, Sinan BEKSAÇ

 • LAPAROSKOPİK KOLESİSTEKTOMİ OPERASYONLARINDA İNSİZYONEL VE İNTRAPERİTONEAL BUPİVAKAİNİN POSTOPERATİF AĞRI ÜZERİNE ETKİSİ
  EFFECT OF INCISIONAL AND INTRAPERITONEAL BUPIVACAINE ON POSTOPERATIVE PAIN IN LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY
  Özlem ÖĞÜT, Halide OĞUŞ, Füsun GÜZELMERİÇ, Tülay ÖRKİ, Yaşar Gökhan GÜL, Tuncer KOÇAK

 • 11 YAŞINDAKİ ÇOCUK OLGUDA UYANIK KRANİYOTOMİ
  AWAKE CRANIOTOMY IN AN 11 YEAR-OLD PEDIATRIC PATIENT
  Binnur SARIHASAN, Ebru KELSAKA, Hatice KUŞDERCİ, Adnan DAĞÇINAR

 • İNTERNAL KAROTİD ARTER STENTLEMESİ SONRASI ERKEN GELİŞEN HİPERPERFÜZYON SENDROMU
  HYPERPERFUSION SYNDROME DEVELOPED SOON AFTER INTERNAL CAROTID ARTERY STENTING
  İ. Aydın ERDEN, A. Gülsün PAMUK, Seda B. AKINCI, Şennur UZUN, Ayhan KÖSEOĞLU, Ülkü AYPAR

 • PEDİATRİK BİR OLGUDA YARIK DAMAK OPERASYONU SIRASINDAKİ MALİGN HİPERTERMİ ŞÜPHESİ
  SUSPECTED MALIGNANT HYPERTHERMIA IN A PEDIATRIC PATIENT DURING THE CLEFT PALATE SURGERY
  Derya BERK, Tülay ŞAHİN, Murat TEKİN, Mine SOLAK, Kamil TOKER

Hızlı Arama