ISSN 1300-0578

Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci

Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci

Anestezi Dergisi’ne gönderilen tüm makaleler çift-kör hakem değerlendirme sürecinden geçecektir. Gönderilecek her makale alanlarında uzman en az iki hakem tarafından değerlendirilir. Makalelerin hızla yayınlanabilmesi için inceleme sürecini hızlandırmada editörler tarafından her türlü çaba gösterilecektir. Bütün makalelerin karar verme süreçlerinde son karar yetkisi editördedir.

Çift kör hakemlik, bilimsel yayınların yüksek kalitede, objektif ve etik olarak değerlendirilmesi için uygulanan bir yöntemdir. Değerlendirmeye alınan makalelerin yazarları ve kurumları hakemlere bildirilmemektedir. Aynı şekilde yazarlar da değerlendiren hakemleri bilmemektedir.

İlk Değerlendirme Süreci

İlgili editör makaleyi, derginin amaç ve kapsamına uygun olup olmadığına, yazım kurallarına uygunluğuna, İngilizce ve Türkçe dil yeterliliğine göre değerlendirmektedir. Yapılan inceleme sonucunda derginin yayın kurallarına ve yayın politikasına uygun bulunmayan makaleler sorumlu yazara iade edilir.

Ön Değerlendirme Süreci

Ön değerlendirme sürecinde; baş editörden olumlu sonuçlar alan çalışma alan editörlerine yönlendirilir. Alan editörleri tarafından makale, dergiye bilimsel uygunluk, özet (giriş, materyal/metod, sonuçlar, tartışma), giriş, materyal/metot, tartışma ve sonuç bölümleri açısından incelenir. Bu inceleme sonucunda uygun bulunan makaleler hakem değerlendirmesi sürecine alınır.

Hakem Değerlendirme Süreci

Makalelerin içeriğine göre, son beş yıl içerisinde, o alanda uluslararası endekslerde yayınlanmış çalışmaları olan en az iki adet hakem belirlenir. Alan editöründen gelen hakem önerileri baş editör tarafından değerlendirilir ve çalışmalara ilgili hakemler atanır.

Hakem Raporları

Hakemler makaleyi bilimsel uygunluk, amaç, materyal/metot, sonuçlar ve tartışma açısından değerlendirir. Hakemlerden gelen düzeltme önerileri yazarlara bildirilir ve yazarlardan çalışmaları üzerinde revize yapmaları istenir. Yazarlardan gelen düzeltme sonuçları hakemler tarafından tekrar incelenerek baş editöre bildirilir. Görevlendirilen iki hakemden biri olumsuz görüş bildirdiği takdirde makale belirlenen üçüncü bir hakeme incelemesi için gönderilir.

İstatistik İnceleme

Hakemler tarafından uygun görülen makaleler istatistik editörüne gönderilir. İstatistik editörünün onayını alan makaleler kabul edilir ve basım aşamasına geçilir.

Yayın Basım Süreci

Kabul edilen klinik veya deneysel araştırma makaleleri genellikle kabul dönemini takip eden ilk sayıda yayınlanmaktadır. Olgu sunumu makaleleri, makale yoğunluğuna göre yayın aşamasında 6-9 ay bekleyebilmektedir.

Hızlı Arama
LookUs & Online Makale