ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242

Quick Search


Effective patient blood management [JARSS]
JARSS. 2019; 27(3): 167-173 | DOI: 10.5222/jarss.2019.98608

Effective patient blood management

Büşra Tezcan
Ankara City Hospital

There has been an increased awareness about complications of blood and blood products transfusions, their effects on mortality and morbidity and cost burden in the last years and this reveals the need of a new approach to transfusion practice. This new approach, defined as “Patient Blood Management(PBM)” aims to transfuse the right patient at the right time with the right blood. Alteration of transfusion habits according to this new approach is quite difficult as seen in changing many settled, traditional medical practices. Although there have been an increasing number of publications about the aim, context and results of PBM, there is limited studies and experience about the efficent implementation of this practice. In this report the reports and clinical experiences of countries like USA and Australia who commanly and successfully use this PBM Project are reviewed.

Keywords: blood transfusion, liberal, restrictive, patient blood management

Etkin hasta kan yönetimi

Büşra Tezcan
Ankara Şehir Hastanesi

Son yıllarda kan ve kan ürünleri transfüzyonunun komplikasyonları, mortalite ve morbiditeye etkileri ve maliyet üzerindeki yükleri hakkındaki farkındalık artmış ve bu, transfüzyon uygulamasına yeni bir yaklaşım ihtiyacı oluşturmuştur. “Hasta Kan Yönetimi(HKY)” olarak tanımlanan bu yeni yaklaşım; doğru zamanda, doğru hastaya, doğru ürünle transfüzyon yapılmasını hedefler. Birçok diğer yerleşmiş ve neredeyse kültür haline gelmiş tıbbi uygulamada olduğu gibi var olan transfüzyon alışkanlıklarının da bu yeni yaklaşımla değiştirilebilmesi oldukça zor olmaktadır. HKY’nin amaç, içeriği ve sonuçlarıyla ilgili artan sayıda yayına rağmen, etkin bir biçimde nasıl uygulamaya yerleştirileceği konusundaki deneyim ve çalışmalarla ilgili yayınlar sınırlıdır. Bu yazıda, bu yayınlar ve HKY projesini başarılı ve yaygın olarak kullanmakta olan Avusturalya ve ABD’nin deneyim ve yöntemleri derlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: kan transfüzyonu, liberal, restriktif, hasta kan yönetimi

Büşra Tezcan. Effective patient blood management. JARSS. 2019; 27(3): 167-173

Corresponding Author: Büşra Tezcan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale