ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242

Cilt: 19 Sayı: 4 - 2011

 • İçindekiler

 • ARUD GELENEKSEL OLGU SUNUMU YARIŞMASI SÖZLÜ SUNU BİLDİRİ ÖZETLERİ
  ANESTHESIA AND BASIC PRINCIPLES FOR GYNECOLOGIC MALIGNANCIES
  Prof. Dr. Ercan KURT

 • JİNEKOLOJİK MALİGNİTELERDE ANESTEZİ VE TEMEL İLKELER
  ANESTHESIA AND BASIC PRINCIPLES FOR GYNECOLOGIC MALIGNANCIES
  Volkan BAYTAŞ, M.Soner ÖZCAN, Serdar ÇATAV, Cumhur BAŞARAN, Asuman UYSALEL, G. Enver ÖZGENCİL

 • KORONER CERRAHİSİNDE STELLAT GANGLİYON BLOKAJI
  STELLATE GANGLION BLOCKADE IN CORONARY SURGERY
  Aslı DEMİR, Aslı DÖNMEZ, Özcan ERDEMLİ

 • TOTAL ABDOMİNAL HİSTEREKTOMİ OLGULARINDA ULTRASON TEKNİĞİ EŞLİĞİNDE YAPILAN TRANSVERSUS ABDOMİNİS DÜZLEM BLOĞUNUN POSTOPERATİF ANALJEZİK ETKİNLİĞİ
  THE POSTOPERATIVE ANALGESIC EFFECT OF ULTRASON-GUIDED TRANSVERSUS ABDOMINIS PLANE BLOCK FOR PATIENTS UNDERGOING TOTAL ABDOMINAL HYSTERECTOMY
  Nurhan ERDOĞAN, Banu AYHAN, Fatma SARICAOĞLU, Almıla Gülsün PAMUK, Şennur UZUN, Seda B. AKINCI, Ülkü AYPAR

 • SEPTO-RİNOPLASTİ AMELİYATLARINDA POSTOPERATİF ANALJEZİ AMACIYLA İNTRAVENÖZ PARASETAMOL İLE TRAMADOL’ÜN KARŞILAŞTIRILMASI
  COMPARISON OF INTRAVENOUS PARACETAMOL AND TRAMADOL FOR POSTOPERATIVE ANALGESIA IN PATIENTS WITH SEPTO-RHINOPLASTY
  Turhan TOĞRUL, Zeynep BAYSAL YILDIRIM, Mustafa CENGİZ, Ali ÇİĞDEM, İmran SAN, Murat KAR, Cengiz MORDENİZ, İlker ÖNGÜÇ AYCAN

 • ARTROSKOPİK DİZ CERRAHİSİNDE TEK TARAFLI SPİNAL ANESTEZİDE İZOBARİK BUPİVAKAİN VE İZOBARİK LEVOBUPİVAKAİNİN RETROSPEKTİF KARŞILAŞTIRILMASI
  THE RETROSPECTIVE COMPARISON OF ISOBARIC BUPIVACAINE AND ISOBARIC LEVOBUPIVACAINE IN ONE-SIDED SPINAL ANESTHESIA FOR ARTHROSCOPIC SURGERY
  Ziya KAYA, Mustafa SÜREN, Ünal ERKORKMAZ, Semih ARICI, Serkan KARAMAN, Hakan TAPAR

 • GEBEDE LOMBER ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE SUBARAKNOİD BLOK
  ULTRASOUND GUIDANCE FOR SUBARACHNOID BLOCK IN PARTURIENT
  Tülay ŞAHİN YILDIZ, Onur BALABAN, Bülent ŞAHİN, Mine SOLAK, Kamil TOKER

 • ENDOTRAKEAL ENTÜBASYONA BAĞLI NADİR BİR KOMPLİKASYON: OROFARENKS PERFORASYONU
  A RARE COMPLICATION OF ENDOTRACHEAL INTUBATION: OROPHARYNGEAL PERFORATION
  İrfan TAŞOĞLU, Aslı DEMİR, Büşra TEZCAN

 • DWARFİZMLİ GEBEDE ANESTEZİ TECRÜBEMİZ
  ANESTHETIC MANAGEMENT OF A PREGNANT WITH DWARFISM
  Hacer SERDAROĞLU, Şaban YALÇIN, Gülseren SÜER KAYA, Asuman UYSALEL

Hızlı Arama