ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242

Cilt: 21 Sayı: 3 - 2013

 • ANESTEZİ ASİSTAN EĞİTİMİ
  ANESTHESIA RESIDENT TRAINING
  K. Sanem ÇAKAR TURHAN, Özlem Selvi CAN, Menekfle ÖZÇELİK, Ece AYDIN, Feyhan ÖKTEN

 • ANESTEZİYOLOGLARDA DEFANSİF TIP UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI
  THE INVESTIGATION OF DEFENSIVE MEDICINE APPLICATIONS IN ANESTHETISTS
  Seda B. AKINCI, Fatma SARICAOĞLU, İ. Aydın ERDEN, Ayhan KÖSEOĞLU, Ülkü AYPAR

 • TÜRK POPÜLASYONUNDA GEBE OLAN VE OLMAYANLARDA PSEUDOKOLİNESTERAZ GEN ASP70GLY MUTASYONUNUN ENZİM DÜZEYLERİ İLE ARAŞTIRILMASI
  INVESTIGATION OF ENYZME LEVELS IN THE MUTATION OF THE PSEUDOCHOLINESTERASE GENE ASP70GLY IN TURKISH POPULATION
  Kadir KAYA, Berrin GÜNAYDIN, Mehmet Ali ERGÜN, Neslihan BUKAN

 • KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ UYGULANAN HASTALARDA EUROSCORE VE CARE RİSK DEĞERLENDİRME MODELLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI
  RETROSPECTIVE COMPARISON OF EUROSCORE AND CARE RISK EVALUATION MODELS IN A GROUP OF CORONARY ARTERY BYPASS GRAFT PATIENTS
  Zehra BAYKAL TUTAL, Çiğdem YILDIRIM GÜÇLÜ, Çiğdem Evren DENKER

 • EPİDURAL LEVOBUPİVAKAİN VE BUPİVAKAİNİN ANESTEZİ ÖNCESİ BİSPEKTRAL İNDEKS VE ANESTEZİ SIRASINDA SEVOFLURAN GEREKSİNİMİNE ETKİLERİ
  EFFECTS OF EPIDURAL LEVOBUPIVACAINE AND BUPIVACAINE ON THE BISPECTRAL INDEX DURING THE AWAKE PHASE AND ON SEVOFLURANE REQUIREMENT DURING GENERAL ANESTHESIA
  Ayça DUMANLI ÖZCAN, Seval İZDEŞ, Meryem DEMİRTOLA, Orhan KANBAK

 • TOTAL ABDOMİNAL HİSTEREKTOMİ SONRASI EPİDURAL HASTA KONTROLLÜ ANALJEZİ İLE MULTİMODAL ANALJEZİNİN ETKİNLİK VE YAN ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
  THE OPTIMAL POSTOPERATIVE ANALGESIA METHOD AFTER TOTAL ABDOMINAL HYSTERECTOMY: EPIDURAL PATIENT-CONTROLLED ANALGESIA OR MULTIMODAL ANALGESIA
  Suna KOÇ, Zeynep ETİ, Ayten SARAÇOĞLU, Yılmaz GÖĞÜŞ

 • GENEL YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE APACHE II VE APACHE IV SKORLAMA SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
  A COMPARISON OF APACHE II AND APACHE IV SCORING SYSTEMS IN PATIENTS ADMITTED TO AN INTENSIVE CARE UNIT
  Fatih Doğu GEYİK, Gülbin TÖRE ALTUN, Necati ÇITAK, Tülin AKARSU AYAZOĞLU

 • NÖRAL SEROİD LİPOFUSİNOZİSLİ (BATTEN SENDROMU) HASTADA ANESTEZİ
  ANESTHESIA MANAGEMENT IN A CHILD WITH NEURONAL CEROID LIPOFUSCINOSES (BATTEN SYNDROME)
  Şennur UZUN, Seher ALTINEL, İ. Aydın ERDEN, Ülkü AYPAR

 • ROSİGLİTAZON VE METFORMİN İLE ZEHİRLENME OLGUSUNUN BAŞARILI TEDAVİSİ
  SUCCESSFUL TREATMENT OF INTOXICATION CASE WITH ROSIGLITASONE AND METFORMIN
  Cevdet DÜGER, Ahmet Cemil İSBİR, İclal ÖZDEMİR KOL, Kenan KAYGUSUZ, Sinan GÜRSOY, İsa KILIÇ, Caner MİMAROĞLU

 • OPERATİF HİSTEROSKOPİ SIRASINDA GELİŞEN VE YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ EDİLEN HİPONATREMİ VE AKCİĞER ÖDEMİ OLGUSU
  A CASE OF HYPONATREMIA AND PULMONARY OEDEMA DEVELOPED DURING OPERATIVE HYSTEROSCOPY AND TREATED INTENSIVE CARE UNIT
  Asuman SARGIN, Ali AKDEMİR, İlkben GÜNÜŞEN, Nezih SERTÖZ, Semra KARAMAN

Hızlı Arama