ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242

Quick Search


Journal of Anesthesia The Use Of Intravenous Immunoglobulin For The Treatment Of Severe Covid-19: Case Presentation For Three Patients [JARSS]
JARSS. 2021; 29(3): 202-206 | DOI: 10.5222/jarss.2021.32032

The Use Of Intravenous Immunoglobulin For The Treatment Of Severe Covid-19: Case Presentation For Three Patients

Nuh Kumru1, Saliha Yarımoglu2, Tayfun Et1, Rafet Yarımoglu1, Muhammet Korkusuz1
1Department Of Anesthesiology And Reanimation, Karaman Training And Research Hospital
2Department Of Infectious Diseases And Clinical Microbiology, Karaman Training And Research Hospital

Although the treatment of the hyperinflammatory response due to COVID-19 has not yet been found, high-dose corticosteroids, interleukin receptor blockers and intravenous immunoglobulin (IVIG) are used to improve the hyperinflammatory response.In this article, we aimed to share our experiences with 3 patients who received IVIG therapy in ICU.

Keywords: COVID-19, intravenous immunoglobulin, immunomodulation

Şiddetli Covid-19 Tedavisinde İntravenöz İmmunglobulin Kullanımı: 3 Hastalık Vaka Sunumu

Nuh Kumru1, Saliha Yarımoglu2, Tayfun Et1, Rafet Yarımoglu1, Muhammet Korkusuz1
1Karaman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Bölümü
2Karaman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü

COVID-19 ‘a bağlı gelişen hiperinflamatuvar yanıtın kesin bir tedavisinin henüz bulunamamış olmasına rağmen; yüksek doz kortikosteroid, interlökin reseptör blokerleri ve intravenöz immünoglobulin (IVIG) tedavisi hali hazırda kullanılmaktadır. Biz bu yazımızda yoğun bakımımızda IVIG tedavisi uyguladığımız 3 Covid-19 hastasındaki tecrübelerimizi paylaşmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, intravenöz immünoglobulin, immünomodülasyon

Nuh Kumru, Saliha Yarımoglu, Tayfun Et, Rafet Yarımoglu, Muhammet Korkusuz. The Use Of Intravenous Immunoglobulin For The Treatment Of Severe Covid-19: Case Presentation For Three Patients. JARSS. 2021; 29(3): 202-206

Corresponding Author: Nuh Kumru, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale