ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242

Cilt: 26 Sayı: 1 - 2018

 • İçindekiler

 • CLINICAL RESEARCH / KLİNİK ÇALIŞMA
  LAPAROSKOPİK KOLESİSTEKTOMİ OLGULARINDA PROSEAL LARİNGEAL MASKE VE ENDOTRAKEAL TÜPÜN KAF BASINCI VE HAVAYOLU ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
  THE COMPARISON OF THE EFFECTS OF PROSEAL LARYNGEAL MASK AND ENDOTRACHEAL INTUBATION ON CUFF PRESSURE AND AIRWAY IN LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY PATIENTSNurcan DORUK, Selma BÜLBÜL, Handan BİRBİÇER, Zeliha ÖZER, Özgür TÜRKMENOĞLU, Bahar TAŞDELEN

 • KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESARCH
  ÇOCUK HASTALARDA RADYOTERAPİ SIRASINDA TEKRARLAYAN SEDASYON UYGULAMALARI
  REPETITIVE SEDATION IN PEDIATRIC PATIENTS UNDERGOING RADIOTHERAPY
  Gamze UĞURLUER, Meltem AÇIL Meltem SERİN

 • CLINICAL RESEARCH / KLİNİK ÇALIŞMA
  ÇOCUKLARDA SEVOFLURAN VE SEVOFLURAN-REMİFENTANİL UYGULAMALARINDA BİSPEKTRAL İNDEKS DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
  COMPARISON OF BISPECTRAL INDEX VALUES IN SEVOFLURANE AND SEVOFLURANE-REMIFENTANIL ADMINISTRATION IN CHILDREN
  Feride KARACAER, Dilek ÖZCENGİZ

 • CLINICAL RESEARCH / KLİNİK ÇALIŞMA
  SEZARYEN UYGULANAN PLASENTA PREVİA VE/VEYA PLASENTA İMPLANTASYON ANOMALİLERİNDE ANESTEZİ YÖNETİMİ: TEK MERKEZLİ DENEYİM
  ANESTHESIA MANAGEMENT OF PATIENTS WHO HAD CAESAREAN SECTION WITH PLACENTA PREVIA AND/OR PLACENTA IMPLANTATION ANOMALY: A SINGLE CENTER EXPERIENCE
  Özlem ÖZMETE

 • KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH
  DERİN BEYİN STİMÜLASYONU OLGULARINDA ANESTEZİ DENEYİMLERİMİZ
  OUR ANESTHESIA EXPERIENCE IN DEEP BRAIN STIMULATION CASES
  Aslınur SAGÜN, Mustafa AZİZOĞLU, Vural HAMZAOĞLU, Hakan ÖZALP, Ali Aydın ALTUNKAN

 • KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH
  GERİATRİK HASTALARIN ALT EKSTREMİTE CERRAHİSİNDE DÜŞÜK DOZ SÜREKLİ SPİNAL ANESTEZİNİN PERİOPERATİF VE POSTOPERATİF KOMPLİKASYONLARA ETKİSİ
  EFFECTS OF LOW DOSE CONTINUOUS SPINAL ANESTHESIA ON PREOPERATIVE AND POSTOPERATIVE COMPLICATIONS IN LOWER EXTREMITY SURGERY OF GERIATRIC PATIENTS
  Fatma ÖZKAN SİPAHİOĞLU, Sanem ÇAKAR TURHAN, Başak Ceyda MEÇO, Ali Abbas YILMAZ

 • KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH
  LARSEN SENDROMUNDA ANESTEZİK YAKLAŞIM
  ANESTHETIC APPROACH IN LARSEN SYNDROME
  Demet COŞKUN, Selin EREL, Gözde İNAN, Meltem YEĞEN

 • KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH
  PROGRESİF FAMİLYAL İNTRAHEPATİK KOLESTAZ TİP I’DE (BYLER HASTALIĞI) ANESTEZİ YÖNETİMİ
  ANESTHETIC MANAGEMENT IN PROGRESSIVE FAMILIAL INTRAHEPATIC CHOLESTASIS TYPE I (BYLER DISEASE)
  İsmail DEMİREL, Esef BOLAT, Aysun YILDIZ ALTUN, Erkan ATICI, Tugay TARTAR

 • OLGU SERİSİ / CASE SERIES
  VAGAL SİNİR STİMÜLASYONUNDA ANESTEZİK YAKLAŞIM: RETROSPEKTİF VAKA SERİSİ ÇALIŞMASI
  ANESTHETIC APPROACH OF VAGAL NERVE STIMULATION: RETROSPECTIVE CASE SERIES STUDY
  Murat Türkeün ILGINEL, Yasemin GÜNEŞ, Derviş Mansuri YILMAZ, Demet LAFLI TUNAY, Feride KARACAER, Ebru BİRİCİK

Hızlı Arama