ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242

Cilt: 18 Sayı: 2 - 2010

 • İçindekiler

 • SPİNAL ANESTEZİDE PROFİLAKTİK PREHİDRASYON VE EFEDRİN UYGULAMALARININ HEMODİNAMİK PARAMETRELER İLE QT İNTERVALİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
  COMPARISON OF THE EFFECTS OF PROPHYLACTIC PREHYDRATION OR EPHEDRINE ADMINISTRATION FOR SPINAL ANESTHESIA ON HEMODYNAMIC PARAMETERS AND QT INTERVAL
  Süreyya AYDIN, Onur ÖZLÜ, Mustafa AKSOY

 • MAJOR ORTOPEDİK CERRAHi İÇİN SPİNAL ANESTEZİDE İZOBARİK VE HİPERBARİK ROPİVAKAİN VE BUPİVAKAİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
  COMPARISON OF PLAIN AND HYPERBARIC SOLUTIONS OF ROPIVACAINE AND BUPIVACAINE FOR SPINAL ANESTHESIA FOR MAJOR ORTHOPEDIC SURGERY
  Züleyha KAZAK, Ali Abbas YILMAZ, Enver ÖZGENCİL, Eylem TINAZ DÖNER Feyhan ÖKTEN, Sacide DEMİRALP

 • ORTOPEDİK CERRAHİDE ANESTEZİ TÜRÜ VE KARDİYAK RİSK FAKTÖRLERİNİN ERKEN MORBİDİTE-MORTALİTE İLE İLİŞKİNİN RETROSPEKTİF OLARAK İNCELENMESİ
  A RETROSPECTIVE ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN EARLY MORBIDITY -MORTALITY AND THE TYPE OF ANAESTHESIA AND CARDIAC RISK FACTORS
  Aysun YILMAZLAR (AY), Ayça Sultan KOCABAŞ (ASK), Ulaş ÖZCAN (UÖ) Ali AYDINLAR (AA), Gayyur KURAP (GK)

 • TİROİDEKTOMİ YAPILACAK HASTALARDA PROPRANOLOL VE DİAZEPAM PREMEDİKASYONLARININ KARŞIILAŞTIRILMASI
  COMPARISON OF PROPRANOLOL AND DIAZEPAM PREMEDICATIONS IN PATIENTS UNDERGOING THYROIDECTOMY
  Umut GÖK (UG), Sibel BARIŞ (SB), İ.Serhat KOCAMANOĞLU (İSK) Funda GÖK (FG), Ayla TÜR (AT)

 • ANESTEZİ UYGULANACAK ÇOCUK HASTALARIN EBEVEYNLERİNİN ANKSİYETELERİ ÜZERİNE MÜZİĞİN ETKİSİ
  EFFECT OF MUSIC ON PARENTAL ANXIETY THOSE CHILDREN UNDERGOING ANESTHESIA
  İ. Aydın ERDEN, A. Gülsün PAMUK, Oğuzhan ARUN, Seda B. AKINCI, Özkan ÖNAL, Ülkü AYPAR

 • ELEKTİF LAMİNEKTOMİ OPERASYONU GEÇİRECEK HASTALARDA PREOPERATİF VERİLEN GABAPENTİNİN FARKLI DOZLARININ POSTOPERATİF ANALJEZİYE ETKİSİ
  THE ANALGESIC EFFECT OF DIFFERENT DOSES OF PREEMPTIVE GABAPENTIN PREOPERATIVELY ON PATIENTS UNDERGOING ELECTIVE LAMINECTOMY DURING POSTOPERATIVE PERIOD
  Ela ERTEN (EE), Ferruh BİLGİN (FB), Nedim ÇEKMEN (NÇ), Mehmet Özgür ÖZHAN (MÖÖ), Mehmet Emin ORHAN (MEO), Ercan KURT (EK)

 • HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ’NDE 1998-2009 YILLARI ARASINDAKİ BEYİN ÖLÜMÜ OLGULARINDA APNE TESTİ SIRASINDA MEYDANA GELEN KOMPLİKASYONLARI ETKİLEYEN PARAMETRELER
  THE PARAMETERS EFFECTING THE COMPLICATIONS DURING APNEA TEST OF BRAIN DEATH PATIENTS IN HACETTEPE UNIVERSITY HOSPITALS BETWEEN 1998-2009
  Seda Banu AKINCI, Aysun Ankay YILBAŞ, Bayram Çelebi KARATAş, Almıla Gülsün PAMUK, İsmail Aydın ERDEN, Fatma SARICAOĞLU, Ülkü AYPAR

 • İNTRAOPERATİF BRAKİAL PLEKSUS HASARLANMASI
  INTRAOPERATIVE BRACHIAL PLEXUS INJURY: CASE REPORT
  Muhammet GÖZDEMİR, Safinaz KARABAYIRLI, Ruveyda İrem DEMİRCİOĞLU Burhanettin USTA, Hüseyin SERT

 • HOMOSİSTİNÜRİLİ HASTADA ANESTEZİ UYGULAMASI KOMPLİKASYONLARIN ÖNLENMESİ VE TEDAVİSİ
  ANAESTHESIA PRACTICE IN A PATIENT WITH HOMOCYSTINURIA PREVENTING AND MANAGEMENT OF COMPLICATIONS
  İ.Aydın ERDEN, Nalan ÇELEBİ, Şennur UZUN, Hüseyin C. TURGUT, Ülkü AYPAR

 • KRANİOTOMİ SONRASI VOKAL KORD PARALİZİSİ
  VOCAL CORD PARALYSIS AFTER CRANIOTOMY
  Ayşe MIZRAK (AM), Rauf GÜL (RG), Senem KORUK (SK), Levent ŞAHİN (Lfi) Ferdi DOĞANAY (FD), İbrahim ERKUTLU (‹E), Mehmet ALPTEKİN (MA)

 • HİSTERESKOPİ SONRASI GELİŞEN NÖBET
  SEIZURES AFTER HYSTEROSCOPY
  Enver ÖZGENCİL (EÖ), Şaban YALÇIN (fiY), Cemil GÜLÜCÜ (CG), Sevil TÜRKEL (ST), Mine SONGUN (MS), Mehmet ORAL (MO), Melek TULUNAY (MT)

 • GENÇ ATLETİK ERKEKTE GELİŞEN NEGATŞF BASINÇ PULMONER ÖDEM
  EARLY POSTOPERATIVE COMPLICATION CALLED NEGATIVE PRESSURE PULMONARY EDEMA SEEN IN A YOUNG ATHLETIC MALE
  Esra MERCANOĞLU (EM), Cenk İLHAM (C‹), Derya YURTLU (DY) Ahmet BAŞEL (AB), Erol SAĞATLI (ES)

Hızlı Arama