ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242

Quick Search


Journal of Anesthesia Preoperative Preparation and Operating Room Management of the Patients Who have Confirmed or Suspected COVID-19 infection [JARSS]
JARSS. 2020; 28(3): 137-149 | DOI: 10.5222/jarss.2020.70299

Preoperative Preparation and Operating Room Management of the Patients Who have Confirmed or Suspected COVID-19 infection

Hatice Türe1, Şüheda Çelebi1, Ezgi Aytaç1, Ayşe Tuğluoğlu Kuşdemir1, Birsel Ekici1, Abdulvahap Oğuz1, Tuğhan Utku1, Ferdi Menda1, Meral Sonmezoglu2
1Yeditepe University School of Medicine, Kosuyolu Hospital, Department Of Anesthesiology And Intensive Care
2Yeditepe University School of Medicine, Kosuyolu Hospital, Department Of Infectious Diseases and Clinical Microbiology

Objective: The virus, called Covid-19 pandemic, spread from Wuhan, China to the whole world in December 2019. It poses a risk to healthcare professionals due to patients and asymptomatic cases carrying the disease. In particular, operating theaters are among the most risky work areas in terms of aerosol forming processes and possible contact. For this reason, the establishment of perioperative operation protocols are essential.
In this study; characteristic of the pandemic period; Our “preoperative patient preparation and operating room operation protocols” including preoperative patient preparation, operating room organization and personal protection equipment are presented.
Method: For this purpose, existing protocols and literature scanning have been made and the protocol created in the light of current information; It includes 3 sub-titles: preoperative patient preparation, regulation of operating room operation, operating room cleaning at the end of the operation.
Results: The protocol created was used between 15 March and 10 May 2020. When the perioperative management is exactly implemented in line with our protocols created in accordance with the internal functioning of our institution, it has been observed that the operation does not fail, besides patient and employee safety.
Conclusion: In the light of clinical protocols, COVID-19 suspected-infected patients can be identified in the preoperative period, and perioperative risks can be reduced and the safety of the patient, healthcare professionals and other patients can be increased.

Keywords: COVID-19, preoperative preparation, operating room management

COVID-19 Tanılı ya da Şüpheli Hastaların Preoperatif Hazırlığı ve Ameliyathane Yönetimi

Hatice Türe1, Şüheda Çelebi1, Ezgi Aytaç1, Ayşe Tuğluoğlu Kuşdemir1, Birsel Ekici1, Abdulvahap Oğuz1, Tuğhan Utku1, Ferdi Menda1, Meral Sonmezoglu2
1Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Koşuyolu Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Bölümü
2Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Koşuyolu Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D.

Amaç: Covid-19 pandemisi olarak adlandırılan virus salgını, 2019 yılı aralık ayında Çin’in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılmıştır. Hastalar ve hastalığı taşıyan asemptomatik vakalar nedeniyle, sağlık çalışanları açısından risk oluşturmaktadır. Özellikle ameliyathaneler, aerosol oluşturan işlemler ve olası temas açısından en riskli çalışma alanlarındandır. Bu nedenle perioperatif dönem işleyiş protokollerinin oluşturulması önem arz etmektedir.
Bu derlemede; pandemi döneminde özellik arzeden; preoperatif hasta hazırlığı, ameliyathane organizasyonu ve kişisel korunma ekipmanlarını içeren “preoperatif hasta hazırlığı ve ameliyathane işleyiş protokolümüz” sunulmuştur.
Yöntem: Bu amaçla mevcut protokoller ve literatür taraması yapılmış ve güncel bilgiler ışığında oluşturulan protokol; preoperatif hasta hazırlığı, ameliyathane işleyişinin düzenlenmesi, ameliyat bitiminde ameliyathane temizliği olmak üzere 3 alt başlık içermektedir.
Bulgular: Oluşturulan protokol 15 mart-10 Mayıs 2020 tarihleri arasında kullanılmıştır. Kurumumuzun iç işleyişine uygun olarak oluşturulan protokollerimiz eşliğinde perioperatif yönetim titizlikle uygulandığında, hasta ve çalışan güvenliği yanında, işleyişin aksamadığı görülmüştür.
Sonuç: Klinik protokoller ışığında preoperatif dönemde COVID-19 şüpheli-enfekte hastalar belirlenerek, perioperatif riskler azaltılabilir ve hastanın, sağlık çalışanlarının ve diğer hastaların güvenliği arttırılabilir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, preoperatif hazırlık, ameliyathane yönetimi

Hatice Türe, Şüheda Çelebi, Ezgi Aytaç, Ayşe Tuğluoğlu Kuşdemir, Birsel Ekici, Abdulvahap Oğuz, Tuğhan Utku, Ferdi Menda, Meral Sonmezoglu. Preoperative Preparation and Operating Room Management of the Patients Who have Confirmed or Suspected COVID-19 infection. JARSS. 2020; 28(3): 137-149

Corresponding Author: Hatice Türe, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale