ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242

Cilt: 26 Sayı: 3 - 2018

 • İçindekiler

 • EDİTÖRDEN / EDITORIAL

 • EDİTÖRDEN / EDITORIAL
  GERİATRİK HASTALARDA GÜNÜBİRLİK CERRAHİLER GÜVENLİ Mİ?
  ARE THE AMBULATORY SURGERIES SAFE FOR GERIATRIC PATIENTS?
  Çağla BALİ

 • DERLEME / REVIEW
  TRAVMATİK BEYİN HASARINDA BİYOBELİRTEÇLER
  BIOMARKERS IN TRAUMATIC BRAIN INJURY
  Murat Türkeün ILGINEL, Demet LAFLI TUNAY, Yasemin GÜNEŞ

 • DERLEME / REVIEW
  POSTOPERATİF BULANTI VE KUSMA
  POSTOPERATIVE NAUSEA AND VOMITING
  Bahar SAKIZCI UYAR, Aslı DÖNMEZ

 • CLINICAL RESEARCH / KLİNİK ÇALIŞMA
  STRESS IN THE OPERATING ROOM: EMERGENCY AND ELECTIVE SURGERIES
  OPERASYON ODASINDA STRES: ACİL VE ELEKTİF CERRAHİLER
  Salih USLU, Şebnem ATICI

 • CLINICAL RESEARCH / KLİNİK ÇALIŞMA
  BÜYÜK BİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNİN MAVİ KOD VERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: KATKI VE EKSİKLİKLER
  EVALUATION OF BLUE CODE DATA IN A GREAT TRAINING AND RESEARCH HOSPITAL: ADDITIVES AND DEFICIENCIES
  Müge ÇAKIRCA, Oya KILCI

 • KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH
  LARENJEKTOMİ VE BOYUN DİSEKSİYONU OPERASYONLARINDA ANESTEZİ YÖNETİMİ: RETROSPEKTİF ANALİZ
  ANESTHETIC MANAGEMENT OF LARYNGECTOMY AND NECK DISSECTION SURGERY: RETROSPECTIVE ANALYSIS
  Ebru BİRİCİK, Feride KARACAER, Demet LAFLI TUNAY, Murat Türkeün ILGINEL, Muhammed DAĞKIRAN, Yasemin GÜNEŞ

 • CLINICAL RESEARCH / KLİNİK ÇALIŞMA
  TRANSNAZAL TRANSSFENOİDAL HİPOFİZ CERRAHİSİNDE ERKEN POSTOPERATİF DÖNEMDE HASTA YÖNETİMİ
  EARLY POSTOPERATIVE MANAGEMENT OF PATIENTS IN TRANSNASAL TRANSSPHENOIDAL PITUITARY SURGERY
  Özgür KARDEŞ, Emre DURDAĞ, Soner ÇİVİ, Halil İbrahim SÜNER, Kadir TUFAN, Melek Eda ERTÖRER, Özlem ÖZMETE

 • KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH
  MAJÖR ARTROPLASTİLERDE KAN TRANSFÜZYONU: SIKLIK, NEDENLER VE TRANSFÜZYONUN İYİLEŞME ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
  BLOOD TRANSFUSION IN MAJOR ARTROPLASTIES: FREQUENCY, CAUSES AND INVESTIGATION OF TRANSFUSION EFFECT ON OUTCOME
  Havva Selma DEMİRAL, Dilek ÜNAL, Mehmet Murat SAYIN

 • KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH
  THE INCIDENCE OF PSEUDOCHOLINESTERASE DEFICIENCY AND CONTRIBUTING FACTORS IN PEDIATRIC PATIENTS IN TURKEY
  TÜRKİYE'DE PEDİYATRİK HASTALARDA PSÖDOKOLİNESTERAZ EKSİKLİĞİ VE KATKIDA BULUNAN FAKTÖRLERİN İNSİDANSI
  Sengül ÖZMERT, Feyza SEVER, Sevil TOKAT, Sibel SAYDAM, Mine AKIN, Gülsen KESKİN, Devrim TANIL KURT, Murat KIZILGÜN, Arif Osman TOKAT

 • KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH
  TRANSKATETER AORTİK VALV İMPLANTASYONU İŞLEMİNDE ANESTEZİ DENEYİMLERİMİZ
  OUR ANESTHETIC EXPERIENCES IN TRANSCATHETER AORTIC VALV IMPLANTATION PROCEDURE
  Mustafa AZİZOĞLU, Levent ÖZDEMİR, Buğra ÖZKAN, Nurcan DORUK

 • KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH
  PET-BT GÖRÜNTÜLEME SIRASINDA SEDOANALJEZİ UYGULANAN ÇOCUK HASTALARDA KAHVERENGİ YAĞ DOKUSUNDA F18-FDG TUTULUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
  EVALUATION OF F18-FDG UPTAKE OF BROWN FAT TISSUE ON SEDOANALGESIA APPLIED CHILDREN DURING PET-CT IMAGING
  Neşe TORUN, Şule AKIN ENES

 • KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH
  CENTRAL VENOUS CATHETERIZATION IN PEDIATRIC BURN PATIENTS: SIX-YEAR CLINICAL OUTCOMES IN A SINGLE CENTER EXPERIENCE
  PEDİYATRİK YANIK HASTALARINDA SANTRAL VENÖZ KATETERİZASYON: TEK BİR MERKEZ DENEYİMİNİN ALTI YILLIK KLİNİK SONUÇLARI
  Gülsen KESKİN, Mine AKIN, Sibel SAYDAM, Yeşim ŞENAYLI, Devrim TANIL KURT, Sengül ÖZMERT, Feyza SEVER, Atilla ŞENAYLI

 • KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH
  LAPAROSKOPİK KOLESİSTEKTOMİ OPERASYONLARINDA İNTRAPERİTONEAL LEVOBUPİVAKAİNİN POSTOPERATİF AĞRI VE ANALJEZİK TÜKETİMİNE ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
  COMPARISON OF EFFECTIVENESS ON POSTOPERATIVE PAIN AND ANALGESIC CONSUMPTION OF INTRAPERITONEAL LEVOBUPIVACAINE IN LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY OPERATIONS
  Leman ACUN DELEN, Zeliha KORKMAZ DİŞLİ, Sibel OBA

 • KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH
  ELEKTİF ENDOVASKÜLER SEREBRAL ANEVRİZMA TEDAVİSİ SONRASI YOĞUN BAKIM TAKİBİ GEREKLİ MİDİR?
  IS INTENSIVE CARE FOLLOW UP NECESSARY AFTER ELECTIVE ENDOVASCULAR CEREBRAL ANEURYSM TREATMENT
  Soner ÇİVİ, Emre DURDAĞ, Çağatay ANDİÇ, Aslı KARSLI, Halil İbrahim SÜNER, Özgür KARDEŞ, Kadir TUFAN, Şule AKIN ENES

 • CLINICAL RESEARCH / KLİNİK ÇALIŞMA
  EFFECTIVENESS OF POPLITEAL NEVRE BLOCK AND ANKLE NEVRE BLOCK IN HALLUX VALGUS SURGERY
  HALLUKS VALGUS AMELIYATINDA POPLİTEAL SİYATİK SİNİR BLOĞU İLE AYAK BİLEĞİ SİNİR BLOĞUNUN ETKİNLİĞİ
  Ertuğrul KILIÇ

 • KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH
  BİR EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDEKİ HASTA MALİYETLERİNİN ANALİZİ
  COST ANALYSIS OF INTENSIVE CARE UNITS IN A TRAINING AND RESEARCH HOSPITAL
  Savaş ALTINSOY, Mehmet Murat SAYIN, Derya ÖZKAN, Jülide ERGİL, Gülsüm ALTUNTAŞ, Burak NALBANT, Emine ÖZÇELİK

 • KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH
  THE USE OF SUGAMMADEX IN A PEDIATRIC PATIENT WITH TAY SACHS SYNDROME
  TAY SACHS SENDROMLU ÇOCUK HASTADA SUGAMMADEKS KULLANIMI
  Gözen ÖKSÜZ, Mahmut ARSLAN, Aykut URFALIOĞLU, Gökçe GİŞİ, Bora BİLAL

Hızlı Arama