ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242

Cilt: 22 Sayı: 3 - 2014

 • Editörden

 • PALYATİF BAKIMDA AĞRI TEDAVİSİ VE SORUNLAR
  PAIN MANAGEMENT AND DIFFICULTIES IN PALLIATIVE CARE
  Aysun ANKAY YILBAŞ, Nalan ÇELEBİ

 • KRANİYOTOMİLERDE ESMOLOL VE REMİFENTANİLİN HEMODİNAMİK ETKİLERİNİN VE DERLENME ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
  COMPARISON OF HEMODYNAMIC EFFECTS AND RECOVERY PROFILES OF ESMOLOL AND REMIFENTANIL IN CRANIOTOMY OPERATIONS
  Dilek YAZICIOĞLU, Ercan SÖNMEZ, İbrahim ÖZTÜRK, Taylan AKKAYA, Haluk GÜMÜŞ, Murat SAYIN

 • TİMPANOPLASTİ OPERASYONLARINDA HİPOTANSİF ANESTEZİ: DEKSMEDETOMİDİN VE MAGNEZYUM SÜLFATIN KARŞILAŞTIRILMASI
  HYPOTENSIVE ANESTHESIA IN TYMPANOPLASTY OPERATION: COMPARISON OF DEXMEDETOMIDINE AND MAGNESIUM SULPHATE
  Menşure KAYA, Yeliz İrem TUNÇEL, Süheyla ÜNVER, Nihal KADIOĞULLARI, Deniz OĞUZ

 • BÖLGE YANIK MERKEZİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ’NDE TOKSİK EPİDERMAL NEKROLİZİS’Lİ HASTALAR
  PATIENTS WITH TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS IN INTENSIVE CARE UNIT OF REGIONAL BURN CENTER
  Tamer KUZUCUOĞLU, Ayten SARACOĞLU, Sezer YAKUPOĞLU, Tuncay ERHAN, Burak ERSOY, Recep DEMİRHAN

 • SÜNNET OLAN ÇOCUKLARDA ROPİVAKAİN İLE PENİL BLOK VE KAUDAL BLOĞUN ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
  COMPARISON BETWEEN PENILE BLOCK AND CAUDAL BLOCK WITH ROPIVACAINE IN CHILDREN UNDERGOING CIRCUMCISION
  Çiğdem YILDIRIM GÜÇLÜ, Başak Ceyda MEÇO, Ali Abbas YILMAZ, Zekeriyya ALANOĞLU, Neslihan ALKIŞ

 • TOTAL DİZ PROTEZİNDE PREEMPTİF DEKSKETOPROFEN TROMETAMOL VEYA PARASETAMOL/TRAMADOL KOMBİNASYONUN POSTOPERATİF ANALJEZİYE ETKİSİ
  PREEMPTIVE EFFECT OF DEXKETOPROPHEN TROMETAMOL OR PARACETAMOL/TRAMADOL COMBINATION ON POSTOPERATIVE ANALGESIA
  Gözde Bumin AYDIN, Reyhan POLAT, Emine ARIK, Jülide ERGİL, Birol TUNÇ, İbrahim ÖZTÜRK

 • SAĞLIK PROFESYONELLERİNİN BİTKİSEL İLAÇ KULLANAN HASTALARA YAKLAŞIMI
  HEALTH PROFESSIONALS' APPROACH TO PATIENTS USING HERBAL MEDICINE
  Vildan TAŞPINAR, Nihal GÖKBULUT ÖZASLAN, Güven ÖZKAYA, Nursel KARAKELLE, Derya TÜRKASLAN, Nurcan YAVUZ, Bayazit DİKMEN, Nermin GÖĞÜŞ

 • FEMUR FRAKTÜRLÜ SOL VENTRİKÜL DESTEK CİHAZLI HASTADA ANESTEZİ YÖNETİMİ
  ANESTHETIC MANAGEMENT OF A PATIENT WITH A FEMUR FRACTURE AND VENTRICULAR ASSIST DEVICE
  Nezih SERTÖZ, Cengiz ŞAHUTOĞLU, Esin BAŞ, Semra KARAMAN, Fatma Zekiye AŞKAR

 • PROPOFOL VE DEKSMEDETOMİDİN İLE SEDASYON VE SİSTEMİK İNFLAMATUAR YANIT SENDROMU
  SEDATION WITH PROPOFOL AND DEXMEDETOMIDINE AND SYSTEMIC INFLAMMATORY RESPONSE SYNDROME
  Julide ERGİL, İbrahim ÖZTÜRK, Murat SAYIN

 • MULTİTRAVMA SONRASI RABDOMİYOLİZ GELİŞEN OLGUDA AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ
  ACUTE RENAL FAILURE IN A MULTIPLE TRAUMA PATIENT WITH RHABDOMYOLYSIS
  İskender KARA, Hamit KÜÇÜK, Lale KARABIYIK, İsmail KATI

Hızlı Arama