ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242

Cilt: 25 Sayı: 4 - 2017

 • İçindekiler

 • EDİTÖRDEN / EDITORIAL
  Anestezi ve Reanimasyon Uzmanları Derneği Yayın Organı
  Official Journal of Anesthesiology and Reanimation Specialist Society
  Prof. Dr. Anış ARIBOĞAN

 • DERLEME / REVIEW
  KONJENİTAL KALP CERRAHİSİNDE PERİOPERATİF DÖNEMDE PULMONER HİPERTANSİYON GELİŞEN ÇOCUK YAŞ GRUBU HASTALARDA ANESTEZİ YAKLAŞIMI
  THE ANESTHETIC MANAGEMENT DURING CONGENITAL CARDIAC SURGERY IN PEDIATRIC PATIENTS WHO DEVELOP PULMONARY HYPERTENSION
  Filiz ÜZÜMCÜGİL, Aysun ANKAY YILBAŞ, Meral KANBAK

 • CLINICAL RESEARCH / KLİNİK ÇALIŞMA
  COMPARISON OF OPERATING THEATER AND NON-OPERATING THEATER STAFF IN TERMS OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM PROBLEMS
  AMELİYATHANE VE AMELİYATHANE DIŞI ÇALIŞANLARININ KAS İSKELET SİSTEMİ PROBLEMLERİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASIEzgi ERKILIÇ, Elvin KESİMCİ, Hilmi AKDAĞ, Cemile ALTIN, Tülin GÜMÜŞ, Cihan DÖĞER, Orhan KANBAK

 • KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESARCH
  OOSİT ASPİRASYONU UYGULANAN HASTALARDA SEDOANALJEZİ AMACIYLA KULLANILAN REMİFENTANİL VE DEKSMEDETOMİDİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
  COMPARISON OF REMIFENTANIL AND DEXMEDETOMIDINE FOR SEDOANALGESIA OF THE PATIENTS UNDERGOING OOCYTE ASPIRATION
  Aslı KARSLI, Şule AKIN ENES, Oya YALÇIN ÇOK, Esra KILIÇDAĞ BULGAN, Anış ARIBOĞAN

 • CLINICAL RESEARCH / KLİNİK ÇALIŞMA
  COMPARISON OF EPIDURAL VERSUS SPINAL ANESTHESIA METHODS FOR INGUINAL HERNIA SURGERIES
  İNGUİNAL HERNİ OPERASYONLARINDA SPİNAL VE EPİDURAL ANESTEZİ YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
  Elif ÇOPUROĞLU, Beliz BİLGİLİ, Gönül SAĞIROĞLU, Tamer SAĞIROĞLU, Sevtap HEKİMOĞLU ŞAHİN

 • CLINICAL RESEARCH / KLİNİK ÇALIŞMA
  ACİL SERVİSE HASTANE DIŞI KARDİYAK ARRESTLE GETİRİLEN HASTALARIN KARAKTERİSTİĞİ VE SONUÇLARI
  CHARACTERISTICS AND RESULTS OF OUT OF HOSPITAL CARDIAC ARREST PATIENTS BROUGHT TO THE EMERGENCY SERVICE
  Özlem ÖZMETE, Çağla BALI, Pınar ERGENOĞLU, Hasan YEŞiLAĞAÇ, Özlem KARAGÜN, Betül GÜLALP, Şule AKIN ENES, Anış ARIBOĞAN

 • KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH
  ANESTEZİ YÖNÜNDEN ENDOSKOPİK ENDONAZAL TRANSSFENOİDAL HİPOFİZ CERRAHİSİ
  ANESTHESIA FOR ENDOSCOPIC ENDONASAL TRANSSPHENOIDAL PITUITARY SURGERY
  Nihal GÖKBULUT ÖZASLAN, Merve SEVİM, Nursen KARAKELLE, Vildan TAŞPINAR, Nermin GÖĞÜŞ

 • KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH
  ANESTEZİ ALTINDA ELEKTROKONVÜLSİF TEDAVİ ALAN OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
  EVALUATION OF ELECTROCONVULSIVE THERAPY CASES UNDER ANESTHESIA
  Müge ÇAKIRCA, İsmail AYTAÇ, Oya KILICI, Mustafa BAYDAR

 • KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH
  ROKURONYUM ENJEKSİYON AĞRISININ ÖNLENMESİNDE BÖLGESEL ISITMA VE LİDOKAİN ENJEKSİYON TEKNİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
  THE COMPARISON OF LOCAL WARMING AND LIDOCAINE INJECTION TECHNIQUES FOR THE PREVENTION OF ROCURONIUM INJECTION PAIN
  Ali CAN, Savaş ALTINSOY, Gülten ÜTEBEY, Onur ÖZLÜ

 • KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH
  KAFA TRAVMALI HASTALARDA AKUT RESPİRATUVAR DİSTRES SENDROMU GELİŞİMİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER
  FACTORS AFFECTING THE DEVELOPMENT OF ACUTE RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME IN HEAD TRAUMA
  Fatih AKTAŞ, Mustafa AZİZOĞLU, Aslınur SAGÜN, Gülhan ÖREKİCİ TEMEL, Ali Aydın ALTUNKAN

 • CLINICAL RESEARCH / KLİNİK ÇALIŞMA
  KNOWLEDGE OF PATIENTS ABOUT ANESTHESIOLOGISTS: A CROSS-SECTIONAL STUDY FROM TURKEY
  GHASTALARIN ANESTEZİYOLOGLAR HAKKINDAKI BİLGİLERİ: TÜRKİYE’DEN KESİTSEL BİR ÇALIŞMA
  Elvin KESİMCİ, Ezgi ERKILIÇ, Serkan TAŞTAN, Levent ÖZTÜRK, Tülin GÜMÜŞ, Mustafa AKSOY, Orhan KANBAK

 • KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH
  ULTRASON EŞLİĞİNDE TEK ENJEKSİYON İNFRAKLAVİKULAR BLOK HUMERUS KIRIĞI CERRAHİSİNDE YETERLİ POSTOPERATİF ANALJEZİ SAĞLAYABİLİR Mİ?
  IS SINGLE INJECTION ULTRASOUND-GUIDED INFRACLAVICULAR BLOCK SUFFICIENT FOR POSTOPERATIVE PAIN IN HUMERUS FRACTURE SURGERY?
  Faruk ÇİÇEKCİ, Ahmet YILDIRIM, İbrahim Özkan ÖNAL, Mehmet Ali ACAR, Jale Bengi ÇELİK, İnci KARA

 • KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH
  KRANYOSİNOSTOZİS CERRAHİSİ GEÇİREN PEDİATRİK HASTALARIN ANESTEZİ YÖNETİMİNDEKİ DENEYİMLERİMİZ: 42 HASTANIN RETROSPEKTİF ANALİZİ
  EXPERIENCES IN ANESTHETIC MANAGEMENT OF PEDIATRIC PATIENTS UNDERGOING CRANIOSYNOSTOSIS SURGERY: RETROSPECTIVE ANALYSIS OF 42 PATIENTS
  Feride KARACAER, Ebru BİRİCİK, Murat Türkeün ILGINEL, Demet TUNAY, Yasemin GÜNEŞ

 • KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH
  ANESTEZİ UZMANLARININ ZOR HAVAYOLU YÖNETİMİNE YAKLAŞIMLARI
  THE APPROACHES OF THE ANESTHESIOLOGISTS TO DIFFICULT AIRWAY
  Nurcan DORUK, Aslınur SAGÜN, Mustafa AZİZOĞLU, Handan BİRBİÇER, Şebnem ATICI, Gülhan ÖREKİCİ TEMEL, Mehmet ÇALIK

 • KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH
  CANAVAN HASTALIĞINDA ANESTEZİ YÖNETİMİ: İKİ OLGU SUNUMU
  ANESTHESIA MANAGEMENT IN CANAVAN DISEASE: TWO CASE REPORTS
  Merve BULUN YEDİYILDIZ, Resul YILMAZ, Osman Mücahit TOSUN, Ruhiye REİSLİ, Sema TUNCER UZUN

Hızlı Arama