ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242

Cilt: 24 Sayı: 3 - 2016

 • İçindekiler

 • DERLEME / REVIEW
  BARİATRİK ANESTEZİ, POSTOPERATİF BAKIM VE KOMPLİKASYONLAR
  BARIATRIC ANESTHESIA, POSTOPERATIVE CARE AND COMPLICATIONS
  Süheyla KARADAĞ ERKOÇ, Ali Abbas YILMAZ

 • DERLEME / REVIEW
  GİRİŞİMSEL NÖRORADYOLOJİ İÇİN ANESTEZİNİN SIRLARI
  SECRETS OF ANESTHESIA FOR INTERVENTIONAL NEURORADIOLOGY
  Ayten SARAÇOĞLU, Kemal Tolga SARAÇOĞLU

 • KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH
  ARTROSKOPİK DİZ CERRAHİSİNDE BUPİVAKAİN VEYA LEVOBUPİVAKAİN İLE UYGULANAN FEMORAL-SİYATİK SİNİR BLOKLARI İLE ÜNİLATERAL SPİNAL ANESTEZİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
  COMBINED FEMORAL-SCIATIC NERVE BLOCK WITH BUPIVACAINE OR LEVOBUPIVACAINE VS UNILATERAL SPINAL ANESTHESIA FOR ARTHROSCOPIC KNEE SURGERY
  Zübeyir CEBECİ, İlkay BARAN, Sultan Özgün, Mehmet YALVAÇ, Gülten ÜTEBEY, Dilek YAZICIOĞLU, Onur ÖZLÜ

 • KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH
  LAPAROSKOPİK KOLESİSTEKTOMİLERDE LM-SUPREME İLE ENDOTRAKEAL ENTÜBASYONUN KARŞILAŞTIRILMASI
  COMPARISON OF LM - SUPREME AND ENDOTRACHEAL TUBE IN PATIENTS UNDERGOING LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY
  Ömürhan SARAÇ, Bahar KUVAKİ, Elvan ÖÇMEN, Sevda ÖZKARDEŞLER, Koray ATİLLA

 • KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH
  AÇIK KALP CERRAHİSİNDE HES (130/0.4) İLE YAPILAN AKUT NORMOVOLEMİK HEMODİLÜSYONUN HEMODİNAMİK PARAMETRELERE ETKİSİ
  THE EFFECTS OF ACUTE NORMOVOLEMIC HEMODILUTION WITH HES (130/0.4) ON HEMODYNAMIC PARAMETERS IN OPEN CARDIAC SURGERY
  Murat Emre TOKUR, Banu KILIÇASLAN Meral KANBAK, Hemra ÇİL, Bilge ÇELEBİOĞLU, Ülkü AYPAR

 • OLGU SUNUMU / CASE REPORT
  BONZAİ ZEHİRLENMESİNDE AĞIR KLİNİK TABLO: DİRENÇLİ METABOLİK ASİDOZ VE ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ
  SEVERE CLINIC PRESENTATION AT BONZAI INTOXICATION: REFRACTORY METABOLIC ASIDOSIS AND MULTI ORGAN FAILURE
  Baflak ALTIPARMAK, Ali ‹hsan UYSAL, Eylem TARAKÇI, Leyla ŞAHAN, Semra DEMİRBİLEK

 • OLGU SUNUMU / CASE REPORT
  YÜZ VE BOYUN YANIĞI OLAN OLGUDA ZOR HAVAYOLU YÖNETİMİ
  DIFFICULT AIRWAY MANAGEMENT IN FACE AND NECK BURN PATIENT
  Aslınur SAGÜN, Nurcan DORUK

 • OLGU SUNUMU / CASE REPORT
  KALITSAL METHEMOGLOBİNEMİDE ANESTEZİ YÖNETİMİ
  ANESTHETIC MANAGEMENT OF HEREDITARY METHEMOGLOBINEMIA
  Hülya KAŞIKARA, Tülin GÜMÜŞ, İbrahim KILINÇ, Diğdem ALBASAN, Şemsi Mustafa AKSOY

 • OLGU SUNUMU / CASE REPORT
  MAYIN YARALANMASI SONUCU MASİF KAN TRANSFÜZYONU
  MASSIVE BLOOD TRANSFUSION AFTER MINE INJURIES
  Bülent ATİK, Necati SALMAN, Mehmet Özgür ÖZHAN, Anil SÜZER, Bülent Barış GÜVEN

 • OLGU SUNUMU / CASE REPORT
  SEPTİK OLGUDA ESMOLOL KULLANIMI
  ESMOLOL USAGE FOR SEPTIC PATIENT
  Ebru BİRİCİK, Yasemin GÜNEŞ, Feride KARACAER, Özden ÖZGÜR

 • OLGU SUNUMU / CASE REPORT
  MORBİD OBEZ GEBEDE ANESTEZİ YAKLAŞIMI
  ANESTHESIC MANAGEMENT IN MORBID OBESE PREGNANT
  Mehtap OKYAY KARACA, Zafer İsmail KARACA, Dursun Fırat ERGÜL

 • OLGU SUNUMU / CASE REPORT
  RODENTİSİT (FARE ZEHİRİ) VE ETİLEN GLİKOL (ANTİFRİZ) İLE İNTİHAR GİRİŞİMİ
  SUICIDE ATTEMPT WITH RODENTICIDES (RATSBANE) AND ETHYLENE GLYCOL (ANTIFREEZE)
  Başak ALTIPARMAK, Ali İhsan UYSAL, Eylem TARAKÇI, Leyla ŞAHAN, Semra DEMİRBİLEK

 • OLGU SUNUMU / CASE REPORT
  TAZE DONMUŞ PLAZMA İLE UYGULANAN PLAZMAFEREZE YANITSIZ "TTP-HÜS" OLGUSU: DONMAMIŞ TAZE PLAZMA İLE PLAZMAFEREZİN ETKİNLİĞİ
  AN UNANSWERED PLASMAPHERESIS TREATMENT WITH FRESH FROZEN PLASMA IN THE"TTP-HUS" CASE: EFFECT OF PLASMAPHERESIS WITH UNFROZEN FRESH PLASMA
  Erkan Cem ÇELİK, Mürsel EKİNCİ, Cem SOYKUT, Ali AHISKALIOĞLU, Muhammet Ahmet KARAKAYA, Nazım DOĞAN, Hüsnü KÜRŞAD

 • OLGU SUNUMU / CASE REPORT
  MEKANİK VENTİLATÖRDEN AYIRMADA EKSTRAKORPOREAL KARBONDİOKSİT UZAKLAŞTIRMA (ECCO2R) SİSTEMİNİN KULLANIMI
  EXTRACORPOREAL CARBONDIOXIDE REMOVAL (ECCO2R) FOR MECHANICAL VENTILATION WEANING
  Aydın ULAŞ, Ender GEDİK, P›nar ZEYNELOĞLU, Arash PİRAT

 • OLGU SUNUMU / CASE REPORT
  TOTAL DİŞ PROTEZİ ASPİRASYONUNUN LARİNGOSKOPİ EŞLİĞİNDE ÇIKARILMASI
  REMOVAL OF TOTAL DENTAL PROSTHESIS ASPIRATION WITH LARYNGOSCOPY
  Mehtap OKYAY KARACA

 • OLGU SUNUMU / CASE REPORT/
  ERKEN DÖNEMDE DANTROLEN İLE TEDAVİ EDİLEN MALİGN HİPERTERMİ
  MALIGNANT HYPERTHERMIA TREATED WITH DANTROLENE IN THE EARLY PERIOD
  Süheyla KARADAĞ ERKOÇ, Menekşe ÖZÇELİK, Ahmet Onat BERMEDE, Sacide DEMİRALP

Hızlı Arama