ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Journal of Anesthesia JARSS - JARSS: 32 (2)
Cilt: 32  Sayı: 2 - 2024
1.
Kapak
Cover

Sayfa I (124 kere görüntülendi)

2.
Danışma Kurulu
Advisory Board

Sayfalar II - IV (151 kere görüntülendi)

3.
İçindekiler
Contents

Sayfalar V - 0 (85 kere görüntülendi)

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
4.
Cerrahi Debridman Gerektiren Mukormikozis Vakalarına Anestezik Yaklaşım
Anesthetic Management of Mucormycosis Cases Requiring Surgical Debridement
Bilge Tuncer, Yasemin Akcaalan, Sumeyye Kocagil, Asena Irem Yildiz, Fulya Celik, Burak Celik, Ezgi Erkilic
doi: 10.54875/jarss.2024.48802  Sayfalar 75 - 80 (112 kere görüntülendi)

5.
Kontrollü Hipotansif Anestezi ile Yapılan Timpanoplastilerde Baş Pozisyonunun Serebral Oksijen Saturasyonu Üzerine Etkisi
Effect of Head Position on Cerebral Oxygen Saturation in Tympanoplasties Performed with Controlled Hypotensive Anesthesia
Tankut Uzun, Ahmet Doblan, Nazli Basmaci, Togay Muderris
doi: 10.54875/jarss.2024.86648  Sayfalar 81 - 88 (123 kere görüntülendi)

6.
Yoğun Bakım Ünitesinde Geriatrik Kritik Hastalarda Ultrason Kullanımının Akciğer Patolojilerini Tespit Etmedeki Rolünün Prognoz, Mortalite ve Skorlamalarla Karşılaştırılması
Comparison of the Role of Ultrasound Use in Detecting Lung Pathologies with Prognosis, Mortality and Scoring in Geriatric Critically Ill Patients in the Intensive Care Unit
Serpil Bayındır
doi: 10.54875/jarss.2024.58219  Sayfalar 89 - 95 (94 kere görüntülendi)

7.
Laparoskopik Kolesistektomi Sonrası Bulantı ve Kusmanın Önlenmesinde Deksametazon ve Gabapentinin Etkinliği ve Karşılaştırılması
The Effects and Comparative Efficacy of Dexamethasone and Gabapentin on Nausea and Vomiting after Laparoscopic Cholecystectomy
Gizem Avci, Nilhan Kansu Alemdar
doi: 10.54875/jarss.2024.50251  Sayfalar 96 - 102 (121 kere görüntülendi)

8.
Ratlarda Oluşturulan Renal İskemi Reperfüzyon Hasarında Epibatidinin Etkileri
The Effect of Epibaditine on Renal Ischemia Reperfusion Injury in Rats
Ayşe Börklüce, Gökçen Emmez, Gözde İnan, Özlem Gülbahar, Sibel Serin Kilicoglu, Mehmet Serdar Gültekin, Mustafa Bahadır, Tuba Saadet Deveci Bulut, Hasan Kutluk Pampal
doi: 10.54875/jarss.2024.05826  Sayfalar 103 - 110 (83 kere görüntülendi)

9.
Kritik Birimlerde Çalışan Hemşirelerde Merhamet Yorgunluğu, Empati Eğilimi ve Mesleki Doyum Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Evaluation of the Relationship Between Compassion Fatigue, Empathy Tendency, and Job Satisfaction in Nurses Working in Critical Units
Başak Ünsal Çimen, Gökçe Durmuş Tosun, Gönül Kapıtaşı, Gamze Onat, Burak Yalçın, Ümmügülsüm Gaygısız, Lale Karabıyık
doi: 10.54875/jarss.2024.13471  Sayfalar 111 - 122 (157 kere görüntülendi)

10.
Sevofluran Maruziyetinin Civciv Embriyo Gelişimi Üzerindeki Ex-Ovo Değerlendirilmesi: Anjiyogenez Etkilerinin Araştırılması
Ex-Ovo Evaluation of Sevoflurane Exposure on Chick Embryo Development: Investigating Angiogenesis Effects
Nadide Ors Yildirim, Omer Faruk Kirlangic, Omer Faruk Kirlangic
doi: 10.54875/jarss.2024.83792  Sayfalar 123 - 129 (111 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
11.
İnternal İliyak Vene Yerleşmiş bir Femoral Venöz Kateter Malpozisyonu: Olgu Sunumu
A Misplaced Femoral Venous Catheter in the Internal Iliac Vein: A Case Report
Rafet Yarimoglu, Saliha Yarimoglu
doi: 10.54875/jarss.2024.97659  Sayfalar 130 - 132 (113 kere görüntülendi)

12.
14 Yıllık Bir Port Kateterin Sık Karşılaşılmayan Komplikasyonu
An Unusual Complication of a 14 Year-old Port-Catheter
Mete Manici, Doruk Yaylak, Yasemin Sincer, Yavuz Gurkan
doi: 10.54875/jarss.2024.37233  Sayfalar 133 - 134 (109 kere görüntülendi)

Hızlı Arama