ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242

Cilt: 21 Sayı: 2 - 2013

 • İçindekiler

 • Editörden

 • TRANSKATETER AORTİK KAPAK İMPLANTASYONU ve ANESTEZİ
  TRANSCATHETER AORTIC VALVE IMPLANTATION AND ANAESTHESIA
  Tülin GÜMÜŞ, Elvin KESİMCİ

 • NON-KARDİYAK CERRAHİLERİN ANESTEZİ YÖNETİMİNDE PERİOPERATİF TRANSTORASİK EKOKARDİOGRAFİ
  PERIOPERATIVE TRANSTHORACIC ECHOCARDIOGRAPHY FOR ANESTHESIA MANAGEMENT OF NON-CARDIAC SURGERY
  M. Burak EŞKİN, Ahmet COŞAR

 • ORTOPEDİK CERRAHİ GEÇİREN OLGULARDA İZLENEN POSTOPERATİF NÖROLOJİK KOMPLİKASYONLARIN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
  RETROSPECTIVE INVESTIGATION OF POSTOPERATIVE MORBIDITY AND MORTALITY RELATED TO ANAESTHESIA TYPES ON THE PATIENTS WITH NEUROLOGICAL DYSFUNCTION WHO UNDERWENT ORTHOPEDIC SURGERY
  Tuba YENİAYDOĞMUŞ, Gürkan TÜRKER, Aysun YILMAZLAR

 • BERLİN FORMU, OBSTRÜKTİF UYKU APNESİ TARAMA TESTİ OLARAK KULLANILABİLİR Mİ?
  CAN BERLIN QUESTIONNAIRE BE USED AS A SCREENING TEST FOR OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA?
  H. Volkan ACAR, Abdülaziz KAYA, Fatoş GENÇ, Murat ERDEM, Ayşegül CEYHAN, Fuat ÖZGEN, Bayazit DİKMEN

 • ULTRASONOGRAFİ (US) REHBERLİĞİNDE İNFRAKLAVİKÜLER BLOK: US İLE US + SİNİR STİMÜLASYONU’NUN PROSPEKTİF, RANDOMİZE ÇALIŞMAYLA KARŞILAŞTIRILMASI
  ULTRASONOGRAPHY (US) GUIDANCE IN INFRACLAVICULAR BLOCK: COMPARISON OF US VS. US + NEUROSTIMULATION IN A PROSPECTIVE, RANDOMISED STUDY
  Hale YARKAN UYSAL, H. Volkan ACAR, Esma TEZER, Ayşegül CEYHAN, Bayazit DİKMEN

 • VAJİNAL HİSTEREKTOMİLERDE İNTRATEKAL BUPİVAKAİNİN, İZOBARİK VE/VEYA HİPERBARİK FORMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
  A COMPARISON OF INTRATHECAL BUPIVACAINE, ISOBARIC, HYBERBARIC AND/OR ISOBARIC FORMS IN VAGINAL HYSTERECTOMY
  Berrin GÜNAYDIN, Ece DUMANLAR TAN, Hülya ÇELEBİ

 • YENİDOĞANLARDA TRUVIEW EVO2 LARİNGOSKOP İLE MILLER BLEYDLİ LARİNGOSKOPUN HEMODİNAMİ VE ENTÜBASYON KOŞULLARI YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI
  COMPARISON OF TRUVIEW EVO2 INFANT LARYNGOSCOPY AND DIRECT LARYNGOSCOPY ON HEMODYNAMIC PARAMETERS AND INTUBATION CONDITIONS IN NEONATES
  Hatice KUŞDERCİ, Sibel BARIŞ, Ebru KELSAKA, Serhat KOCAMANOĞLU

 • AÇIK KALP CERRAHİSİNDE UYGULANAN SEVOFLURAN, DESFLURAN VE İZOFLURANIN İSKEMİ-REPERFÜZYON HASARI ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
  COMPARISON OF THE EFFECTS OF SEVOFLURANE, DESFLURANE AND ISOFLURANE AGAINST ISCHAEMIA/REPERFUSION INJURY IN OPEN HEART SURGERY
  Z. Özlem ULUBAY, Banu AYHAN, Meral KANBAK, Bilge ÇELEBİOĞLU, Ülkü AYPAR

 • KONJENİTAL AFİBRİNOJENEMİLİ OLGUDA AKUT BATIN NEDENİYLE ANESTEZİ DENEYİMİMİZ
  OUR EXPERIENCE OF ANESTHESIA IN A PATIENT WITH CONGENITAL AFIBRINOGENEMIA UNDERGOING ACUTE ABDOMINAL SURGERY
  N. Ferah DÖNMEZ, Oya KILCI, Canan ÜN, Derya TÜRKASLAN, Tolga BARUT, Bayazit DİKMEN

 • DUCHENNE MUSKÜLER DİSTROFİLİ OLGUDA TOTAL İNTRAVENÖZ ANESTEZİ -TEK, DÜŞÜK DOZ ROKURONYUM KULLANIMI
  TOTAL INTRAVENOUS ANESTHESIA IN A CASE OF DUCHENNE MUSCULAR DYSTROPHY -SINGLE LOW DOSE ROCURONIUM USAGE
  Ahmet Cemil İSBİR, Cevdet DÜGER, İclal ÖZDEMİR KOL, Kenan KAYGUSUZ, Sinan GÜRSOY, Caner MİMAROĞLU

 • GENÇ HASTADA ANİ KARDİYAK ARREST NEDENİ: UZUN QT SENDROMU
  CAUSE OF SUDDEN CARDIAC ARREST IN YOUNG PATIENT: LONG QT SYNDROME
  Esra ÖZAYAR, Semih DEĞERLİ, Handan GÜLEÇ, Seher ALTINEL

Hızlı Arama