ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242

Cilt: 25 Sayı: 2 - 2017

 • İçindekiler

 • DERLEME / REVIEW
  KONJENİTAL KALP CERRAHİSİ VE GASTROİNTESTİNAL SİSTEM ETKİLERİ
  CONGENITAL CARDIAC SURGERY AND GASTROINTESTINAL SYSTEM EFFECTS
  Aysun ANKAY YILBAŞ, Başak AKÇA, Meral KANBAK

 • DERLEME / REVIEW
  LOKAL ANESTEZİ VE İNTRAVENÖZ SEDOANALJEZİ ALTINDA PERKÜTAN VERTEBROPLASTİ VE BALON KİFOPLASTİ UYGULANAN OLGULARIN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
  RETROSPECTIVE EVALUATION OF VERTEBROPLASTY AND PERCUTANEOUS BALLOON KYPHOPLASTY PROCEDURES PERFORMED UNDER LOCAL ANESTHESIA AND SEDOANALGESIA Bahattin TUNCALI, Faruk ALTINEL

 • KLiNiK ÇALIŞMALAR / CLINICAL RESEARCHES
  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ NÖROŞİRURJİ AMELİYATHANELERİNDE SERVİKAL PATOLOJİ NEDENİYLE AMELİYAT OLAN HASTALARDA HAVAYOLU YÖNETİMİNİN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ
  RETROSPECTIVE EVALUATION OF AIRWAY MANAGEMENT OF PATIENTS OPERATED DUE TO CERVICAL PATHOLOGY IN HACETTEPE UNIVERSITY NEUROSURGICAL OPERATING ROOMS
  Demet Başak ÖZKARAGÖZ, Şennur UZUN, Filiz ÜZÜMCÜGiL, Ülkü AYPAR

 • KLiNiK ÇALIŞMALAR / CLINICAL RESEARCHES
  BARİATRİK CERRAHİDE PROPOFOL VEYA SEVOFLURAN İLE YAPILAN ANESTEZİ İDAMESİNİN POSTOPERATiF METABOLİK DURUM ÜZERİNE ETKİLER
  EFFECTS OF USING PROPOFOL OR SEVOFLURANE FOR MAINTENANCE OF ANESTHESIA ON POSTOPERATIVE METABOLIC STATE IN BARIATRIC SURGERY
  Aysu Hayriye TEZCAN, Hülya Özden TERZİ, Dilşen Hatice ÖRNEK, Barış Doğu YILDIZ

 • OLGU SUNUMU / CASE REPORT
  NONİYONİK KONTRAST MADDE (İOHEKSOL) İLE İLİŞKİLİ NADİR BİR KOMPLİKASYON: TOKSİK EPİDERMAL NEKROLİZİS
  A RARE COMPLICATION ASSOCIATED WITH NONIONIC CONTRAST MEDIA (IOHEXOL): TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS
  Ebru ÖZEN, Serdar EKEMEN, Yunus TÜRKMEN, Işıl BULUR, Birgül BÜYÜKKIDAN YELKEN

 • OLGU SUNUMU / CASE REPORT
  ATROPA BELLADONNA (GÜZEL AVRAT OTU) YAPRAKLARI PİŞİRİLİRSE NE OLUR?: ANTİKOLİNERJİK TOKSİK SENDROM OLGUSU
  WHAT HAPPENS IF ATROPA BELLADONNA LEAVES (DEADLY NIGHTSHADE) COOKED? ANTICHOLINERGIC TOXIC SYNDROME: A CASE REPORT
  Filiz Banu ÇETİNKAYA ETHEMOĞLU, Gülsüm KAVALCI, Cengizhan EMRE, Cem AKMAN

 • OLGU SUNUMU / CASE REPORT
  PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ SIRASINDA MASİF İNTRAABDOMİNAL EKSTRAVAZASYON GELİŞEN ÇOCUK HASTADA ANESTEZİ YÖNETİMİ
  ANESTHESIA MANAGEMENT OF A PEDIATRIC PATIENT WHO HAS INTRAABDOMINAL EXTRAVASATION DURING PERCUTANEOUS NEPHROLITHOTOMY
  Gülsen KESKİN, Yeşim ŞENAYLI, Mine AKIN, Sibel SAYDAM, Bilge KARABULUT

 • OLGU SUNUMU / CASE REPORT
  REPAIR OF GIANT INGUINAL HERNIA UNDER REGIONAL ANESTHESIA IN A PATIENT WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE
  KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI OLAN HASTADA REJYONEL ANESTEZİ İLE DEV İNGUİNAL HERNİ ONARIMI
  İlker Murat ARER, Murat KUŞ, Nezih AKKAPULU, Özlem ÖZMETE, Hakan YABANOĞLU

 • OLGU SUNUMU / CASE REPORT
  DEV SAKROKOKSİGEAL TERATOMLU YENİDOĞANDA ANESTEZİ YÖNETİMİ
  ANAESTHESIA MANAGEMENT OF A NEWBORN WITH GIANT SACROCOCCYGEAL TERATOMA
  Mine AKIN, Gülsen KESKİN, Yeşim ŞENAYLI

 • OLGU SUNUMU / CASE REPORT
  GEBELİKTE OBSTETRİK DIŞI CERRAHİ GİRİŞİM İÇİN MİDHUMERAL BLOK UYGULAMASI
  MIDHUMERAL BLOCKADE FOR NON-OBSTETRIC SURGERY DURING PREGNANCY
  Deniz KIZILAY, Ayten SARAÇOĞLU, Olgac%CC%A7 BEZEN, İbrahim Haluk KAFALI

 • OLGU SUNUMU / CASE REPORT
  NOONAN SENDROMU VE ANESTEZİ YÖNETİMİ
  NOONAN SYNDROME AND ANESTHESIA MANAGEMENT
  Resul YILMAZ, Alev ERDOĞAN, Hacer ŞİMŞEK, Selmin ÖKESLİ

 • OLGU SUNUMU / CASE REPORT
  MUKOPOLİSAKKARİDOZ TİP 6 HASTASINDA ZOR HAVA YOLU YÖNETİMİ
  MANAGEMENT OF DIFFICULT AIRWAY IN A PATIENT WITH MUCOPOLYSACCHARIDOSIS TYPE 6
  Gökc%CC%A7en KÜLTÜROĞLU, Büşra SOLGUN YORULMAZLAR, Jülide ERGİL, Derya ÖZKAN, Aslı DÖNMEZ

Hızlı Arama