ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242

Amaç ve Kapsam

Amaç ve Kapsam

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanları Derneği Dergisi’nin (JARSS) amacı Türkiye’de ve yurtdışında anesteziyoloji, reanimasyon, yoğun bakım ve ağrı tedavisi alanlarında yapılan nitelikli araştırma çalışmalarını ulusal ve uluslararası bilim ortamına sunarak duyurmak, paylaşmak ve sürekli bir eğitim platformu oluşturarak bilimsel ve sosyal iletişimin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Dergide bu amaçlar doğrultusunda klinik ve deneysel özgün araştırmalar, davetli derlemeler, olgu sunumları, editöre mektuplar, editör yorumu/görüşü ve eğitim amaçlı bilimsel yazılar (araştırma notları, teknik ve klinik notlar, bilimsel özet, kılavuzlar ve kongrelere ait kısa notlar) yayımlanır.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanları Derneği kongre ve sempozyumlarında sunulmuş bildiriler ek sayılarda yayımlanabilir.

Bu dergiye gönderilen yazılar, daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış ve yayımlanmak üzere başka bir dergiye gönderilmemiş olması şartı ile kabul edilir.

Hızlı Arama