ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242

Cilt: 20 Sayı: 2 - 2012

 • Robotik Cerrahide Anestezi
  Anesthasia in the Robotic Surgery
  Seval İZDEŞ

 • HELLPSendromu ve Anestezi
  HELLPSyndrome and Anesthesia
  Tülay Ş. YILDIZ, Levent ŞAHİN

 • Sezaryen ile Doğum Sonrası Ağrıda Deksketoprofen Trometamolün Analjezik Etkisinin Lornoksikam ve Plasebo ile Karşılaştırılması
  The Comparison of the Analgesic Effect of Dexketoprofen Trometamol With Lornoxicam and Placebo on Post-Cesarean Delivery Pain
  Esra AYKAÇ, Ünase BÜYÜKKOÇAK, E. Arzu KÖSE, Nevin SAĞSÖZ

 • Parkinson Hastalığının Tedavisi İçin Derin Beyin Stimülasyonu Uygulamasındaki Anestezi Deneyimlerimiz: Petrospektif Klinik Araştırma
  The Experience of the Anesthetic Management For Deep Brain Stimulation in the Treatment of Parkinson’s Disease: ARetrospective ClinicalResearch
  Mehmet Özgür ÖZHAN, Mehmet Anıl SÜZER, Mehmet Burak EŞKİN, Ceyda ÇAPARLAR, Bülent ATIK, Kubilay Murat ÖZDENER, P›nar ÖZIŞIK, Ali SAVAŞ

 • Açık Kalp Cerrahisinde KardiyopulmonerBypass Sürecinde Ventilasyonun Postoperatif Akciğer Fonksiyonları Üzerine Etkisi
  Effect of Ventilation During Cardiopulmonary Bypass in Open Heart Surgery on Postoperative Pulmonary Functions
  Münire BABAYİĞİT, Güngör Enver ÖZGENCİL, Serdar ÇATAV, Çiğdem Evren DENKER, Mustafa Alparslan BABAYİĞİT

 • Laparoskopik Kolesistektomide Endotrakeal Entübasyon veya Proseal Laringeal Maske Uygulamasının Hemodinami, Ventilasyon ve Gastrik Distansiyon Üzerine Etkileri
  Effects of Endotracheal Intubation or Prosel Laryngeal Mask Insertion on Hemodynamics, Ventilation, and Gastric distension in Laparoscopic Cholecystectomy
  Evşen OVAT, Tülay KAYACAN ÖRKEİ, Füsun GÜZELMERİÇ, Emre GÜRCÜ, Tuncer KOÇAK

 • Pemfigus Vulgarisli Hastada Spinal Anestezi Uygulaması
  Spinal Anesthesia Application in a Patient With Pemphigus Vulgaris
  Derya ÖZKAN, Jülide ERGİL, Coşkun TAŞ, Haluk GÜMÜŞ

 • Cornelia De Lange Sondromlu İki Olguda Anestezi Yönetimimiz
  Anesthetic Management of Two Patients With Cornelia De Lange Syndrome
  Ülkü ÖZGÜL, Zekine BEGEÇ, Aytaç YÜCEL, M. Ali ERDOĞAN, Nizamettin BUCAK, M. Özcan ERSOY

 • Severe Cachexia and Prolonged Stay in the Intensive Care Unit Following Ingestion of Caigua
  Caigua Besin Zehirlenmesini Takiben Gelişen Şiddetli Kaşeksi ve Uzamış Yoğun Bakım Süresi
  Kemal Tolga SARAÇOĞLU, Ayten SARAÇOĞLU, Özgür ERDÖNMEZ

 • Loeys-Dietz Sendromlu BirÇocuk Hastada Enestezi Yönetimi: Olgu Sunumu
  Anesthetic Management of a Child With Loeys-Dietz Syndrome: ACase Report
  Aysun POSTACI, Civan TİRYAKİ, İsmail AYTAÇ, Beyazıt DİKMEN

 • Tip III Spinal MuskülerAtrofili BirGebenin Sezaryen Operasyonunda Kombine Spinal Epidural Anestezi Uygulaması
  Combined Spinal Epidural Anesthesia For Cesarean Section in a Parturient With Spinal Muscular Atrophy Type III
  Mehmet Özgür ÖZHAN, Mehmet Anıl SÜZER, Mehmet Burak EŞKİN, Ceyda ÇAPARLAR, Bülent ATIK, Nesrin FENER

 • Yıldırım Çarpması Sonrası Kardiyopulmoner Arrest
  Cardiopulmonary Arrest After Lightning Strike
  Kadir Hakan CANSIZ, Gökhan İNANGİL, Murat KUYUMCU, A. Ertürk YEDEKÇİ, Hüseyin ŞEN, Güner DAĞLI

 • İmplant Çıkarılmasında Ultrason Eşliğinde Ulnar Sinir Bloğu Uygulaması
  Ultrasound Guided Ulnar Nerve Block For Implant Extraction
  Alper KILIÇASLAN, Ayşe KÖKER, Bedia Mine ÇEKEN, Serdar TOKER, Harun KÜTAHYA

Hızlı Arama