ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242

Cilt: 23 Sayı: 2 - 2015

 • İçindekiler

 • EDİTÖRDEN / EDITORIAL
  Yaşlılarda Kalc%CC%A7a Kırıklarında Analjezi ve Anestezi Yöntemleri Başlıklı Derleme Üzerine
  Handan BİRBİÇER

 • DERLEME / REVIEW ARTICLE
  Yaşlılarda Kalc%CC%A7a Kırıklarında Analjezi ve Anestezi Yöntemleri Analgesia and Anesthesia Methods For Hip Fractures in Elderly
  Sanem ÇAKAR TURHAN, Başak Ceyda MEÇO, Feyhan ÖKTEN

 • KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH
  Geriatrik Hastaların Anestezi İle İlgili Bilgi DÜzeyi, Anestezi Hakkında Bilmek İstedikleri ve Anesteziye Bağlı Kaygıları Geriatric Patients’ Knowledge, Desire for Information and Concerns Regarding Anesthesia
  Arzu MUZ, İsmail Aydın ERDEN, Banu AYHAN, Şennur UZUN, ÜlkÜ AYPAR

 • Morbid, SÜper ve SÜper SÜper Obez Hastalarda Laparoskopik TÜp Gastrektomi Cerrahisinde Anestezi Deneyimlerimiz Our Anesthetic Experiences With Morbidly, Super and Super Super Obese Patients Underwent Laparoscopic Gastric Sleeve Surgery
  Hüseyin TOMAN, Mesut ERBAŞ, Muhammet Kasım ARIK, Hasan ŞAHİN, Hasan Ali KİRAZ, Tuncer ŞİMŞEK, Faruk ÖZKUL, Tuğba DOĞU, Uğur ALTINIŞIK, Hatice BetÜl ALTINIŞIK

 • Kliniğimizdeki Spinal Anestezi Uygulamalarının Retrospektif Değerlendirilmesi Retpospective Analysis of Spinal Anesthesia Procedure in Our Clinic
  Sema ÖNCÜL, Mehmet YILMAZ, Elif ATAR GAYGUSUZ, Osman ESEN, Canan BALCI

 • Ortopedi ve Travmatoloji Cerrahisinde Anestezi Yöntemlerinin Retrospektif Analizi Retrospective Analysis of Anesthesia Methods in Orthopaedics and Traumatology Surgery
  Sinan ER, Muhammet Bilal ÇEĞİN, Uğur GÖKYAŞ, Savaş GÜNER, Nurettin YÜZKAT

 • Can Preoperative Multimedia Information Provision Decrease Perioperative Patient Anxiety During RegionalAnesthesia?ARandomized Controlled Trial
  Preoperatif Multimedya Bilgilendirmesi Rejyonel Anestezi Sırasında Perioperatif Hasta Anksiyetesini Azaltır mı? Randomize KontrollÜ Çalışma
  Hamid Civan TİRYAKİ, Ruslan ABDULLAYEV, Nevzat Mehmet MUTLU, Ömer Burak KÜÇÜKEBE, İhsan Tuncer OKAY, Bayazit DİKMEN

 • Manyetik Rezonans GörÜntÜlemede Çocuklarda Sedasyon ve Genel Anestezi Sıklığının Dikkat Dağıtıcı Yöntemlerle Azaltılması
  Decrease of Sedation and General Anesthesia Rate With Distraction Techniques in Children During Magnetic Resonance Imaging
  Gözde BUMİN AYDIN, Serhat YÜKSEL, Reyhan POLAT, Julide ERGİL, Murat SAYIN, GÜlten ÜTEBEY, İbrahim ÖZTÜRK

 • OLGU SUNUMLARI / CASE REPORTS
  İki Olguda Civa Zehirlenmesinin Etkileri
  Effects of Mercury Poisoning in Two Cases
  Zeliha KORKMAZ DİŞLİ, HÜlya GÜNDOĞDU, Almıla GÜlsÜn PAMUK, ÜlkÜ AYPAR

 • Faktör VII Eksikliği Olan Gebede Anestezi Yönetimi
  Anesthesia Management of a Pregnant With Factor VII Deficiency
  Zeynep ERSOY, Coşkun ARAZ, Polat DURSUN

 • Flumazenil Benzodiazepinler Dışındaki Anestezik Ajanları da Etkiler mi?: Olgu Sunumu
  Does şumazenil Effect The Anesthetic Agents Other Than Benzodiazepines?: Case Report
  ÖzgÜr ŞENTÜRK, Onur SELVİ, Zeliha ÖZER

 • Vazovagal Senkop: Olgu Sunumu
  A Case of Vasovagal Syncope
  Duygu TAŞKIN, Zeynep ERSOY, ÖzgÜr KÖMÜRCÜ, Aynur CAMKIRAN ŞRAT

Hızlı Arama