ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242

Cilt: 21 Sayı: 4 - 2013

 • İçindekiler

 • Editörden

 • OBEZ GEBELERDE ANESTEZİ YÖNETİMİ
  ANESTHETIC MANAGEMENT OF THE OBESE PARTURIENTS
  Bilge ŞENTÜRK ÇATALOĞLU, Ayten SARAÇOĞLU

 • KORONER ARTER BYPASS CERRAHİSİNDE POSTOPERATİF SEREBROVASKÜLER OLAY VE DELİRYUM İÇİN RİSK FAKTÖRLERİNİN BELİRLENMESİ
  RISK FACTORS FOR POSTOPERATIVE CEREBROVASCULAR ACCIDENT AND DELIRIUM FOLLOWING CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING
  Nevriye SALMAN1, Ahmet Barış DURUKAN, Hasan Alper GÜRBÜZ, Halil İbrahim UÇAR, Cem YORGANCIOĞLU

 • GÜNÜBİRLİK CERRAHİDE PROPOFOL-KETAMİN İLE PROPOFOLFENTANİL’İN PROSEAL LARİNGEAL MASKE AİRWAY YERLEŞTİRİLMESİ VE DERLENME ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
  COMPARISON OF THE EFFECTS OF FENTANYL-PROPOFOL AND KETAMINE-PROPOFOL ON THE INSERTION OF PROSEAL LARYNGEAL MASK AIRWAY AND RECOVERY TIME IN AMBULATORY SURGERY
  Özlem SAĞIR, Ayşe Neslihan BALKAYA, Sabri ÖZASLAN, İsmail ARSLAN, Yücel MERİÇ, Ahmet KÖROĞLU, Ümit İNCEBOZ

 • ANESTEZİYOLOJİ VE DAHİLİYE ASİSTANLARINDAKİ İŞ STRESİ VE TÜKENMİŞLİK DURUMU
  THE BURNOUT AND WORK STRESS AT INTERNAL MEDICINE AND ANAESTHESIOLOGY DEPARTMENTS RESIDENTS
  Şennur UZUN, Bilge KARACAOĞLU, Seda Banu AKINCI, İ. Aydın ERDEN, Fatma SARICAOĞLU, Ülkü AYPAR

 • 2000-2010 YILLARI ARASINDA DİREKT LARİNGOSKOPİ UYGULANAN HASTALARIN ANESTEZİ YÖNÜNDEN RETROSPEKTİF ANALİZİ
  THE RETROSPECTIVE ANALYSIS OF THE PATIENTS WHO UNDERWENT DIRECT LARYNGOSCOPY IN TERMS OF ANESTHESIA BETWEEN 2000 AND 2010
  Osman KARAKUŞ, Faik Emre ÜSTÜN, Cengiz KAYA, Elif Bengi ŞENER, Fatih ÖZKAN, Ersin KÖKSAL, Yasemin Burcu ÜSTÜN

 • RENİN ANJİYOTENSİN BLOKAJI YAPILAN HASTALARDA HANGİ İNTRAVENÖZ İNDÜKSİYON AJANI?
  WHICH INTRAVENOUS INDUCTION AGENT FOR PATIENTS WITH RENIN-ANGIOTENSIN BLOCKADE?
  Reyhan ŞAHİN, Mehmet Ülke BÜGET, Kemalettin KOLTKA, Zerrin SUNGUR ÜLKE, Tülay ÖZKAN SEYHAN, Ayşen YAVRU, Emre ÇAMCI

 • EXTRACORPOREAL SHOCK WAVE LITHOTRIPSY (ESWL) UYGULANAN ERİŞKİN HASTALARDA İNTRAVENÖZ PARASETAMOL VE REMİFENTANİL İNFÜZYONUNUN ANALJEZİK VE SEDATİF ETKİNLİĞİ
  THE ANALGESIC AND SEDATIVE EFFICACY OF INTRAVENOUS PARACETAMOL AND REMIFENTANIL IN ADULT PATIENTS UNDERGOING EXTRACORPOREAL SHOCK WAVE LITHOTRIPSY (ESWL)
  Alev ŞAYLAN, Özgür CANBAY, Nalan ÇELEBİ, Saadet ÖZGEN

 • KARACİĞER SİROZU NEDENİYLE TAKİP EDİLEN HASTADA AORT VE MİTRAL KAPAK REPLASMANINDA ANESTEZİ YÖNETİMİ
  ANESTHESIA MANAGEMENT OF A PATIENT WITH LIVER CIRRHOSIS AND AORTIC-MITRALE VALVE REPLACEMENT
  Aynur CAMKIRAN, Coşkun ARAZ, Arash PİRAT, Atilla SEZGİN, Elif A. AKPEK, Gülnaz ARSLAN

 • TALYUM SİNTİGRAFİSİ SONRASI HİPOKALEMİYE BAĞLI VENTRİKÜLER FİBRİLASYON GELİŞEN BİR OLGU
  VENTRICULAR FIBRILLATION DUE TO HYPOKALEMIA AS A CONSEQUENCE OF THALLIUM SCINTIGRAPHY: A CASE REPORT
  Nezih SERTÖZ, Esin BAŞ, Asuman SARGIN, Semra KARAMAN

 • PORFİRİLİ BİR GEBEDE SEZARYEN OPERASYONUNDA EPİDURAL ANESTEZİ
  EPIDURAL ANESTHESIA FOR CAESARIAN SECTION IN A PREGNANT WITH PORPHYRIA
  İsmet TOPÇU, Canan UYSAL, Tülün ÖZTÜRK

Hızlı Arama