ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242

Makale Gönderme Ve Geri Çekme

Makale Gönderme Ve Geri Çekme

Makale gönderme: Dergimizde yayınlanması için makalelerini değerlendirmeye göndermek isteyen yazarlar www.journalagent.com/anestezi adresinden dergi yönetim sistemimize giriş yaptıktan sonra sistemdeki adımları takip ederek çalışmalarını yükleyebilirler. Yükleme öncesinde yazarlar için kontrol listesi başlığındaki maddelere dikkat etmek çalışmanızın yayına alınma sürecini hızlandıracaktır.
Dernek üyelerimizin gönderdiği çalışmalar öncelikli olarak yayınlanacaktır.
Makale geri çekme: 
Yayın politikalarımız gereği, geri çekme işlemlerinde dergi editörüyle yazar iş birliği yapmak durumundadır.
Değerlendirme aşamasındaki çalışmasını geri çekmek isteyen sorumlu yazar, gerekçesini içeren dilekçeyi, bütün yazarların imzalı onayı olacak şekilde yayın kuruluna göndermelidir.
Yayın Kurulu gelen talebi inceler ve en geç on gün içerisinde yazara yanıt verir. Yayın kurulu tarafından telif hakları makale gönderim aşamasında Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanları Derneği’ne devredilmiş çalışmanın geri çekme talebi onaylanmadıkça yazar çalışmasını başka bir dergiye değerlendirme için gönderemez.

Hızlı Arama