ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Journal of Anesthesia JARSS - JARSS: 30 (3)
Cilt: 30  Sayı: 3 - 2022
1.
Kapak
Cover

Sayfa I (45 kere görüntülendi)

2.
Danışma Kurulu
Advisory Board

Sayfalar II - V (72 kere görüntülendi)

3.
İçindekiler
Contents

Sayfalar VI - VII (39 kere görüntülendi)

DERLEME
4.
Kraniyosinostozis Cerrahisinde Anestezi Uygulamaları
Anesthesia Management for Craniosynostosis Surgery
Onur Özlü
doi: 10.54875/jarss.2022.69370  Sayfalar 163 - 170 (55 kere görüntülendi)

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
5.
Ultrasonografi Eşliğinde Uygulanan Transversus Abdominis Plan Bloğunun İnguinal Herni Cerrahisi Sonrası Gelişen Kronik Ağrı Üzerine Etkisi: Retrospektif Kohort Çalışma
The Effect of Ultrasound-Guided Transversus Abdominis Plane Block on Chronic Pain Experienced After Inguinal Hernia Surgery: A Retrospective Cohort Study
Fatih Şimşek, Gökhan Özkan
doi: 10.54875/jarss.2022.97752  Sayfalar 171 - 175 (63 kere görüntülendi)

6.
Propofol ve Rokuronyum Enjeksiyon Ağrısı İçin Vibrasyon Anestezisi
Vibration Anesthesia for Propofol-Rocuronium Injection Pain
Aygün Güler, Namık Nebi Özcan
doi: 10.54875/jarss.2022.03274  Sayfalar 176 - 181 (55 kere görüntülendi)

7.
Elektif Sezaryenlerde Bacak Kaldırma Spinal Kaynaklı Hipotansiyonu Önler mi? Randomize Kontrollü Bir Çalışma
Does Leg Raising Prevent Spinal-Induced Hypotension in Elective Cesarean Sections? A Randomized Controlled Study
Mustafa Deniz Sarı, Erhan Özyurt
doi: 10.54875/jarss.2022.25348  Sayfalar 182 - 187 (47 kere görüntülendi)

8.
Semptomatik Periferik Arter Hastalarında Lomber Sempatik Bloğun Ağrı Üzerine Etkisi-Retrospektif Analiz
Effect of the Lumbar Sympathetic Block on Pain in Patients with Symptomatic Peripheral Arterial Disease-Retrospective Analysis
Samet Sancar Kaya, Şeref Çelik, Erkan Yavuz Akçaboy, Hamit Göksu, Mustafa Yemliha Ayhan, Saziye Şahin
doi: 10.54875/jarss.2022.58076  Sayfalar 188 - 192 (40 kere görüntülendi)

9.
Jinekolojik Cerrahide Taze Gaz Akımının Derlenme Ajitasyonu Üzerine Etkileri: Klinik Bir Çalışma
The Effects of Fresh Gas Flow on Emergence Agitation for Gynecologic Surgery: A Clinical Study
Ayça Taş Tuna, Gürkan Demir, Havva Kocayiğit, Ali Fuat Erdem
doi: 10.54875/jarss.2022.71677  Sayfalar 193 - 198 (43 kere görüntülendi)

10.
Lomber Radiküler Ağrı Tedavisinde Kambin Üçgeni Yaklaşımı ile Uygulanan Steroid Enjeksiyonunun Etkinliğinin Konvansiyonel Transforaminal Yaklaşımla Karşılaştırılması: Prospektif Randomize Çalışma
A Comparative Study of the Effectiveness of Lumbar Steroid Injection in Kambin’s Triangle Versus Conventional Transforaminal Approach for the Treatment of Lumbar Radicular Pain: A Prospective Randomised Study
Gauresh Singh, Reena Dr, Anil Kumar Paswan, Amrita Rath
doi: 10.54875/jarss.2022.28199  Sayfalar 199 - 206 (38 kere görüntülendi)

EDITÖRE MEKTUP
11.
Rüptüre Olmayan İntrakraniyal Anevrizmaya Endovasküler Girişim Sonrasında Gelişen Nonkonvulzif Status Epileptikus: Çok Nadir Bir Olgu
Nonconvulsive Status Epilepticus After Endovascular Intervention for a Non-Ruptured Intracranial Aneurysm: A Very Rare Case
Pınar Ergenoğlu
doi: 10.54875/jarss.2022.84803  Sayfalar 207 - 208 (38 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

KISA NOT
12.
Euroanaesthesia 2022'nin Ardından
After Euroanaesthesia 2022
Selin Erel
doi: 10.54875/jarss.2022.38980  Sayfalar 209 - 211 (52 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

13.
Emekli Olan ARUD Başkanları
Retired ARUD Presidents

Sayfa 212 (52 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

Hızlı Arama
LookUs & Online Makale