ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242

Cilt: 26 Sayı: 2 - 2018

 • İçindekiler

 • İçindekiler

 • EDİTÖRDEN / EDITORIAL

 • DERLEME / REVIEW
  ANTİKOAGÜLAN KULLANAN HASTALARDA REJYONEL ANESTEZİ
  REGIONAL ANESTHESIA IN PATIENTS RECEIVING ANTICOAGULANT THERAPY
  Çağla BALİ

 • KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESARCH
  KARDİYAK KATETERİZASYON UYGULANAN PEDİYATRİK OLGULARDA ANESTEZİ
  ANAESTHESIA IN CASES OF PEDIATRIC CARDIAC CATHETERIZATION PROCEDURES
  Leyla İYİLİKÇİ, Şule ÖZBİLGİN, Esma ADIYAMAN, Ali ALAGÖZ

 • CLINICAL RESEARCH / KLİNİK ÇALIŞMA
  FİBROMİYALJİ SENDROMUNA EŞLİK EDEN SEMPTOM VE KLİNİK BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
  EVALUATION OF SYMPTOMS AND CLINICAL FEATURES ASSOCIATED WITH FIBROMYALGIA SYNDROME
  Ebru BİRİCİK, Elvan ERHAN, Alihan PİRİM, İbrahim YEGÜL

 • KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH
  TORAKOTOMİ SONRASI YARA YERİNE UYGULANAN LOKAL ANESTEZİK İNFÜZYONUNUN POSTOPERATİF AĞRIYA ETKİSİNİN İNCELENMESİ: RETROSPEKTİF GÖZLEMSEL BİR ÇALIŞMA
  EVALUATION OF THE EFFICACY OF LOCAL ANESTHETIC WOUND INFUSION ON POSTOPERATIVE PAIN AFTER THORACOTOMY: A RETROSPECTIVE OBSERVATIONAL STUDY
  Ömer ÖZSANCAKTAR, BaŞak AKÇA, Meral KANBAK, Aysun ANKAY YILBAŞ, Filiz ÜZÜMCÜGİL, Erkan DİKMEN, Bilge ÇELEBİOĞLU

 • CLINICAL RESEARCH / KLİNİK ÇALIŞMA
  PEDİYATRİK MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME OLGULARINDA AMELİYATHANE DIŞI ANESTEZİ UYGULAMALARI: TEK MERKEZİN 1507 OLGU İLE 15 YILLIK DENEYİMİ
  ANAESTHESIA OUTSIDE THE OPERATING ROOM FOR PEDIATRIC MAGNETIC RESONANCE IMAGING CASES: 15 YEARS EXPERIENCE WITH 1507 CASES AT A SINGLE CENTER
  Leyla İYİLİKÇİ, Şule ÖZBİLGİN, Esma ADIYAMAN, Hazal KÜÇÜKALİ

 • KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH
  KATARAKT CERRAHİSİ SIRASINDA TOPİKAL ANESTEZİ İLE BÖLGESEL ANESTEZİ UYGULANAN HASTALARIN AĞRI SKORLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
  COMPARISION OF PAIN SCORES OF PATIENTS WHO UNDERWENT TOPICAL ANESTHESIA OR REGIONAL ANESTHESIA DURING CATARACT SURGERY
  Serkan ÖZEN

 • KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH
  HASTANEMİZDE MAVİ KOD ÇAĞRILARININ RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
  RETROSPECTIVE EVALUATION OF THE BLUE CODE CALLS IN OUR HOSPITAL
  Mehmet Ali DEMİRCİ, Aynur CAMKIRAN FIRAT, Zeynep KAYHAN

 • KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH
  ARNOLD CHIARI TİP - 1 MALFORMASYONLU GEBEDE SPİNAL ANESTEZİ YÖNETİMİ
  MANAGEMENT OF SPINAL ANESTHESIA FOR PARTURIENT WITH ARNOLD CHIARI MALFORMATION TYPE - 1
  Gökçen EMMEZ, Esma ARIK, Çağrı ÖZDEMİR, Merih BAYRAM, Berrin GÜNAYDIN

 • OLGU SERİSİ / CASE SERIES
  GEÇ BAŞLANGIÇLI FATAL PARAQUAT İNTOKSİKASYONU
  LATE ONSET FATAL PARAQUAT INTOXICATION
  Levent ÖZDEMİR, Mehmet ÇALIK, Handan BİRBİÇER

Hızlı Arama