ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242

Quick Search


Journal of Anesthesia Cardiopulmonary Resuscitation Practices in Adult Patients with Diagnosed or Suspected COVID-19 Disease [JARSS]
JARSS. 2021; 29(1): 1-8 | DOI: 10.5222/jarss.2021.59354

Cardiopulmonary Resuscitation Practices in Adult Patients with Diagnosed or Suspected COVID-19 Disease

Şule Akın1, Handan Birbiçer2, Nurcan Doruk2, Gönül Tezcan Keleş3, Sule Ozbilgin4
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Baskent University, Adana, Turkey
2Department of Anesthesiology and Reanimation, Mersin University, İçel, Turkey
3Department of Anesthesiology and Reanimation, Celal Bayar University, Manisa, Turkey
4Department of Anesthesiology and Reanimation, Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey

Cardiopulmonary resuscitation (CPR) includes all treatment procedures during cardiac arrest. Resuscitation of patients with diagnosed or suspected of COVID-19 is particularly important in terms of protection and reducing the risk of transmission. In this review, the basic and advanced life support recommendations of Turkish Resuscitation Council for adult patients with a definite or probable diagnosis of COVID-19 are explained within the algorithm framework.

Keywords: Cardiopulmonary Resuscitation, COVID-19, Adult

COVID-19 Tanısı veya Şüphesi olan Erişkin Hastalarda Kardiyopulmoner Resüsitasyon Uygulamaları

Şule Akın1, Handan Birbiçer2, Nurcan Doruk2, Gönül Tezcan Keleş3, Sule Ozbilgin4
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Adana
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İçel
3Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Manisa
4Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İzmir

Kardiyopulmoner resüsitasyon (KPR), kardiyak arrest sırasında tedavi için yapılan işlemlerin tamamını içerir. COVID-19 tanısı veya şüphesi olan hastaların resüsitasyonu özellikle bulaşma riskini azaltmak ve korunma açısından özellik arz etmektedir. Bu derlemede Resüsitasyon Derneği’nin COVID-19 kesin veya olası tanısı olan erişkin hastalarda temel ve ileri yaşam desteği önerileri algoritma çerçevesinde anlatılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kardiyopulmoner Resüsitasyon, COVID-19, Erişkin

Şule Akın, Handan Birbiçer, Nurcan Doruk, Gönül Tezcan Keleş, Sule Ozbilgin. Cardiopulmonary Resuscitation Practices in Adult Patients with Diagnosed or Suspected COVID-19 Disease. JARSS. 2021; 29(1): 1-8

Corresponding Author: Şule Akın, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale