ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242

Cilt: 24 Sayı: 2 - 2016

 • EDİTÖRE MEKTUP / LETTER TO THE EDITOR

 • YAZARDAN YANIT

 • İçindekiler

 • DERLEME / REVIEW
  ZOR HAVAYOLU YÖNETİMİNDE ENTÜBASYONDA YENİ YÖNELİMLER
  NEW TRENDS IN INTUBATION FOR THE DIFFICULT AIRWAY MANAGEMENT
  Nesrin BOZDOĞAN ÖZYILKAN

 • NONDEPOLARİZAN BLOĞUN GERİ DÖNDÜRÜLMESİ ÜZERİNE CİNSİYETİN ETKİSİ
  THE EFFECT OF GENDER ON REVERSAL OF NONDEPOLARIZING BLOCK
  Abdullah GÜR, Işıl ÖZKOÇAK TURAN, Rahşan Dilek OKYAY, Bülent Serhan YURTLU, Volkan HANCI, Hilal AYOĞLU, Mehmet AKIN, Alper ÖZTÜRK, Mehmet Fatih YÜCE

 • SPİNAL KORD MONİTÖRİZASYONU YAPILAN SKOLYOZ CERRAHİSİNDE ANESTEZİ YÖNETİMİ: 31 HASTANIN RETROSPEKTİF ANALİZİ
  ANESTHESIA MANAGEMENT FOR SCOLIOSIS SURGERY UNDER SPINAL CORD MONITORIZATION: RETROSPECTIVE ANALYSIS OF 31 PATIENTS
  Çağla BALİ, Özlem ÖZMETE, Ümit Özgür GÜLER, Metin ÖZALAY, Anıl ARIBOĞAN

 • POSTERİOR FOSSA CERRAHİSİ UYGULANAN 47 HASTADA ANESTEZİ DENEYİMİMİZ: RETROSPEKTİF ÇALIŞMA
  ANESTHESIA EXPERIENCE IN 47 PATIENTS DURING POSTERIOR FOSSA SURGERY: RETROSPECTIVE STUDY
  Özlem ÖZMETE, Çağla BALİ, Oya YALÇIN ÇOK, Hatice Evren EKER, Şule AKIN, Özgür KARDEŞ, Anıl ARIBOĞAN

 • GENEL ANESTEZİ ALTINDA DENTAL TEDAVİ YAPILAN HASTALARIN RETROSPEKTİF ANALİZİ
  A RETROSPECTIVE ANALYSIS OF DENTAL PROCEDURES PERFORMED UNDER GENERAL ANESTHESIA
  Zerrin YILMAZ, Berrin IŞIK

 • KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH
  SPİNAL ANESTEZİ ALTINDA TURNİKE UYGULANMIŞ TOTAL DİZ ARTROPLASTİSİNDE %0.9 NaCl VEYA RİNGER LAKTAT İNFÜZYONLARININ METABOLİK ASİDOZA ETKİSİ
  THE EFFECT OF 0.9% NaCl OR RINGER’S LACTATE INFUSIONS ON METABOLIC ACIDOSIS IN TOURNIQUET APPLICATED TOTAL KNEE ARTHROPLASTY UNDER SPINAL ANESTHESIA
  Mesut BAKIR, Derya ÖZKAN, Emine ARIK, Aslı DÖNMEZ

 • CLINICAL RESEARCH / KLİNİK ÇALIŞMA
  KANSER VE KANSER DIŞI CERRAH‹LER‹N PREOPERATİF DÖNEMDE HASTA ANKSİYETE SKORLARI ÜZERİNE ETKİLERİ
  EFFECTS OF CANCER AND NON-CANCER SURGERIES ON PREOPERATIVE ANXIETY SCORES OF PATIENTS
  Kemal Tolga SARAÇOĞLU, Didem DAL, Orhan Uygar DOĞRU, Ömer BAYGIN, Müşerref TÜRKER ŞAHİN, Ömer YACİ

 • OLGU SERİSİ / CASE SERIES
  KOLŞİSİN ZEHİRLENMELERİNDE DOZ VE PROGNOZ DEĞERLENDİRMESİ
  DOSE AND PROGNOSIS EVALUATION IN COLCHICINE INTOXICATIONS
  Esra ÖZAYAR, Aysun KURTAY, Handan GÜLEÇ, Seda ‹LHAN, Eyüp HORASANLI

 • OLGU SUNUMU / CASE REPORT
  PROLİDAZ ENZİM EKSİKLİĞİ OLAN HASTADA ANESTEZİ YÖNETİMİ: OLGU SUNUMU
  ANESTHETIC MANAGEMENT IN THE PATIENT WITH PROLIDASE ENZYME DEFICIENCY: CASE REPORT
  1-Çağıl VURAL, 2-Süheyla KARADAĞ ERKOÇ, 2-Özlem Selvi CAN, 2-Zekeriyya ALANOĞLU, 2-Neslihan ALKIŞ

 • OLGU SUNUMU / CASE REPORT
  AŞIRI DOZ ESSİTALOPRAM VE MOKLOBEMİD BİRLİKTE KULLANIMI İLE OLUŞAN SEROTONİN SENDROMU OLGUSU
  CASE OF SEROTONIN SYNDROME CAUSED BY THE USE OF OVERDOSE ESCITALOPRAM WITH MOCLOBEMIDE
  Filiz Banu ETHEMOĞLU, Gülsüm KAVALCI, Aslı BATUMAN, Alev AKDIKAN, Cengizhan EMRE, Fatma GEZER

 • OLGU SUNUMU / CASE REPORT
  EKLAMPTİK HASTADA KONUŞMA BOZUKLUĞUNUN EŞLİK ETTİĞİ POSTERİOR REVERSİBL ENSEFALOPATİ SENDROMU: OLGU SUNUMU
  POSTERIOR REVERSIBLE ENCEPHALOPATHY SYNDROME ACCOMPANIED BY SPEECH DISORDER IN AN ECLAMPTIC PATIENT: A CASE REPORT
  Filiz BULUT, Halil İbrahim SÜNER, Dinc%CC%A7er SÜMER, Zeynep Cengiz SÜNER, Güven KIRIMLI

 • OLGU SUNUMU / CASE REPORT
  SPİNAL ANESTEZİNİN NADİR BİR KOMPLİKASYONU: HORNER SENDROMU
  A RARE COMPLICATION OF SPINAL ANAESTHESIA: HORNER SYNDROME
  Asiye ÖZDEMÖR, Ahmet ŞEN, Abdullah ÖZDEMİR, Baflar ERDİVANLI, Emine SEDA GÜVENDAĞ GÜVEN, Ersagun TUĞCUGİL

 • OLGU SUNUMU / CASE REPORT
  DURAL PONKSİYON SONRASI GELİŞEN BAŞ AĞRISINDA ERKEN VE GEÇ DÖNEMDE YAPILAN EPİDURAL KAN YAMASI: İKİ OLGU SUNUMU
  EARLY AND LATE EPIDURAL BLOOD PATCH ON POSTDURAL PUNCTURE HEADACHE: TWO CASE REPORTS
  Serdar ÇATAV, Feyyaz DEMİREL, Yağmur ÇANKAYA KARA, Filiz ALKAYA SOLMAZ, Pakize KIRDEMIR

 • OLGU SUNUMU / CASE REPORT
  BİLATERAL VİDEO YARDIMLI TORAKOSKOPİK CERRAHİDE BİLATERAL TORASİK PARAVERTEBRAL KATETER İLE ANALJEZİ UYGULAMASI
  ANALGESIC MANAGEMENT WITH BILATERAL THORACIC PARAVERTEBRAL CATHETER IN PATIENT WHO UNDERWENT BILATERAL VIDEO-ASSISTED THORACOSCOPIC SURGERY
  Ali ALAGÖZ, Fatma ÖZTÜRK YALÇIN, Mehtap TUNÇ, Esra TiTiZ, Semih AYDEMiR, Fatma ULUS

 • OLGU SUNUMU / CASE REPORT
  AKUT VALPROİK ASİT İNTOKSİKASYONUNUN TEDAVİSİNDE L-KARNİTİN KULLANIMI
  L-CARNITINE USAGE IN TREATMENT OF ACUTE VALPROIC ACID INTOXICATION
  Ayc%CC%A7a Tuba DUMANLI ÖZCAN, Erdal ÖZCAN, Ebru ÇANAKÇI, Filiz KARACA3, AyşegüL ELBİR ŞAHİN, Pelin ŞEN

 • OLGU SUNUMU / CASE REPORT/
  İNTRAOPERATİF GELİŞEN ALERJİK REAKSİYON: PATENT BLUE?
  NTRAOPERATIVE ALLERGIC REACTION: PATENT BLUE?
  Işıl KARABEYOĞLU, Semih BAŞKAN, Monica AYVAZ, Betül BOZKURT, Dilşen ÖRNEK, Mustafa BAYDAR

 • OLGU SUNUMU / CASE REPORT/
  KOSTMANN SENDROMLU OLGUDA ANESTEZİK YAKLAŞIM
  ANESTHETIC MANAGEMENT IN KOSTMANN SYNDROME
  Ebru BİRİCİK, Feride KARACAER, Murat ILGINEL, Yasemin GÜNEŞ

 • OLGU SUNUMU / CASE REPORT/
  VENÖZ HAVA EMBOLİSİ: OLGU SUNUMU
  VENOUS AIR EMBOLISM: CASE REPORT
  Mehmet ÇALIK, Levent ÖZDEMÖR, Ali Aydın ALTUNKAN

Hızlı Arama