ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242

Cilt: 24 Sayı: 4 - 2016

 • İçindekiler

 • DERLEME / REVIEW
  KARDİYOPULMONER RESÜSİTASYONDA MEKANİK KOMPRESYON CİHAZLARININ YERİ
  THE PLACE OF MECHANICAL COMPRESSION DEVICES IN CARDIOPULMONARY RESUSCITATION
  Nurcan DORUK

 • EDİTÖRDEN / EDITORIAL
  SEZARYEN OPERASYONLARINDA AKILCI OKSİTOSİN KULLANIMI
  Berrin GÜNAYDIN

 • KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH
  POSTOPERATİF AĞRI YÖNETİMİNİN KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE QUIPS ANKETİ YÖNTEMİNİN KULLANIMI
  USE OF QUIPS SURVEY FOR THE ASSESSMENT OF QUALITY IN POSTOPERATIVE PAIN MANAGEMENT
  Mine ÖZÜTEMİZ, Onur SELVİ, Serkan TULGAR, Zeliha ÖZER

 • KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH
  BİSPEKTRAL İNDEKS MONİTORİZASYONU İLE UYGULANAN PROPOFOL- REMİFENTANİL VE PROPOFOL-FENTANİL ANESTEZİSİNİN DERLENME, RÜYA GÖRME, POSTOPERATİF ANALJEZİ GEREKSİNİMİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
  THE COMPARISON OF BISPECTRAL INDEX GUIDED PROPOFOL- REMIFENTANIL AND PROPOFOL-FENTANYL ANESTHESIA ON RECOVERY, DREAMING AND POSTOPERATIVE ANALGESIA REQUIREMENTS
  Hüseyin Ulaş PINAR, Ömer KARACA, Rafi DOĞAN

 • KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH
  YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE KAN VE KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYONU
  BLOOD AND BLOOD COMPONENTS TRANSFUSIONS IN INTENSIVE CARE UNIT
  Arzu İTİLLİ, Zeliha KORKMAZ DİŞLİ, Melek GÜRA

 • KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH
  EPİDURAL DOĞUM ANALJEZİSİNDE HASTA KONTROLLÜ ANALJEZİ VE SÜREKLİ İNFÜZYON YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: PROSPEKTİF, RANDOMİZE ÇALIŞMA
  COMPARISON OF PATIENT CONTROLLED ANALGESIA AND CONTINUOUS INFUSION FOR EPIDURAL LABOR ANALGESIA: A PROSPECTIVE, RANDOMIZED STUDY
  Sinan TORLAK, Tülay ŞAHİN, Onur BALABAN, Mine SOLAK, Kamil TOKER

 • KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH
  LAPAROSKOPİK KOLESİSTEKTOMİ CERRAHİSİNDE PREEMPTİF KETAMİN VE LORNOKSİKAM’IN POSTOPERATİF TRAMADOL TÜKETİMİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
  COMPARING THE EFFECTS OF PREEMPTIVE KETAMINE AND LORNOXICAM ON POSTOPERATIVE TRAMADOL CONSUMPTION IN PATIENTS UNDERGOING LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY
  1-Eda PEPE ŞENGÜL, 2-Meltem AKTAY İNAL, 3-Asiye CEYLAN, 4-Gülten ÜTEBEY, 5-Onur ÖZLÜ

 • KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH
  SPİNAL ANESTEZİ ALTINDA YAPILAN SEZARYENLERDE KETAMİN VE PROPOFOL SEDASYONUNUN BULANTI VE KUSMAYI ÖNLEYİCİ ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
  COMPARISON OF ANTI-EMETIC EFFECTS OF KETAMINE AND PROPOFOL SEDATION USED FOR CESAREAN DELIVERIES UNDER SPINAL ANESTHESIA
  1-Nevriye SALMAN, 2-Süleyman AKARSU, 3-Bilge OLGUN KELEŞ, 4-Ebru ZAĞPUSAT, 1-Sumru ŞEKERCİ

 • OLGU SUNUMU / CASE REPORT
  KALITSAL METHEMOGLOBİNEMİDE ANESTEZİ YÖNETİMİ
  ANESTHETIC MANAGEMENT OF HEREDITARY METHEMOGLOBINEMIA
  Hülya KAŞIKARA, Tülin GÜMÜŞ, İbrahim KILINÇ, Diğdem ALBASAN, Şemsi Mustafa AKSOY

 • OLGU SUNUMU / CASE REPORT
  POSTOPERATİF ANAFLAKTOİD REAKSİYON SONRASI GELİŞEN SOLUNUM YETMEZLİĞİ OLGUSUNDA SUGAMMADEKSİN ROLÜ
  THE ROLE OF SUGAMMADEX IN A PATIENT WITH RESPIRATORY FAILURE FOLLOWED BY POSTOPERATIVE ANAPHYLACTOID REACTION
  Murat ILGINEL, Yasemin GÜNEŞ, Hakkı ÜNLÜGENÇ

 • OLGU SUNUMU / CASE REPORT
  MADDE BAĞIMLILIĞI OLAN HASTADA GÖRÜLEN MİYOKARDİYAL İNFARKTÜS
  MYOCARDIAL INFARCTION OF A PATIENT WITH DRUG ABUSE
  1-Ferda YAMAN, 1-Selim ÇOLAK, 1-Gülcan BAKKAL, 1-Işın GENÇAY, 1-Ennur AKTÜRK, 2-Murat TULMAÇ, 3-Ünase BÜYÜKKOÇAK

 • OLGU SUNUMU / CASE REPORT
  TONSİLLEKTOMİ PLANLANAN TREACHER COLLINS SENDROMLU OLGUDA ZOR HAVAYOLU ÖNGÖRÜSÜNÜ OLUŞTURAN TESTLERLE ENTÜBASYONUN DEĞERLENDİRİLMESİ
  AN EVALUATION OF INTUBATION WITH TESTS PREDICTING DIFFICULT AIRWAY IN PLANNED TONSILLECTOMY CASES WITH TREACHER COLLINS SYNDROME
  Feyza SEVER, Sengül ÖZMERT

 • OLGU SUNUMU / CASE REPORT
  SANTRAL VENÖZ KATETERİZASYON GİRİŞİMİ SIRASINDA KILAVUZ TELİN AYRILMASI VE SIKIŞMASI
  THE SEPARATION AND ENTRAPMENT OF A GUIDEWIRE DURING CENTRAL VENOUS CATHETER PLACEMENT
  Sevtap CEMALOĞLU, Derya ÖZKAN, Jülide ERGÜL, Büşra YORULMAZLAR SOLGUN, Aslı DÖNMEZ

 • OLGU SUNUMU / CASE REPORT
  ENTÜBASYON GÜÇLÜĞÜ BEKLENEN MAKSİLLA TÜMÖRLÜ HASTADA SOL MOLAR LARİNGOSKOPİ İLE ENDOTRAKEAL ENTÜBASYON
  ENDOTRACHEAL INTUBATION WITH LEFT MOLAR LARYNGOSCOPY IN A PATIENT WITH MAXILLARY TUMOR AND ANTICIPATED DIFFICULT AIRWAY
  Ferhat ŞAMLI, Mesut ŞENER, Esra ÇALIŞKAN, Özlem ÖZMETE YILMAZ, Anış ARIBOĞAN

 • OLGU SUNUMU / CASE REPORT
  RİJİT EKSTERNAL DİSTRAKTÖRÜ OLAN HASTADA HAVAYOLU YÖNETİMİMİZ
  OUR AIRWAY MANAGEMENT IN A PATIENT WITH RIGID EXTERNAL DISTRACTOR
  1-Aysun KURTAY, 1-Esra ÖZAYAR, 2-Handan GÜLEÇ, 1-Soner TEZCAN, 2-Eyüp HORASANLI

Hızlı Arama