ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242

Cilt: 25 Sayı: 1 - 2017

 • EDİTÖRDEN / EDITORIAL
  KARDİYAK CERRAHİDE SPİNAL ANESTEZİ YAKLAŞIMI
  Esra ÇALIŞKAN

 • İçindekiler

 • DERLEME / REVIEW
  Spinal Anesthesic Approach in Pediatric Patients with Congenital Cardiac Disease for Non-Cardiac Surgery
  Konjenital Kalp Hastalığı Olan Pediyatrik Hastalarda Non-Kardiyak Cerrahide Spinal Anestezi Yaklaşımı
  Esra ÇALIŞKAN

 • DERLEME / REVIEW
  Kardiyak Arrest Sonras› Hedefe Yönelik Sıcaklık Yönetimi
  Targeted Temperature Management After Cardiac Arrest
  Pınar ERGENOĞLU

 • KLiNiK ÇALIŞMALAR / CLINICAL RESEARCHES
  Ketamin-Propofol ve Remintanil-Propofol İndüksiyonunun Laringeal Maske
  Yerleştirme Koşulları Ac%CC%A7ısından Karşılaştırılması
  İdeal İndüksiyon Ajan Kombinasyonu Hangisi?
  Comparison of Ketamine-Propofol vs Remifentanyl-Propofol Induction on
  Laryngeal Mask Insertion Conditions: Which is the Ideal Induction Agent Combination?
  Çiğdem YILDIRIM GÜÇLÜ, Süheyla KARADAĞ ERKOÇ, Ahmet Onat BERMEDE, Başak Ceyda MEÇO, Ali Abbas YILMAZ, Buket OĞUZ, Asuman UYSALEL

 • KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH
  Genel Anestezi Uygulanan Hastalarda Preoperatif Video Bilgilendirilmesinin
  Perioperatif Anksiyete Üzerine Etkileri
  The Effect of Preoperative Video Briefing to Perioperative Anxiety in
  Patients Under General Anesthesia
  Ali AHISKALIOĞLU, Ahmet Murat YAYIK, Özlem Dilara AYDIN, Mine ÇELİK,
  İrfan HIDIROĞLU, Ayşenur DOSTBİL, Agah Abdullah KAHRAMANLAR, Hüsnü KÜRŞAD

 • CLINICAL RESEARCH / KLİNİK ÇALIŞMA
  Günübirlik Pediyatrik Dental Tedavilerde Propofol ile Sedasyon Deneyimlerimiz
  Sedation with Propofol in Pediatric Outpatient Dental Treatment
  Nevriye SALMAN, Tulin SATILMIŞ, Sumru ŞEKERCİ

 • KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH
  Radyoterapi Alan Çocuk Hastalarda Tekrarlayan Propofol Uygulamaları
  Repetitive use of Propofol in Children Undergoing Radiation Therapy
  Filiz ÜZÜMCÜGİL, Aysun ANKAY YILBAŞ, Başak AKÇA, Aysu Hayriye TEZCAN, Ayşe Heves KARAGÖZ, Bilge ÇELEBİOĞLU

 • CLINICAL RESEARCH / KLİNİK ÇALIŞMA
  Probe Küretajlarda Ketofol Oranlarının Karşılaştırılması
  Comparison of Ketofol Rates in Probe Curettage
  Serpil BAYINDIR, Fatma KOÇYİĞİT

 • CLINICAL RESEARCH / KLİNİK ÇALIŞMA
  Evaluation of Ibuprofen’s Precipitation Characteristics
  İbuprofen’in Presipitasyon Karakteristiklerinin Değerlendirilmesi
  Şule ÖZBİLGİN, Nilay BOZTAŞ, Mine TOSUN, Dilek ÖMÜR,
  Semih KÜÇÜKGÜÇLÜ, Volkan HANCI

 • OLGU SUNUMU / CASE REPORT
  Spinal Tümörü Olan Gebede Anestezi UygulamasI: Olgu Sunumu
  Anesthesia Management in a Pregnant with Spinal Tumour: Case Report 
  Aslınur SAGÜN, Öznur MART, Nurcan DORUK, Handan BİRBİÇER

 • OLGU SUNUMU / CASE REPORT
  Mandibula Kırığı Olan Hiperparatiroidili Hastada Anestezi Yönetimi
  Anesthesia Management of a Patient Having Hyperparathyroidism and Mandibular Fracture
  Elif ÇOPUROĞLU, Gönül SAĞIROĞLU, Atakan SEZER, Alkin ÇOLAK, Işıl GÜNDAY

 • OLGU SUNUMU / CASE REPORT
  Spontaneous Diffuse Pneumocephalus Case Due to Terminal Stage Colorectal Carcinoma
  Son Dönem Kolorektal Karsinomaya Bağlı Spontan Yaygın Pnömosefali 
  Şirali OBA, Ahmet Onat BERMEDE, Mehmet ORAL

 • EDİTÖRE MEKTUP / LETTER TO THE EDITOR
  Yeni Supraglottik Havayolu Aracı “Baska Mask” ile Yüksek Havayolu Basıncı Yönetimi 
  Mustafa BİNDAL, Aslı DEMİR

Hızlı Arama