ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242

Cilt: 22 Sayı: 2 - 2014

 • SKALP BLOĞUN YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
  SCALP BLOCK TECHNIQUE REVISITED
  Merve YAZICI KARA, Sanem ÇAKAR TURHAN, Feyhan ÖKTEN

 • KAROTİS ENDARTEREKTOMİLERDE İNTRAOPERATİF 4 KANALLI EEG MONİTÖRİZASYONU VE POSTOPERATİF NÖROLOJİK PROGNOZ
  FOUR CHANNEL EEG MONITORING FOR CAROTID ENDARTERECTOMY AND POSTOPERATIVE NEUROLOGICAL OUTCOMES
  Bahar AYDINLI, Aslı DEMİR, Yasemin SAVCI, Perihan UÇAR, Ahmet K. İRDEM, A.Tulga ULUS, Ayşegül ÖZGÖK

 • KOLONOSKOPİ YAPILAN HASTALARDA PROPOFOL-KETAMİN VE MİDAZOLAM-KETAMİNİN ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
  THE COMPARISON OF THE EFFECTS OF PROPOFOL–KETAMINE AND MIDAZOLAM-KETAMINE IN PATIENTS UNDERGOING COLONOSCOPY
  Özlem SAĞIR, Sabri ÖZASLAN, İsmail YAMAN, H. Fisun DEMİR, Ahmet KÖROĞLU

 • TORAKS CERRAHİSİ İÇİN UYGULANAN EPİDURAL LOKAL ANESTEZİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI: BUPİVAKAİN İLE LEVOBUPİVAKAİN
  A COMPARISON OF EPIDURAL LOCAL ANESTHETICS ADMINISTERED FOR THORACIC SURGERY: BUPIVACAINE VERSUS LEVOBUPIVACAINE
  Serdar KOKULU, Mehtap TUNÇ, Hilal SAZAK, Şaziye ŞaHİN, Eser ŞAVKILIOĞLU

 • VENTİLATÖR İLİŞKİLİ PNÖMONİNİN MORTALİTE TAHMİNİNDE SKORLAMA SİSTEMLERİ VE BİYOBELİRTEÇLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  ASSESSMENT OF SCORING SYSTEMS AND BIOMARKERS IN PREDICTION OF THE MORTALITY IN VENTILATORY ASSOCIATED PNEUMONIA
  Işıl KÖSE, Çiler ZİNCİRCİOĞLU, Gürsel ERSAN, Lütfiye KUZUCU, Şükran KÖSE

 • ALT VE ÜST EKSTREMİTE CERRAHİLERİNDE ANESTEZİ DENEYİMLERİMİZ: SON ALTI YILIN RETROSPEKTİF ANALİZİ
  OUR EXPERIENCES OF ANESTHESIA IN LOWER AND UPPER EXTREMITY SURGERIES: A RETROSPECTIVE ANALYSIS OF LAST SIX YEARS
  Mehmet AKSOY, İlker İNCE, Ali AHISKALIOĞLU, İbrahim TÖR, Ayşenur DOSTBİL, Hacı Ahmet ALICI, Mine GÜRSAÇ ÇELİK

 • KONJENİTAL KALP CERRAHİSİNDE PERİFERİK VENÖZ BASINÇ SANTRAL VENÖZ BASINCA ALTERNATİF OLABİLİR Mİ?
  PERIPHERAL VENOUS PRESSURE IN CONGENITAL HEART SURGERY MAY BE AN ALTERNATIVE TO CENTRAL VENOUS PRESSURE
  Onur IŞIK, Cengiz SAHUTOĞLU, Zeliha KORKMAZ DİŞLİ, İsmail AYTAÇ, Olcay Murat DİŞLİ, Ali KUTSAL

 • CORNELİA DE LANGE SENDROMU VE SEDASYON
  CORNELIA DE LANGE SYNDROME
  Metin ALKAN, Gülay KİP, Şaziye ŞAHİN, Mustafa Sancar ATAÇ, Dilek KALAYCI

 • EPİDURAL KATETER KOPMASI
  BREAKAGE OF EPIDURAL CATHETER
  Zeliha KORKMAZ DİSLİ, Arzu İTİLLİ, Barış CÖMERT

 • GENEL ANESTEZİ SONRASI GELİŞEN NEGATİF BASINÇ AKCİĞER ÖDEMİ
  NEGATIVE PRESSURE PULMONARY EDEMA DEVELOPED AFTER GENERAL ANESTHESIA
  Pınar ÜŞAR, Aysun Afife KAR, Jale MARAL, Seyhan YALAZ, Hakan ÖZTÜRK

Hızlı Arama