ISSN 1300-0578

Yayın Kurulu

Yayın Kurulu

Dergi Sahibi

Feyhan Öktem
Anestezi ve Reanimasyon Uzmanları Derneği adına Dernek Başkanı

Baş Editör

Aslı Dönmez
aslidonmez@hotmail.com

Yardımcı Editörler

Derya Özkan
derya_z@yahoo.com
Reyhan Polat
reyhanp9@gmail.com

Teknik Editörler

Bahar Sakızcı Uyar
drsakizciuyar@gmail.com
Savaş Altınsoy
savasaltinsoy@gmail.com

İstatistik Editörü

Derya Gökmen
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik AD

Hızlı Arama
LookUs & Online Makale