ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242

Cilt: 24 Sayı: 1 - 2016

 • EDİTÖRDEN / EDITORIAL
  KRONİK BÖBREK HASTALIĞI VE ANESTEZİ YÖNETİMİ
  Dilek TORUN

 • İçindekiler

 • DERLEME / REVIEW
  KRONİK BÖBREK HASTALIĞI VE ANESTEZİ YÖNETİMİ
  CHRONIC RENAL DISEASE AND ANESTHETIC MANAGEMENT
  Başak AKÇA, Aysun ANKAY YILBAfi, Meral KANBAK

 • DERLEME / REVIEW
  ÜST HAVA YOLU CERRAHİSİNDE YÜKSEK FREKANSLI JET
  VENTİLASYON (HIGH FREQUENCY JET VENTILATION: HFJV) UYGULAMALARI HIGH FREQUENCY JET VENTILATION (HFJV) APPLICATIONS FOR UPPER AIRWAY SURGERY
  Derya ÖZKAN, Jülide ERGÜL, Aslı DÖNMEZ

 • KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH
  GÜNÜBİRLİK CERRAHİ GEÇİRECEK ÇOCUKLARIN VE AİLELERİNİN AMELİYAT HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMESİNİN PREOPERATİF ANKSİYETE VE POSTOPERATİF DAVRANIŞ DEĞİŞİKLİKLERİ ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ
  THE EFFECTS ON PREOPERATIVE ANXIETY AND POSTOPERATIVE ATTITUDES OF THE CHILDREN AND THE PARENTS WHO WERE INFORMED ABOUT OUTPATIENT SURGERIES
  1-Seda DAGLI, 1-Merve DEMİRCİ, 1-Alper KAVALCI, 1-Nurdan KOL 1-Esin ŞAHİN, 1-Esra UYANIK, 2-Aynur CAMKIRAN FIRAT, 2-Coşkun ARAZ

 • KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH
  MCGRATH 5 VİDEOLARİNGOSKOP İLE MACINTOSH
  LARİNGOSKOPUN ENTÜBASYON BAŞARISI VE HEMODİNAMİK YANIT ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
  COMPARISON OF MCGRATH 5 VIDEOLARYNGOSCOPE AND MACINTOSH LARYNGOSCOPE IN ENDOTRACHEAL INTUBATION SUCCESS AND ITS EFFECT ON HEMODYNAMIC CHANGES
  1-Birzat Emre GÖLBOYU, 2-Murat AKSUN, 3-Senem GİRGİN, 1-Pınar KARACA BAYSAL, 1-Mürsel EKİNCİ, 4-Ali AHISKALIOGLU

 • CLINICAL RESEARCH / KLİNİK ÇALIŞMA
  MODIFIED CIAGLIA AND GRIGGS PERCUTANEOUS TRACHEOSTOMY
  TECHNIQUES: A RETROSPECTIVE ANALYSIS MODİFİYE CIAGLIA VE GRIGGS PERKÜTANÖZ
  TRAKEOSTOMİ TEKNİKLERİ: RETROSPEKTİF ANALİZ
  1-Ruslan ABDULLAYEV, 1-Mehmet DURAN, 2-Melih ÖZDAMAR, 3-Mehmet BÜLBÜL, 4-Mevlüt ÇÖMLEKÇİ, 5-Şule BATCIK, 6-Tayfun ALDEMİR

 • KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH
  ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON UZMANLARININ ULTRASONOGRAFİ KULLANIM SIKLIĞI
  FREQUENCY OF SONOGRAPHY USE AMONG ANESTHESIOLOGY AND REANIMATION SPECIALISTS
  1-Zeynel Abidin ERBESLER, 1-Recai DAGLI, 2-Hakan BAYIR

 • CLINICAL RESEARCH / KLİNİK ÇALIŞMA
  THE VARIABLE DISTRIBUTION OF URGENT OPERATIONS
  ACİL OPERASYONLARIN DEGİŞKEN DAGILIMI
  1-Serkan DOGRU, 1-Tugba KARAMAN, 1-Hakan TAPAR, 1-Aynur ŞAHİN, 1-Serkan KARAMAN, 2-Battal Tahsin SOMUK, 2-Emrah SAPMAZ, 3-Hatice Yılmaz DOGRU, 1-Semih ARICI, 1-Mustafa SÜREN, 1-Ziya KAYA, 1-Alkan KARAKIŞ

 • OLGU SUNUMU / CASE REPORT
  SPİNAL MUSKÜLER ATROFİ TANILI HASTADA ANESTEZİ YAKLAŞIMI
  ANESTHETIC APPROACH TO A PATIENT WITH SPINAL MUSCULAR ATROPHY
  Ezgi ERKILIÇ, Halide CEYHAN, Ayça Tuba DUMANLI ÖZCAN, Cihan DÖĞER, Özgür KEREMOĞLU, Elvin KESİMCİ, Şemsi Mustafa AKSOY

 • OLGU SUNUMU / CASE REPORT
  PROLİDAZ ENZİM EKSİKLİĞİ OLAN HASTADA ANESTEZİ YÖNETİMİ: OLGU SUNUMU
  ANESTHETIC MANAGEMENT IN THE PATIENT WITH PROLIDASE ENZYME DEFICIENCY: CASE REPORT
  1-Çağıl VURAL, 2-Süheyla KARADAĞ ERKOÇ, 2-Özlem Selvi CAN, 2-Zekeriyya ALANOĞLU, 2-Neslihan ALKIŞ

 • OLGU SUNUMU / CASE REPORT
  MADDE BAĞIMLILIĞI VE MİYOKARDİYAL İNFARKTÜS
  DRUG ABUSE AND MYOCARDIAL INFARCTION
  FERDA YAMAN, Selim ÇOLAK, Gülcan BAKKAL, Işın GENÇAY, Ennur AKTÜRK, Murat TULMAÇ, Ünase BÜYÜKKOÇAK

 • OLGU SUNUMU / CASE REPORT
  MULTİTRAVMALI BİR OLGUDA SPİNAL VE AKSİLLER BLOĞUN BİRLİKTE UYGULANMASI
  APPLICATION OF SPINAL AND AXILLARY BLOCK TOGETHER ON MULTITRAUMATIZED PATIENT
  1-Ömür ÖZTÜRK, 2-Ali BİLGE, 2-Zeynep BASTEM, 1-Eflref ERDEM, 2-Tufan Bilgin IRLAYICI

 • OLGU SUNUMU / CASE REPORT
  BAŞ AĞRISI İLE BAŞVURAN METANOL İNTOKSİKASYONU OLGUSU
  A CASE OF METHANOL INTOXICATION ADMITTED TO HOSPITAL WITH HEADACHE
  Serpil BAYINDIR, Fatma KOÇYİĞİT, Sait Fatih ÖNER, Gonca Çaglar TOPRAK

 • OLGU SUNUMU / CASE REPORT
  TEDAVİYE DİRENÇLİ HİPERKALSEMİSİ OLAN PRİMER HİPERPARATİROİDİLİ GEBE HASTADA ANESTEZİ YÖNETİMİ
  ANESTHETIC MANAGEMENT OF PREGNANT PATIENT WHO HAD RESISTANT HYPERCALCEMIA TO TREATMENT WITH PRIMARY HYPERPARATHYROIDISM
  Mustafa AZİZOĞLU, Handan BİRBİÇER, Süleyman MEMİŞ

 • OLGU SUNUMU / CASE REPORT
  AKUT SOLUNUM YETMEZLİĞİ VE PNÖMONİ TANISI İLE TAKİP EDİLEN BİR MUKOPOLİSAKKARİDOZ (FUKOSİDOZ) VAKASI
  A MUCOPOLYSACCARIDOSIS (FUCOSIDOSIS) CASE WITH ACUTE RESPIRATORY INSUFFICIENCY AND PNEUMONIA
  1-Semiha SOLAK GRASSIE, 2-Dilber KUMRAL, 2-ALEV AKDIKAN, 3-Sami Engin MUZ, 2-Fatma GEZER

 • KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH
  HASTANEMİZDE 2013 YILI İÇİNDE BEYAZ KOD-SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ŞİDDET OLAYLARININ RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRMESİ
  A RETROSPECTIVE EVALUATION OF WHITE CODE - ASSAULT AGAINST MEDICAL STAFF CASES IN 2013 IN OUR CENTER
  1-Zehra BAYKAL TUTAL, 1-Münire BABAYİĞİT, 1-Necla DERELİ, 2-Handan GÜLEÇ, 3-Mustafa Alparslan BABAYİĞİT, 2-Eyüp HORASANLI

 • SAHİBİ VE SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ /
  OWNER AND RESPONSIBLE MANAGER
  Meral KANBAK EDİTÖR / EDITOR Anış ARIBOĞAN YARDIMCI EDİTÖRLER / ASSOCIATE EDITORS Şule AKIN, Mesut ŞENER, Nesrin BOZDOĞAN ÖZYILKAN, Esra ÇALIŞKAN Oya YALÇIN ÇOK, H. Evren EKER, Pınar ERGENOĞLU EDİTÖR TEKNİK YARDIMCILARI / TECHNICAL EDITORS M. Hacer ÜLGER, Çağla BALİ, Özlem ÖZMETE, Meltem KİPRİ, Aslı KARSLI ULUSAL DANIŞMA KURULU / NATIONALADVISORY BOARD

Hızlı Arama