ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242

Cilt: 22 Sayı: 4 - 2014

 • İçindekiler

 • MİKS VENÖZ OKSİJEN SATURASYONU VE KLİNİK ÖNEMİ
  MIXED VENOUS OXYGEN SATURATION AND CLINICAL
  Bünyamin KIR, Beliz BİLGİLİ, İsmail CİNEL

 • LMA-FASTTRACH İLE KÖR ENTÜBASYONDA FİBEROPTİK BRONKOSKOPİK GÖRÜNTÜLEME ENTÜBASYON BAŞARISI İÇİN GEREKLİ Mİ?
  IS FIBEROPTIC BRONCHOSCOPIC IMAGING REQUIRED FOR SUCCESS WITH BLIND INTUBATION VIA LMA-FASTRACH?
  Süheyla KARADAĞ ERKOÇ, Özlem SELVİ CAN, Çiğdem YILDIRIM GÜÇLÜ, Yeşim BATİSLAM

 • VENTİLATÖR İLİŞKİLİ PNÖMONİDE KANTİTATİF TRAKEAL ASPİRAT KÜLTÜRÜ İLE KÖR BRONKOALVEOLER LAVAJ KÜLTÜRÜNÜN TANISAL UYUMU
  DIAGNOSTIC EFFICACY OF QUANTIVE ENDOTRACHEAL ASPIRATE AND BLIND BRONCHOALVEOLAR LAVAGE CULTURES IN VENTILATORY INDUCED PENUMONIA
  Olcay YAKA, Baflak Ceyda MEÇO, Melek TULUNAY

 • GERİATRİK HASTALARDA SEVOFLURAN-NİTRÖZ OKSİT İNHALASYON ANESTEZİSİ VE İNTRAVENÖZ PROPOFOL-REMİFENTANİL UYGULAMASI SONRASINDA ERKEN POSTOPERATİF NÖROKOGNİTİF FONKSİYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
  THE ASSESSMENT OF EARLY POSTOPERATIVE NEUROCOGNITIVE FUNCTIONS IN GERIATRIC PATIENTS FOLLOWING SEVOFLURANE-NITROUS OXIDE INHALATION ANESTHESIA AND INTRAVENOUS PROPOFOL-REMIFENTANIL
  Tolga GÜRSOY, Kemal Tolga SARAÇOĞLU, Pelin ÇORMAN DİNÇER, Haldun AKOĞLU, Tümay UMUROĞLU

 • İNGUİNAL HERNİ VAKALARINDA SPİNAL ANESTEZİDE KULLANILAN LEVOBUPİVAKAİNİN İZOBARİK VE HİPERBARİK FORMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
  A COMPARISON OF ISOBARIC AND HYPERBARIC FORMS OF LEVOBUPIVACAINE USED IN SPINAL ANAESTHESIA PROCEDURES FOR INGUINAL HERNIA INTRODUCTION
  Zerrin YILMAZ, Mehmet AKÇABAY

 • ANESTEZİ ÇALIŞANLARI KULLANDIKLARI MEDİKAL MALZEMELERİN FİYATLARININ FARKINDA MI?
  IS ANESTHESIA STAFF AWARE OF THE PRICES OF THE MEDICAL EQUIPMENT THEY ARE USING?
  Reyhan POLAT, Gözde BUMİN AYDIN, Julide ERGİL, Kevser PEKER, Çiğdem TOPÇU, Ayşe ZORLUTUNA

 • AMELİYATHANE ÇALIŞANLARINDA TÜKENMİŞLİK SENDROMU
  BURNOUT IN OPERATION ROOM WORKERS
  Fulya YILMAZ DURAN, Halil YILDIRIM, Murat Yaflar ÖZKALKANLI, Orhan KILIÇ, Ömer KENANOĞLU

 • YENİ DOĞANDA ANESTEZİ İNDÜKSİYONUNDA BEKLENMEYEN SUBGLOTİK STENOZ
  UNEXPECTED SUBGLOTTIC STENOSIS IN A NEWBORN IN ANESTHESIA INDUCTION
  Şennur UZUN, Oğuzhan ARUN, Turgay ÖCAL

 • ANESTEZİ CİHAZINDA GÖRÜLEN NİTRÖZ OKSİT KAÇAĞI
  NITROUS OXIDE LEAKAGE IN ANESTHESIA DEVICE
  Tünay KANDEMİR, Erbin KANDEMİR, Selda MUSLU

 • YENİDOĞANDA MASİF ERİTROSİT TRANSFÜZYONUNA BAĞLI HİPERPOTASEMİ NEDENİYLE KARDİYOPULMONER ARREST
  HYPERKALEMIA RELATED CARDIAC ARREST AFTER MASSIVE TRANSFUSION IN THE NEWBORN
  Dilek YAZICIOGLU, İlkay BARAN, Oya KALE, Gülten ÜTEBEY, Reyhan POLAT, Murat SAYIN

 • Konu İndeksi

Hızlı Arama